Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Onkologické ochorenia
Zvládanie liečby
Duševné zdravie
Výživa v onkológií
Sociálne zabezpečenie
Právna pomoc
Odborníci a združenia
Informácie

Informačný portál onkoinfo.sk

Účelom portálu je edukácia pacientov vo všetkých oblastiach týkajúcich sa onkologických ochorení. Webový portál Onkoinfo vznikol z potreby vytvoriť pre pacientov jednotný dôveryhodný zdroj informácií. Myšlienku vytvorenia portálu podporilo päť združení onkologických pacientov. Na základe partnerstva s Národným onkologickým ústavom bude jeho obsah tvorený našimi špičkovými odborníkmi hlavne z NOU. Budú sa pri tom opierať o odporučenia medzinárodných organizácií ESMO a ASCO.

Onkologické ochorenia

prsnik

Karcinóm prsníka

Karcinóm prsníka vzniká malígnou (zhubnou) transformáciou buniek prsnej žľazy. Ak ide o bunky mliekovodov, hovoríme o duktálnom karcinóme, ktorý je najčastejší. Na Slovensku ochorie na karcinóm prsníka každý rok približne 3 500 žien.

Karcinóm pankreasu

Adenokarcinóm je najčastejším typom exokrinného nádoru (93%). Tieto nádory zvyčajne začínajú v kanáli (duktus) pankreasu – hovoríme o duktálnom adenokarcinóme. Menej bežné je, ak sa nádor začína v acinoch, ten sa nazýva acinárny adenokarcinóm.

Testikulárne nádory

Nebolestivá hrčka, alebo opuch semenníka. Pri včasnom odhalení môže nádor dosahovať rozmerov korálky, či hrášku. V neskorších štádiách jeho veľkosť narastá a môže dosiahnuť aj rozmery viac ako 10 cm, ak muž ignoruje svoje ťažkosti a nenavštívi lekára.

Duševné zdravie

1. diagnostikovali mi rakovinu

 • Oznámenie diagnózy je pre pacienta šok, spôsobuje príval silných emócií a človeka postaví do takzvanej hraničnej životnej situácie.
 • Je dôležité môcť úprimne vyjadriť svoje pocity.
 • Existujú pomocné stratégie, ako sa vyrovnať a spracovať intenzívne emócie.
 • Kedy vyhľadať pomoc odborníka?

2. liečba nádorového ochorenia

 • Aké fyzické a psychické ťažkosti môžu sprevádzať liečbu rakoviny.
 • Ako sa vysporiadať s neistotou a strachom.
 • Naša duševná odolnosť sa dá zlepšovať a trénovať.
 • Je zdravé a dôležité vedieť požiadať o pomoc.
 • Je dôležité udržiavať kontakt s tým, čo je pre nás dôležité a zmysluplné.

3. po ukončení liečby

 • Čas a priestor naplno si uvedomiť, čím som prešiel.
 • Doteraz potláčané emócie sa môžu nečakane vyplaviť na povrch
 • Strach z návratu ochorenia ako nevítaný, ale častý hosť.
 • Úvahy o tom, čo dáva životu zmysel sú príležitosťou k duchovnému rastu.

NOVINKY

Práva pacienta

Zdravotníctvo je založené na povinnosti zdravotných poisťovní zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti svojim poistencom.

Zdravotné poisťovne uhrádzajú všetky lieky poskytnuté pacientovi počas hospitalizácie v nemocnici. Lieky predpísané v ambulancii poisťovňa uhradí iba v prípade, ak sú zaradené v tzv. zozname kategorizovaných liekov.

Na vyšetrenie u špecialistu je potrebné odporúčanie všeobecného lekára, tzv. výmenný lístok. Bez výmenného lístka zdravotná poisťovňa neuhradí špecialistovi vyšetrenie.

Kúpeľná liečba môže byť hradená zdravotnou poisťovňou, ak nadväzuje na predchádzajúcu liečbu ochorenia pri splnení podmienok upravených v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť.

So všeobecným lekárom pacient uzatvára písomnú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ak chce všeobecného lekára zmeniť, musí od dohody odstúpiť.

Zo zdravotného poistenia je v plnom rozsahu hradená neodkladná a urgentná zdravotná starostlivosť, preventívne prehliadky, vyšetrenia, ktoré sú nevyhnutné na určenie diagnózy a liečba.

ĎAKUJEME PARTNEROM