Testikulárne nádory

Štádium 0: Karcinóm in situ, zvaný aj neoplázia zo zárodočných buniek in situ.

Štádium I: Nádor akejkoľvek veľkosti, bez šírenia sa do lymfatických uzlín, či iných orgánov.

Štádium II: Ochorenie rozšírené do regionálnych (brušných) lymfatických uzlín, ale nie do vzdialenejších uzlín v iných častiach tela, či iných orgánov.

Štádium III: Ochorenie rozšírené aj do vzdialených uzlín a orgánov.

Rekurentné ochorenie: Ak sa po liečbe rakovina vráti, hovoríme o rekurentnom ochorení. V danej situácii je potrebné opakovať rôzne vyšetrenia, aby sa zistilo, v akom rozsahu sa rakovina vrátila.

Neskoršie štádium rakoviny semenníka: klasifikácia do rizikových skupín

Ak sa ochorenie rozšírilo do lymfatických uzlín, či iných orgánov, klasifikujú sa nádory z germinatívnych buniek na 3 podskupiny podľa prognózy (vystupňované od najlepšej po najhoršiu), na základe ktorých sa môže lepšie stanoviť plán terapie a šanca vyliečenia ochorenia.