Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov
Title Image

Blog

Home  /  Podcasty   /  Cesta pacienta a AI v onkologií

Cesta pacienta a AI v onkologií

Cesta pacienta a AI v onkológii Umelá inteligencia (AI, Artificial intelligence) a jej aplikácia v onkológii dnes naliehavo klope na dvere, aby – doslova – zajtra priniesla okamžitý úžitok nielen zdravotníckemu systému ale predovšetkým pacientom. V onkológii sú kľúčové prevencia vzniku rakoviny, rýchla a precízna diagnostika aj personalizovaná – „na mieru šitá“ – liečba. Akú úlohu zohráva umelá inteligencia na ceste pacienta v súčasnej medicíne, približuje onkológ doc. MUDr. Štefan Korec, PhD. Doktor Korec sa venuje klinickej onkológii takmer 50 rokov, pričom polovicu profesijného života strávil v USA. Po nežnej revolúcii založil Národný onkologický ústav a stal sa jeho riaditeľom. Založil a viedol aj onkologické centrum v Novom Mexiku v USA. V súčasnosti pôsobí ako prezident OnkoAliancie Slovensko a predseda portálu Onkoinfo. Zasadzuje sa o zlepšenie stavu onkológie na Slovensku – medzi iným jej modernizáciou prostredníctvom AI.

V relácii odborník popisuje:

  • Umelá inteligencia prinesie pravdepodobne takú zmenu do našich životov ako svojho času počítač a bude znamenať prínos obdobný použitiu ohňa či kolesa pre ľudskú spoločnosť.
  • Umelá inteligencia aplikovaná v medicínskej praxi je pomocníkom lekára. V onkológii bude pribúdať čím ďalej tým viac výsledkov, ktoré urobí AI. Pokiaľ si jeden lekár dokáže zapamätať 50, možno 100 publikácií k danému problému, AI je schopná vyhodnotiť 5 000 až 50 000 publikácií. AI teda prináša v násobkoch širší a zároveň hlbší pohľad na daný problém v porovnaní s tým, čo dokáže poňať ľudský mozog. Lekár však zostáva konečným rozhodovacím a zodpovedným aktérom. AI teda nenahradí lekára – je lekárovým asistentom.
  • AI možno využiť aj u zdravého človeka na úrovni všeobecného lekára. AI dokáže na základe rodinnej aj osobnej anamnézy pacienta a jeho laboratórnych vyšetrení syntetizovať informácie s jasným vyslovením predpokladu rizík.
  • Rádiodiagnostika je jedno z najúrodnejších polí pre uplatnenie AI v onkológii. Je zistené, že AI dokáže spočítať drobné detaily a odchýlky a vysloviť podozrenie tam, kde to ľudské oko nie je schopné.
  • Umelá inteligencia je testovaná aj v histológii. V praxi sa uplatňuje pomoc AI už dnes, napríklad pri vyhodnocovaní cytológie krčka maternice z gynekologických sterov, kde AI vylúči všetky negatívne nálezy, ktorých je 80 % až 90 % a zvyšných 10 % hodnotí patológ.
  • Onkológia dnes smeruje k diagnostike nádoru na úrovni génov. Umelá inteligencia vie vyhodnotiť genomickú analýzu, určiť genetické mutácie ochorenia a dokáže na základe odbornej literatúry či prebiehajúceho výskumu navrhnúť liečbu.
  • Je aplikácia chat GPT dôveryhodným zdrojom informácii pre onkologického pacienta a ako s ním pracovať
Odpovedá: MUDr. Štefan Korec, PhD.
Moderuje: Eva Sládková
Dátum zverejnenia: 20. 12. 2023
 
Relácia vznikla v spolupráci s TV doktor.
© Audioverzia podcastu onkoinfo.sk
© Videoverzia podcastu TV doktor, dostupná na https://www.tvdoktor.sk/relacia/17-onkoinfo/
 

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.