Zvládanie liečby

Liečba nádorového ochorenia prebieha kombináciou rôznych postupov, ktoré závisia od typu a štádia ochorenia ako aj od celkového stavu pacienta. Pri niektorých druhoch nádorových ochorení postačuje aktívne sledovanie pacienta tzv. „watch and wait“ (sleduj a čakaj). Týmto spôsobom sa sledujú pacienti s niektorými podtypmi karcinómu prostaty či lymfómov a zahájenie liečby postačuje až v prípade progresie (postupu, zhoršenia) ochorenia, pričom prognózu pacienta táto observačná modalita neznižuje.

Väčšina onkologických diagnóz si však nedovoľuje odklad a včasná diagnostika a rýchle zahájenie liečby sú dôležité pre úspešné vyliečenie a prognózu pacienta. Pri niektorých druhoch nádorových ochorení postačuje chirurgický zákrok, ktorý odstráni nádor s bezpečným lemom zdravého tkaniva. Pri väčšine nádorových ochorení je však potrebné zaistiť preliečenie ochorenia rádioterapiou a farmakoterapiou. Tá môže zahŕňať chemoterapiu, cielenú (biologickú) liečbu, imunoterapiu či hormonálnu liečbu alebo ich kombináciu.

Liečbu vášho ochorenia navrhlo konzílium odborníkov. Lekári vychádzali pri návrhu liečby zo stanovenej diagnózy (typ nádorového ochorenia, jeho štádium) ale aj z konkrétnych molekulárnych vlastností nádorových buniek vášho nádoru. Aj preto môžu dostať napr. pacienti s onkologickým ochorením toho istého orgánu úplne odlišnú liečbu, ktorá je zacielená na konkrétne vlastnosti nádoru.

Onkológ sa riadi pri výbere liečby podľa tzv. guidelines (medzinárodných postupov). Sú to medzinárodné odporúčania pre liečbu onkologických ochorení podľa jednotlivých diagnóz, ktoré vznikajú na základe koncenzu odborníkov.

Uistite sa, či rozumiete prospešnosti predpísanej liečby, jej benetifom, ktoré vám prinesie a rovnako sa informujte o prípadných vedľajších účinkoch či možných dlhodobých následkoch.

Každý pacient by mal rozumieť nevyhnutnosti a prospešnosti predpísanej liečby, čo v konečnom dôsledku pomáha aj k celkovému pozitívnemu nastaveniu pacienta na jej úspešné zdolávanie.

Ak ste stotožnený s nastavenou liečbou, pripravíte si tak základný predpoklad na jej úspešné zvládnutie.