Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov
Title Image

Blog

Home  /  Podcasty   /  Nádory semenníkov

Nádory semenníkov

Nádor semenníka je relatívne zriedkavé nádorové ochorenie – tvorí len asi 1 % malígnych nádorov mužov. Vo vekovej hranici 18 – 35 rokov však ide o najčastejšie sa vyskytujúce malígne ochorenie príslušnej vekovej kategórie. Môže sa týkať aj 15-ročných chlapcov. Jedným dychom je potrebné konštatovať, že väčšina podtypov nádorov semenníkov sú veľmi dobre liečiteľné ochorenia a prevažná väčšina nádorov zachytených včas má vynikajúcu prognózu. Dokonca aj ochorenie zachytené v pokročilejšom štádiu, možno veľmi účinne liečiť. O to väčšmi je však potrebné šíriť povedomie o potrebe samovyšetrovania medzi mladými mužmi a chlapcami už od útleho veku. Strach by nemal byť prekážkou na okamžité vyhľadanie odborníka v prípade podozrivého nálezu alebo akýchkoľvek príznakov a zmien.

V štúdiu sme privítali špičkovú onkologičku a vedkyňu, ktorá je zároveň medzi pacientami povestná svojím citlivým a ľudským prístupom doc. MUDr. Katarínu Rejlekovú, PhD. z Národného onkologického ústavu v Bratislave.

V relácii sa dozviete:

  • Aké sú rizikové faktory vzniku nádorov semenníkov a prečo sú typické pre mladých mužov?
  • Výskyt nádorov semenníkov je vyšší v západnej Európe, Severnej Amerike, v Austrálii a na Novom Zélande. Ide teda o civilizačné ochorenie?
  • Aké sú príznaky nádoru semenníka: zväčšenie objemu, zmeny tvaru semenníka, hrčka (zväčša nebolestivá), pocit ťahu alebo zvýšeného tlaku – tieto prejavy by mali doviesť mladých chlapcov a mužov k lekárovi. Ak sa ochorenie šíri mimo oblasť semenníka môže sa demonštrovať ako bolesť v driekovej oblasti (v oblasti krížov) alebo prejavmi ako sťažené dýchanie, vykašliavanie krvi a iné.
  • Aké základné podtypy testikulárnych nádorov rozlišujeme?
  • Aká je liečba a prognóza ochorenia?
  • Aké sú nežiadúce účinky liečby, jej dôsledky pre fertilitu muža?
  • Aký výskum prebieha na Slovensku v oblasti liečby testikulárnych nádorov a jej toxicity?
Odpovedá: onkologička doc. MUDr. Katarína Rejleková, PhD.
Moderuje: Eva Sládková

 

Relácia vznikla v spolupráci s TV doktor.
© Audioverzia podcastu onkoinfo.sk
© Videoverzia podcastu TV doktor, dostupná na https://www.tvdoktor.sk/relacia/17-onkoinfo/
 

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.