Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Title Image

Blog

Tlačová správa OZ Onkoinfo

Odborné informácie o nádorových ochoreniach zachraňujú život

Portál onkoinfo.sk prichádza s ambíciou stať sa informačným sprievodcom na ceste onkologického pacienta od prvých príznakov, cez diagnostiku a výber liečby až po jej zvládanie. Onkoinfo.sk prináša komplexné odborné informácie zo všetkých oblastí života s nádorovým ochorením (Diagnózy, Sprievodca liečbou, Výživa, Duševné zdravie, Právna pomoc, Sociálna starostlivosť). Kladie si za cieľ vzdelávať verejnosť vo vyhľadávaní overených medicínskych informácií na internete (sekcia Informácie).

 

Chorobnosť a úmrtnosť na rakovinu

Nádorové ochorenie zasiahne počas života v priemere každého štvrtého človeka.

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií pribudne na Slovensku ročne okolo 40 000 novodiagnostikovaných onkologických ochorení a v roku 2023 podľahlo u nás rakovine 13 498 ľudí.

Podľa registra nerovností (European Cancer Inequalities Registry, Country Cancer Profile Slovakia 2023) je Slovensko v rámci Európskej únie na tretej priečke v celkovej úmrtnosti na onkologické ochorenia (za Maďarskom a Chorvátskom). Kým v štátoch Európskej únie zomrie na nádorové ochorenie v priemere 231,4 pacientov na 100 000 obyvateľov, v Slovenskej republike je to až 296,6 pacientov (o 28,9 % viac).

Slovensko zaostáva za vyspelou Európou vo všetkých sledovaných parametroch – od investícií do prevencie, účasti na skríningoch, cez včasnú diagnostiku, dostupnosť špecialistov a inovatívnej liečby, vynaložených financií na pacienta, slabé povedomie o európskych guidelines  (odporúčaní pre liečbu) až po boj so šírením dezinformácií o rakovine a jej liečbe.

 

Vzdelávanie verejnosti zachraňuje životy

Až 4 z 10 prípadov rakoviny je preventabilných.

Slovensko výrazne zaostáva v investícii do prevencie (investujeme len 1 % výdavkov na zdravotníctvo v porovnaní s priemerom EÚ 3,4 %). Tento nedostatok supluje obetavá práca občianskych združení v spojení s Národným onkologickým inštitútom a Ministerstvom zdravotníctva v oblasti prevencie.

K výzvam súčasného systému zdravotnej starostlivosti patrí aj prevzatie zodpovednosti za vlastné zdravie do rúk pacienta. Na Slovensku stúpajú rizikové faktory nádorových ochorení ako fajčenie, obezita a spotreba alkoholu. Dodržiavanie zdravej životosprávy, účasť na preventívnych vyšetreniach či dostupnosť špecialistov a protinádorovej liečby stále viac závisí od regionálnych rozdielov, ekonomických možností pacienta, ale aj od výšky jeho vzdelania.

Podľa registra nerovností (European Cancer Inequalities Registry) je na Slovensku výrazný regionálny rozdiel v úmrtnosti na rakovinu. Napríklad Nitriansky kraj mal v roku 2020 o 20 % vyššiu úmrtnosť ako Žilinský kraj. Rozdiel v úmrtnosti súvisí aj s výškou vzdelania – muži s nižším vzdelaním mali 5-násobne vyššiu úmrtnosť na onkologické ochorenia ako muži s vyšším vzdelaním. Aj keď u žien bol tento rozdiel menej výrazný, účasť na mamografickom skríningu je výrazne vyššia u žien s vyšším vzdelaním (63 %) a príjmom (66 %) oproti ženám s nižším vzdelaním (41 %) alebo príjmom (44 %). Včasný záchyt nádorových ochorení zvyšuje šance na dlhodobé prežitie a menej invazívnu a nákladnú liečbu.

