Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov
Title Image

Odborníci a združenia

Home  /  Odborníci a združenia

Partnerské pacientske združenia

Portál venovaný psychologickej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám.

psychoonkológia
Mgr. Mária Andrášiová PhD.
maja.andrasiova@gmail.com
Bratislava, Záhradnícka 54
www.onkopacient.sk

OZ Amazonky pomáha pacientkam zvládať rakovinu prsníka. Ponúka psychologickú pomoc, podporu, sociálne poradenstvo a iné služby pre pacientky a ich rodinných príslušníkov. Dlhodobou misiou OZ Amazonky je aj meniť a zlepšovať systém poskytovania zdravotnej starostlivosti a dostupnosť inovatívnej liečby pre pacientky s karcinómom prsníka.

Onko - rakovina prsníka
Dominika Kormanová
amazonkadominika@gmail.com
Bratislava, Námestie SNP 13
www.ozamazonky.sk

Boj proti kolorektálnemu karcinómu – rakovine hrubého čreva a konečníka

Onko - rakovina hrubého čreva
Pifflová Španková Jana
spankova@nierakovine.sk
Bratislava, Cukrová 14
www.nierakovine.sk

Združenie sa venuje pacientom s diagnózou lymfóm (rakovina lymfatického systému) a leukémia. Pomáha zlepšovať podmienky pacientov na diagnostiku, liečbu a celkové prežívanie.

onko – leukémia, lymfóm
Ladislav Lekár
poradna@lyl.sk
Bratislava, Hlbinná 7C
www.lymfom.sk

Občianske združenie zastupujúce pacientov s hematologickými malignitami, čo sú nádorové ochorenia (druhy rakoviny) krvi, krvotvorných buniek a lymfatického systému

Onko - hematologické malignity
Fedorová Katarína
katarina1.fedorova@gmail.com
Bratislava, Nezábudková 52
www.hematologickypacient.sk

OZ Tak trocha inak založila Erika Mokrý, ktorá prekonala ako 28 ročná karcinóm prsníka. Začala o živote s nádorovým ochorením blogovať, napísala úspešnú knihu: Príbeh, ktorý sa stal… Tak trocha inak. Výťažok z predaja knihy používa na krásny projekt štartovacích balíčkov pre pacientky.

Rakovina prsníka
Erika Mokrý
info@taktrochainak.sk
Prievidza, Šulekova 877/22
www.taktrochainak.sk

Združenie Ružová stužka pomáha ženám Slovenska, aby robili správne rozhodnutia pre svoje zdravie.

www.ruzovastuzka.sk

Občianske združenie Dajme radu pomáha rodinám s deťmi, ktoré trpia vážnym alebo raritným ochorením. Zasadzuje sa o rýchlu diagnostiku, kvalitnú liečbu, právo na druhý názor lekárov na Slovensku či v zahraničí.

Druhý názor lekára
Natália Závodská
info@dajmeradu.sk
Bratislava, Poľská 2
www.dajmeradu.sk

Profesijná organizácia kožných lekárov na Slovensku, ktorá sa okrem prípravy odborných podujatí venuje aj informačnej kampani na prevenciu kožných malígnych ochorení pre laickú verejnosť.

Onko - rakovina kože
Schmidtmayerová Silvia
silvia@rakovinakoze.org
Bratislava, Plzenská 3
www.rakovinakoze.org

Venujú sa rodinám s onkologicky chorým dieťaťom, od stanovenia onkologickej diagnózy dieťaťa, počas dlhej a náročnej liečby až po úspešné vyliečenie. Poskytujú aj intenzívnu podporu rodinám, kde liečba dieťaťa nebola úspešná. 

etský onkologický pacient a jeho rodina v regióne východného Slovenska
Miroslava Hunčíková
svetielkopomoci@netkosice.sk
Košice-Západ, Pražská 541/8
www.svetielkopomoci.sk

Nezisková organizácia, ktorá združuje pacientske organizácie, pacientov, farmaceutické firmy a hospodárske subjekty pôsobiace v Slovenskej republike.

odborná platforma
www.onkoalianciaslovensko.sk

Lovci šarlatánov. Stránka tvorená lekármi vedcami a farmaceutmi, ktorá si kladie za cieľ bojovať so záplavou NEmedicínskych nezmyslov, absurdít a dezinformácií na internete.

