Testikulárne nádory

Rakovina semenníka je takmer vždy liečiteľná, ak sa odhalí vo včasných štádiách a zvyčajne aj keď sa na ňu príde neskôr.

Operácia

Liečba zvyčajne začína chirurgickým odstránením semenníka napadnutého rakovinou - radikálnou ingvinálnou orchiektómiou.

Urobí sa rez v oblasti slabiny a vyberie sa celý semenník so semenovodom. Semenovod slúži ako kanál, cez ktorý prechádzajú spermie až do penisu a zároveň obsahuje cievy zásobujúce semenník krvou.

Rakovina sa môže rozvinúť aj v oboch semenníkoch naraz, prípadne postupne. Táto situácia je však veľmi zriedkavá (len u 2 % mužov s rakovinou semenníka) a za daných okolností je potrebné urobiť obojstrannú orchiektómiu.

Orchiektómia sa využíva pri diagnostike a liečbe seminómov aj neseminómov v skorších či neskorších štádiách.

Pri rakovine v neskorom štádiu sa niekedy s radikálnou orchiektómiou počká až do skončenia chemoterapie (viď nižšie v odseku chemoterapia).