 

Šírenie dezinformácií vplýva na prežitie onkologických pacientov

Zo všeobecných prieskumov verejnej mienky vyplýva, že ľudia na Slovensku sú náchylnejší veriť dezinformáciám, hoaxom a konšpiračným teóriám v porovnaní s obyvateľmi ostatných štátov strednej a východnej Európy. Dlhodobým problémom je aj šírenie dezinformácií a omylov o rakovine, čo má zásadný vplyv na pacientov a ich príbuzných. Na Slovensku nemáme dátový prehľad o vplyve dezinformácií na onkologických pacientov. Z anonymného dotazníka Českej onkologickej spoločnosti vyplýva, že až 2,9 % onkologických pacientov podstúpilo tzv. alternatívnu metódu liečby, čo bolo príčinou oneskorenia podania predpísanej protinádorovej liečby. Na Slovensku môže ísť, podľa českej analógie, odhadom až o 1 160 pacientov ročne. Negácia protinádorovej liečby spôsobená dezinformáciami môže zapríčiniť zásadné zhoršenie prognózy a dlhodobého prežívania pacientov, podobne ako neskorá diagnostika (pre porovnanie: pri karcinóme prsníka je každý rok 300 z celkových 3200 novodiagnostikovaných žien zachytených v metastatickom štádiu ochorenia).

Portál onkoinfo.sk spúšťa dotazník pre onkologických pacientov Životospráva pri liečbe rakoviny, aby mohol pružne reagovať na aktuálne otázky a mýty o životospráve, kolujúce medzi pacientmi a zároveň vyzýva pacientske organizácie i verejnosť na spoluprácu pri tomto prieskume.

 

Odborné informácie zlepšujú kvalitu života onkologických pacientov

Pacienti so život ohrozujúcim ochorením hľadajú informácie aj na internete. Často pritom čerpajú aj z webových stránok s otáznou medicínskou hodnotou. Neoverený obsah môže byť zavádzajúci a ohroziť priebeh liečby. Nesprávne pochopené informácie vedú napríklad k negácii chemoterapie, dodržiavaniu radikálnych diét či nákupu neoverených výživových doplnkov. Dôveryhodné, odborné informácie a odporúčania naopak pomáhajú chorému porozumieť potrebe protinádorovej liečby, lepšie sa pripraviť na jej nežiaduce účinky a dodržiavaním životosprávy prispieť k úspešnému zvládaniu onkologickej liečby. Aktívny informovaný pacient dokáže zvládať pokročilé vyhľadávanie informácií a môže zlepšiť prístup k moderným diagnostickým metódam či inovatívnym liekom.

V reakcii na túto naliehavú potrebu prináša portál onkoinfo.sk dve nové sekcie Zvládanie liečby Informácie. Sekcia Informácie poskytuje pacientom návod, ako hľadať dôveryhodné medicínske informácie o liečbe a doplnkových terapiách v onkológii. Vzdeláva pacienta v identifikácii dezinformácií na internete. V spolupráci s portálom Lovci šarlatánov

približuje odborný pohľad na vedecky nepodložené návody pre liečbu rakoviny.

 

Pacienti unikajú na dezinformačné webové stránky predovšetkým cez tému výživy a jej protirakovinovému účinku. Onkoinfo reaguje na dopyt pacientov prvou ucelenou brožúrou Výživa onkologického pacienta, z pera nutričnej terapeutky Národného onkologického ústavu MSc. Petronely Forišek Paulovej. Publikácia bude dostupná na onkologických pracoviskách aj online na onkoinfo.sk.

 

Ako konštatuje predseda OZ Onkoinfo onkológ doc. MUDr. Štefan Korec, PhD: „Diagnóza onkologického ochorenia je vždy vážna správa, ktorá nesie svoj vnútorný ťažký náboj. Pacient by mal vedieť, čo ho čaká, akú má perspektívu, aké sú jeho možnosti liečby. Prostredníctvom portálu chceme pacientom pomôcť v čase, keď čelia život ohrozujúcemu ochoreniu. Vzdelávanie pacientov má však aj ďalšie veľmi dôležité výstupy. Informovaný pacient kráča za svetlom a na cestu mu svietia jeho informácie. Informácie mu pomáhajú lepšie zvládať liečbu, pacient sa  stáva partnerom lekára pri diskusii o liečbe a spolupracujúcim prístupom ťahajú spoločne s lekárom za jeden povraz.“ 

Pripravilo Onkoinfo.sk

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.