Výživa onkologických pacientov

Hoci sa človek v počiatkoch nádorového ochorenia nemusí cítiť chorý, v organizme už vtedy prebiehajú procesy, ktoré človek nevníma, ale môžu spôsobovať úbytok na váhe. Samotný nádor produkuje tzv. prozápalové cytokíny – látky, ktoré spôsobujú subklinický zápal, v dôsledku čoho pacient môže chudnúť. V tele sa mení metabolizmus živín. Organizmus má zvýšené nároky na bielkoviny. Ak nezabezpečíme zvýšený prísun bielkovín v potrave, siahne po vlastnej svalovej hmote. Aj takzvaný bazálny metabolizmus môže byť počas nádorového ochorenia zvýšený – telo v pokoji spotrebúva viac energie v porovnaní so zdravými ľuďmi. V dôsledku týchto procesov dochádza nielen ku chudnutiu, ale neraz aj k strate svalovej hmoty. Úbytok na váhe sa pritom môže týkať nádorov v oblasti tráviaceho traktu, ale aj iných onkologických diagnóz, ktoré nemajú zjavný súvis s trávením. Príkladom sú aj lymfómy, ktoré môžu spôsobiť výrazné chudnutie až stav malnutrície (čiže podvýživy).