Výživa onkologických pacientov

Odporúčania v stravovaní onkologických pacientov vždy závisia od viacerých faktorov – o aký typ onkologického ochorenia ide, aký je jeho rozsah a dopady pre organizmus a rovnako, aká je plánovaná liečba ochorenia. Veľmi dôležitou je otázka, v akom výživovom stave je pacient v čase diagnostikovania ochorenia a či mu hrozí riziko chudnutia a podvýživy, napríklad aj neskôr v priebehu liečby. Na chudnutie je potrebné upozorniť lekára.

Niektoré onkologické ochorenia môže naopak sprevádzať riziko zvýšenia telesnej hmotnosti počas liečby. Príkladom je hormonálna liečba pri karcinóme prsníka, ktorá niekedy vedie k nadváhe. To všetko nám veľa napovie o tom, aký je predpoklad vývoja výživového stavu pacienta.