Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Zdravotnícke pomôcky

Zdravotnícke pomôcky sú buď viazané na lekársky poukaz alebo voľnopredajné. Pomôcky viazané na lekársky poukaz musí predpísať lekár – špecialista alebo všeobecný lekár na odporúčanie špecialistu. Voľnopredajné sa dajú kúpiť v lekárni alebo výdajni zdravotníckych pomôcok bez lekárskeho poukazu. Voľnopredajné pomôcky si pacient hradí v plnej výške. Zdravotnícke pomôcky viazané na lekársky poukaz prepláca zdravotná poisťovňa – úplne alebo čiastočne.

Zdravotná poisťovňa nehradí všetky zdravotnícke pomôcky, ktoré sú na Slovensku dostupné, ale iba pomôcky zaradené v tzv. Kategorizačnom zozname. V ňom je uvedená cena pomôcky a výška doplatku pacienta. Aktuálny kategorizačný zoznam nájdete na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva www.healt.gov.sk v odkaze Kategorizácia a cenotvorba. O výške doplatku za zdravotnícku pomôcku je povinný informovať pacienta aj lekár, ktorý mu pomôcku predpisuje.

Pri každej zdravotníckej pomôcke je jeden typ bez doplatku. Napríklad celotelová antidekubitná podložka prešívaná je bez doplatku (plne hradená zdravotnou poisťovňou) a celotelová antidekubitná podložka molitanová je s doplatkom.

S poukazom na výdaj zdravotníckej pomôcky ide pacient (alebo jeho blízky) do výdajne zdravotníckych pomôcok, kde mu ju vydajú. Zdravotnícke pomôcky sa dajú objednať aj cez internet, na webových stránkach výdajní zdravotníckych pomôcok.

V prípade niektorých veľmi drahých zdravotníckych pomôcok (napr. elektrický vozík) musí lekár ešte pred jej predpísaním požiadať zdravotnú poisťovňu o súhlas s úhradou pomôcky. Keď poisťovňa úhradu schváli, lekár pomôcku predpíše.

Pokiaľ pacient používa vozík, kočík, chodúľku, krauler, ortézu (okrem ortézy prstov a ruky, ktoré nemajú uchytenie na predlaktí), môže požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o príspevok na kompenzáciu zvýšených nákladov súvisiacich s opotrebovaním bielizne, šatstva, obuvi a bytového zariadenia.