Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov
Title Image

O nás

Home  /  O nás

Poslanie portálu
a dôveryhodnosť

Základným poslaním medicínskej časti portálu je poskytnúť pacientom dôveryhodné informácie, ktoré reprezentujú súčasný stav poznania na poli diagnostiky a liečby onkologických ochorení.

Portál je tvorený našimi špičkovými odborníkmi s využitím odporúčaní medzinárodných organizácií ASCO, ESMO a NCCN. V takomto spojení má Onkoinfo nespochybniteľnú dôveryhodnosť.

Pacienti hľadajúci
zdroj informácii

Pacienti so život ohrozujúcim ochorením hľadajú informácie aj na internete. Často pritom čerpajú aj z webových stránok s otáznou medicínskou hodnotou.

Portál spája snahu piatich občianskych združení pacientov s onkologickými ochoreniami vytvoriť jeden dôveryhodný a nespochybniteľný zdroj medicínskych informácií.

Garanti & Prispievatelia

Všetky informácie na portáli sú zrevidované slovenskými odborníkmi. Jednotlivé sekcie spadajú pod nasledujúcich garantov.
Custom icon
Onkologické ochorenia
doc. MUDr. Štefan Korec, CSc.
Custom icon
Paliatívna starostlivosť
MUDr. Andrea Škripeková
Custom icon
Sociálna a právna pomoc
Katarína Fedorová, PhD.
Custom icon
Onkologický slovník
MUDr. Eva Bednárová
Custom icon
Duševné zdravie
MUDr. Jaroslava Salman, FACLP
Custom icon
Výživa
Petronela Forišek Paulová, MSc.
Custom icon
Malígny melanóm
MUDr. Filip Kohútek, PhD.
Custom icon
Hodgkinov lymfóm
MUDr. Radoslav Greksák, PhD.
Custom icon
Akútna lymfoblastová leukémia
MUDr. Silvia Cingelová, PhD.
Custom icon
Karcinóm prsník
MUDr. Miroslava Malejčíková
Custom icon
Chronická myeloblastová leukémia
MUDr. Ľudmila Demitrovičová, PhD.
Custom icon
Akútna myeloblastová leukémia
MUDr. Iveta Oravcová, PhD.
Custom icon
Karcinóm obličky
MUDr. Jana Obertová, PhD.
Custom icon
Karcinóm vaječníkov
MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD.
Custom icon
Nádory hlavy a krku
MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.
Custom icon
Mnohopočetný myelóm
MUDr. Ľubica Harvanová, PhD.
Custom icon
Testikulárne nádory
MUDr. Michal Chovanec, PhD.
Custom icon
Mozgové nádory
MUDr. Peter Kalina, PhD.
Custom icon
Nemalobunkový karcinóm pľúc, Malobunkový karcinóm pľúc
doc. MUDr. Peter Beržinec, PhD.
Custom icon
Urotelové karcinómy, Karcinóm prostaty
JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.
Custom icon
Nehodgkinovské lymfómy
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, PhD. MUDr. Martin Rázus
Custom icon
Karcinóm hrubého čreva, Karcinóm žalúdka, Nádory pankreasu
MUDr. Silvia Jurišová
Custom icon
Aktualizácia diagnóz
MUDr. Radovan Barila, PhD.

Vážení spolupútnici,

Rozmach, aký v modernej onkológii dnes zažívame, je oprávnene veľkou nádejou pre všetkých pacientov a ich príbuzných. V onkológii naozaj svitá! Príval nových liekov a diagnostických postupov so sebou prináša aj obrovské množstvo často protichodných informácií. Výsledkom je, že sa pacient odrazu ocitne v spleti nových overených, ale aj neoverených odporúčaní.

