Testikulárne nádory

Na Slovensku sa očakáva každý rok asi 300 prípadov testikulárnych nádorov.

Priemerný vek diagnózy rakoviny semenníkov je 33 rokov. Vo veku 15-44 rokov sa jedná o najčastejšiu diagnózu rakoviny u mužov.

10 ročná doba prežívania predstavuje percento mužov, žijúcich aspoň 10 rokov od stanovenia diagnózy rakoviny. V prípade rakoviny semenníkov je to viac ako 95 %.

U pacientov s ochorením lokalizovaným len vrámci semenníkov je prežívanie 99-100%. Viac ako polovica pacientov je diagnostikovaných v I. štádiu.