Boj s dezinformáciami v oblasti medicíny
MUDr. Maroš Rudnay
lovcisarlatanov@gmail.com
www.lovcisarlatanov.sk

Ďalšie pacientske združenia

Dobrovoľnícka skupina Vŕba (DS Vŕba) sa venuje sprevádzaniu dospelých dlhodobo chorých a umierajúcich ľudí. 

www.dsvrba.sk

Avon Pochod: podujatie zamerané na zvýšenie osvety v oblasti prevencie rakoviny prsníka

www.zdraveprsia.sk

Hlavným cieľom Nadácie Výskum Rakoviny je podporovať a propagovať výskum nádorových ochorení na všetkých úrovniach: základný, translačný a klinický s cieľom využitia výsledkov v medicínskej praxi.

www.nvr.sk

Dobrý anjel pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mamka alebo dieťa trpí na rakovinu a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej núdze.

www.dobryanjel.sk

Mimovládna organizácia špeciálne zameraná na boj proti fajčeniu a tabakizmu vo všetkých jeho formách a podobách. 

Primárnym cieľom Ligy proti rakovine je pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám i blízkym.

www.lpr.sk

Občianske združenie vzniklo s cieľom pomáhať pacientom s karcinómom pľúc pri ich boji s ochorením, ako aj ich príbuzným a blízkym, aby mali dostatok informácií o ochorení a mali možnosť obrátiť sa na ľudí s podobným problémom, zdôveriť sa, alebo sa poradiť

Nezávislá pacientska nezisková organizácia, ktorá bojuje proti kolorektálnemu karcinómu – rakovine hrubého čreva a konečníka.

www.europacolon.sk

Odpoveď na rakovinu prostaty

www.europauomo.sk

Profesijná organizácia odborníkov v oblasti onkológie. Organizuje odborné vedecké konferencie konferencie, kongresy a semináre (Bratislavské onkologické dni) a publikačnú činnosť.

www.onkologia.sk

Ambíciou spoločnosti je pomáhať organizovať podujatia v oblasti medicíny a iných vedných odborov, aby pacienti s mnohopočetným myelómom pociťovali podporu a mali dostupné čo najlepšie liečebné možnosti.

www.myelom.sk

Hlavným cieľom je vybudovať špičkovú kliniku detskej onkológie. Neustále zlepšujeme podmienky liečby, chceme, aby prostredie bolo bezpečné a aby sme tak dosiahli čo najvyšší počet úspešne vyliečených detí

www.detomsrakovinou.sk

Sme kolektív žien, ktorého základy začali vznikať v roku 2001, kedy začal pracovať klub Viktória ako svojpomocný klub pacientiek s ochorením rakoviny prsníka

www.viktorky.webnode.sk

Občianske združenie Turčianske Venuše vzniklo v snahe pomáhať ženám s onkologickým ochorením prsníka.

www.turcianskevenuse.sk

Občianske združenie „MAMMA“ je občianske združenie, ktorého cieľom je chrániť práva žien s onkologickým ochorením prsníka a ľudí s inými rakovinovými chorobami, presadzovať ich záujmy, pomáhať im a uspokojovať ich potreby

www.ozmamma.sk

Pomoc onkologickým pacientkám

www.venuse-po.sk

Vzdelávanie lekárov v oblasti gynekológie a urológie, prevencia rakoviny krčka maternice

www.sgps.sk

Pacientská organizácia CML life vznikla s cieľom ochrany práv a presadzovania záujmov pacientov s diagnostikovanou CML voči zdravotným poisťovniam, orgánom štátnej správy a ďalším subjektom podieľajúcich sa na vytváraní zdravotného rámca pre život a liečbu pacientov s diagnostikovanou CML

www.cmllife.sk