V snahe pomôcť zorientovať sa v tomto bludisku a nájsť východisko z ťažkej situácie, sme na jar 2019 vytvorili webový portál Onkoinfo.sk s jediným cieľom: prinášať pacientom dôveryhodné informácie zo všetkých oblastí týkajúcich sa onkologického ochorenia. Prostredníctvom portálu vám chceme pomôcť v čase, keď musíte čeliť život ohrozujúcemu ochoreniu. Vzdelávanie pacientov má však aj ďalšie veľmi dôležité výstupy. Informovaný pacient sa stane partnerom lekára pri diskusii o liečbe, je lepšie pripravený na spoluprácu s ním a môže robiť realistické plány do budúcnosti.

Medicínske informácie uvádzané na našich stránkach sú slovenskou verziou diagnostických a liečebných postupov odporúčaných medzinárodnými organizáciami ESMO (Európska spoločnosť klinickej onkológie) a ASCO (Americká spoločnosť klinickej onkológie). Medicínske texty pripravujú prevažne odborníci z Národného onkologického ústavu (NOÚ). Pri ich tvorbe budeme otvorení aj pripomienkam odborníkov z farmaceutického priemyslu. Pôjde najmä o upozornenia ohľadom vedľajších účinkov liečby, prípadne nových liekov na obzore. Informácie, zverejnené na portáli, spĺňajú prísne kritériá kvality, aby obstáli v kritike externých odborníkov a

Veríme, že sa Onkoinfo.sk postupne stane vyhľadávaným zdrojom informácií nielen pre onkologických pacientov, ale aj pre medicínsku verejnosť.

Autorka a garantka sekcie Právna pomoc a Sociálna starostlivosť je jednou z najväčších odborníčok v oblasti práva sociálneho zabezpečenia a medicínskeho práva na Slovensku a tejto téme zasvätila svoj profesijný život.

Náš tím sa rozrástol aj o spolupracovníkov, ktorí ochorením prešli a sami pocítili ťarchu onkologickej diagnózy. Vďaka nim sa dokážeme lepšie priblížiť emocionálnym potrebám pacientov a upriamujeme našu pozornosť aj na túto dôležitú stránku ochorenia. Výrazne nám v tom pomáha aj expertka v oblasti duševného zdravia, psychiatrička z renomovaného onkologického pracoviska v Kalifornii. Jej celoživotným zameraním je podpora onkologických pacientov.

Onkoinfo.sk prináša aktuálne informácie v oblasti onkológie aj prostredníctvom Facebooku, kde dokáže pohotovo komunikovať s verejnosťou. Tím Onkoinfo.sk je odhodlaný naďalej vylepšovať kvalitu portálu, aby sme uspokojili vaše potreby a pomohli vám ľahšie zvládať zložitú životnú situáciu.

doc. MUDr. Štefan Korec, PhD.

predseda OZ Onkoinfo.sk

Onkoinfo team

Team, ktorý sa podieľa na tvorbe obsahu na webe, sociálnych sieťach a fungovaní združenia Onkoinfo.sk
doc. MUDr. Štefan Korec, PhD.

Predseda OZ Onkoinfo.sk

JUDr. Katarína Fedorová, PhD., LL.M.

Podpredsedníčka OZ Onkoinfo.sk, editorka sekcie Práva pacientov a Sociálna starostlivosť

MUDr. Jara Salman, FACLP

Expert konzultant, duševné zdravie

Mgr. Žofia Lysá, PhD.

Koordinátorka, tvorba a propagácia webového obsahu

Mgr. Helena Bystrianova

Projektový manažér

RNDr. Stanislava Bošiaková

Komunikačná stratégia, prekladateľka a autorka textov

Mgr. Martina Kečerová

správa sociálnych sietí

MUDr. Vanda Šmidtová

Lekár prvého kontaktu, včasný záchyt a prevencia nádorových ochorení

Mgr. MSc. Lenka Opátová

UX designer, grafik, webadmin

Mgr. Jana Hanulová

Jazykové úpravy textov

Občianske združenie Onkoinfo

V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.
Email
kontakt@onkoinfo.sk
Adresa
Baštova 14, Modra, 900 01
Údaje
IČ: 51 93 25 80 DIČ:212 086 7199