Testikulárne nádory

Za rizikový faktor sa považuje čokoľvek zvyšujúce šancu vzniku nádorového ochorenia. Rizikové faktory síce ovplyvňujú rozvoj ochorenia, to však neznamená že všetky aj karcinóm priamo zapríčiňujú - niektorí ľudia napriek vplyvu viacerých rizikových faktorov prežijú svoj život bez rakoviny, naopak iní aj keď bez dosahu rizikových faktorov rakovinu dostanú.

Nižšie uvedené rizikové faktory sa podieľajú na zvýšení pravdepodobnosti rozvoja rakoviny semenníkov:

Vek. Viac než polovica mužských nádorových ochorení sa diagnostikuje medzi 20. až 45. rokom života. Napriek tomu sa rakovina semenníkov môže vyskytnúť v ktoromkoľvek veku, preto je dôležité pri podozrení na dané ochorenie vyhľadať lekára.

Kryptorchizmus. Kryptorchizmus je pojem pre nezostúpený semenník/nezostúpené semenníky, ktoré pred narodením počas vnútromaternicového vývoja nezostúpili do miešku. Riziko vzniku rakoviny sa zníži, ak sa stav operačne upraví pred dosiahnutím puberty. Niektorí lekári odporúčajú podstúpiť zákrok medzi 6 - 15 mesiacmi veku chlapca, aby sa znížilo riziko neplodnosti. Keďže sa kryptorchizmus rieši väčšinou vo veľmi mladom veku, muži si nemusia byť vedomí, že aj oni podstúpili operáciu.

Rodinná anamnéza. Muž, u ktorého sa v blízkej rodine vyskytla rakovina semenníkov je vo zvýšenom riziku. Ak mal rakovinu semenníkov jeho otec, muž má 8-10 násobné riziko vzniku. Ak mal rakovinu semenníkov jeho brat, má asi 6 násobné riziko vzniku rakoviny semenníkov oproti mužom, ktorí v rodine rakovinu smenníkov nemali.

Osobná anamnéza. Muži s rakovinou 1 semenníka majú zvýšené riziko rozvoja rakoviny aj v druhom semenníku - zo 100 mužov s ochorením semenníku sa u 2 rozvinie ochorenie aj v druhom semenníku.

Ako prvý znak nádorov semenníkov je zvyčajne zväčšený semenník, prípadne malá hrčka, či menšia tuhá oblasť. Zmeny môžu byť sprevádzané bolestivosťou, či zvýšenou citlivosťou semenníka. Akékoľvek príznaky z vyššie spomenutých by mali byť čo najskôr prekonzultované a vyšetrené lekárom. Iné prejavy rakoviny semenníkov sa najčastejšie prejavia až keď ochorenie metastázuje do iných oblastí v tele.