Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov
Title Image

Blog

Home  /  Podcasty   /  Metastatická rakovina prsníka

Metastatická rakovina prsníka

Karcinóm prsníka je najčastejšia onkologická diagnóza žien. Ročne pribudne na Slovensku okolo 3 200 novo-diagnostikovaných pacientiek. Časť z nich, asi 300 žien, je v úvode diagnózy už v metastatickom štádiu ochorenia. Karcinóm prsníka postihuje často ženy v produktívnom veku, pričom veková hranica nových prípadov sa posúva čoraz nižšie – približne každá piata pacientka má menej ako 50 rokov. Na Slovensku žije podľa odhadov okolo 30 000 žien s diagnózou karcinómu prsníka. Celkovo patrí toto ochorenie k prognosticky priaznivejším a vo včasných štádiách je veľmi dobre liečiteľné. Zhruba u jednej tretiny pacientiek však prejde ochorenie po istom čase remisie do pokročilého štádia. Metastázovanie je proces, kedy sa primárne ochorenie šíri mimo pôvodného nádoru. Rakovinové bunky sa uvoľnia z primárneho nádoru a šíria sa krvou alebo lymfatickou cestou do vzdialených častí tela, kde môžu tvoriť tzv. dcérske ložiská – metastázy.

Ako dochádza k procesu metastázovania a možno ho predvídať? Vďaka pokroku medicíny sa dnes časť podtypov metastatického ochorenia stáva takmer chronickým ochorením s dobrou kvalitou života.

V štúdiu sme privítali vzácneho hosťa, špičkového onkológa a vedca, ktorý je zároveň medzi pacientami známy aj svojím ľudským prístupom, prof. MUDr. Michala Mega, DrSc.

V relácii sa dozviete:

  • Čo znamená pojem metastáza pri nádorovom ochorení. V klasifikácii sa rozlišujú dva typy metastáz: mikrometastázy a makrometastázy.
  • Aký je rozdiel medzi metastázou v lymfatických uzlinách a vo vzdialených častiach tela. Najčastejšie miesta šírenia karcinómu prsníka sú: kosti, pečeň, pľúca a niekedy mozog.
  • Čo vie súčasná veda o metastatickom procese. Čo sú to dissemeninované a cirkulujúce nádorové bunky a akú úlohu zohrávajú pri vzniku metastáz?
  • Na základe akých vlastností primárneho nádoru dnes možno odhadnúť zvýšené riziko metastázovania. Aké faktory životosprávy môžu znížiť riziko návratu ochorenia?
  • Aké sú možnosti liečby metastatického karcinómu prsníka a jej dostupnosti na Slovensku. V čom môže pacientkam pomôcť zapojenie do klinických štúdií?
Odpovedá: onkológ prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
Moderuje: Eva Sládková

 

Relácia vznikla v spolupráci s TV doktor.
© Audioverzia podcastu onkoinfo.sk
© Videoverzia podcastu TV doktor, dostupná na https://www.tvdoktor.sk/relacia/17-onkoinfo/
 

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.