Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov
Title Image

Nádory hlavy a krku

Home  /  Nádory hlavy a krku
Nádory hlavy a krku predstavujú skupinu rôznych nádorov vychádzajúcich z horných oblastí dýchacieho a zažívacieho traktu (pera a dutina ústna, hltan, nos, prínosové dutiny, hrtan). Väčšina nádorov patrí histologicky do skupiny dlaždicovobunkových (skvamocelulárnych) karcinómov. Ide o nádory vychádzajúce z plochých dlaždicových buniek vystielajúcich sliznice v tejto oblasti. Ďalším typom sú nádory vychádzajúce zo slinných žliaz s odlišnými histologickými charakteristikami (adenokarcinóm, adenoidne cystický karcinóm, mukoepidermoidný karcinóm). V tejto oblasti sa môžu vyskytnúť aj iné druhy nádorov (melanóm, lymfóm, sarkóm), ich liečba je odlišná a je daná histologickým typom, nie lokalitou.
MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.
Autor

Definícia

Typy nádorov hlavy a krku

Podľa miesta vzniku rozlišujeme 5 základných skupín nádorov hlavy a krku.

 • Nádory hrtana a dolnej časti hltana. Hrtan je trubicový orgán na krku a je dôležitým orgánom pre dýchanie, rozprávanie a prehĺtanie. Je umiestnený nad priedušnicou. Na krku za hrtanom je lokalizovaný hltan.
 • Nádory nosovej dutiny a prínosových dutín. Prínosové dutiny sú vzduchové dutiny v kostiach ohraničujúce nosovú dutinu. Najväčšie sú dutiny v čeľusti, v čelovej kosti, v klinovej a v čuchovej kosti.
 • Nádory nosohltana
 • Nádory dutiny ústnej a ústnej časti hltana (orofarynx). Sem patria nádory úst, vrátane jazyka a strednej časti hltana v oblasti krčných mandlí.
 • Nádory slinných žliaz. Slinné žľazy produkujú sliny, ktoré sú vylučované do ústnej dutiny, za účelom zvlhčenia a počiatočného rozkladu potravy.

Symptómy a príznaky

Niektoré z príznakov nádorov hlavy a krku sa nemusia prejaviť u každého, niekedy sú pacienti úplne bez príznakov a niektoré symptómy môžu byť spôsobené iným ochorením ako nádorovým.

Medzi časté príznaky patria:

 • Nehojaci sa opuch a bolestivosť
 • Červené a biele fľaky v ústnej dutine
 • Hrčka v oblasti hlavy a krku, ktorá môže a nemusí byť bolestivá
 • Pretrvávajúca bolesť hrdla
 • Zápach z úst nesúvisiaci so stavom chrupu
 • Zachrípnutie, zmena hlasu
 • Sťažené dýchanie nosom, neustále zapchatý nos
 • Časté krvácanie z nosa
 • Sťažené dýchanie
 • Dvojité videnie
 • Stŕpnutie, mravčenie, oslabenie častí v oblasti hlavy a krku
 • Bolesť alebo ťažkosti pri žuvaní, prehĺtaní, pohybe sánkou alebo jazykom
 • Bolesti v sánke
 • Krv v slinách a hlienoch z dýchacích ciest
 • Uvoľnené zuby
 • Uvoľnená protéza
 • Nevysvetliteľná strata hmotnosti
 • Únava
 • Infekcie a bolesti ucha

Rizikové faktory

Rizikovým faktorom môže byť čokoľvek, čo zvyšuje riziko rozvoja rakoviny. Aj keď rizikové faktory často ovplyvňujú rozvoj rakoviny, väčšina z nich nespôsobuje rakovinu priamo. Niektorí ľudia ani napriek viacerým faktorom rakovinu nikdy nedostanú, zatiaľ čo iní, bez rizikových faktorov, áno. Poznať rizikové faktory je cesta, ako si možno upraviť životný štýl a znížiť tak svoje osobné riziko.

Medzi 2 najvýznamnejšie faktory patrí:

 • Tabak.Tabakové výrobky - fajčenie cigariet, cigár, fajok, žuvanie tabaku a šňupanie šnupanie tabaku – prispievajú k vzniku až u 85 % nádorov hlavy a krku a zhoršujú prognózu liečby (znižujú šance na uzdravenie). Toto však platí aj pre nefajčiarov, ktorí sú vystavení pasívnemu fajčeniu.
 • Alkohol.Pravidelná a významná konzumácia alkoholu zvyšuje riziko vzniku rakoviny úst, hltanu, hrtanu a pažeráku. Pri kombinácii alkoholu a fajčenia je riziko vzniku ešte väčšie.
 • Dlhodobé vystavovanie sa slnečnému žiareniu (pre nádory pery a kože).
 • Ľudský papilomavírus (HPV). Infekcia ľudským papilomavírusom patrí medzi najčastejšiu sexuálne prenosnú chorobu. Vírus môže spôsobovať rozvoj nádorov v oblasti hlavy a krku. Existuje viacero typov HPV, niektoré sú úzko viazané so vznikom nádorov v rôznych lokalitách (genitálie, ústna dutina). K dispozícii je očkovanie proti HPV.
 • Vírus Epstein-Barrovej (EBV). Expozícia EBV, ktorý je známy ako príčina vzniku infekčnej mononukleózy, hrá úlohu aj pri rozvoji nazofaryngeálneho karcinómu ( karcinómu nosohltana).
 • Pohlavie. Muži majú 2-3x 3-krát vyššie riziko vzniku rakoviny v oblasti hlavy a krku, ale v posledných dekádach sa významne zvyšuje výskyt týchto druhov nádorov aj u žien.
 • Vek. Zvýšené riziko majú ľudia nad 40 rokov.
 • Zlá ústna hygiena.
 • Škodlivé látky z pracovného alebo životného prostredia.Vdychovanie azbestu, prachu z dreva, výpary z farieb a určité chemikálie môžu spôsobovať nádory v oblasti hlavy a krku.
 • Zlá výživa. Nedostatok vitamínov skupiny A a B.
 • Gastroesofageálny reflux (GERD) a laryngofaryngeálny reflux (LPRD). Reflux (návrat) žalúdočnej kyseliny do pažeráka, hrdla a horných častí dýchacích ciest môže byť asociovaný so vznikom rakoviny
 • Oslabený imunitný systém.

Diagnóza

Fyzikálne vyšetrenie

Pri fyzikálnom vyšetrení lekár pátra po hmatných patologických útvaroch na krku, perách, ďasnách, lícach. Prezrie aj nos, ústnu dutinu, jazyk a hrdlo.

Endoskopia

Pri endoskopickom vyšetrení vie lekár vyšetriť vnútro orgánov pomocou tenkej osvetlenej ohybnej trubice, ktorá sa nazýva endoskop. Pri vyšetrení je možnosť podať sedatíva (na zmiernenie stresu) pred tým, ako sa zavedie sonda cez nos do hrdla a pažeráku. Endoskopické vyšetrenie má rôzne názvy podľa lokalizácie a vyšetrovaného orgánu: laryngoskopia (vyšetrenie hrtana), faryngoskopia (vyšetrenie hltana), nasofaryngoskopia (vyšetrenie nosohltana), resp. panendoskopia (kombinované vyšetrenie).

Biopsia

Biopsia je odber vzorky tkaniva za účelom histologického vyšetrenia a stanovenia diagnózy. Základným typom je „fine needle aspiration“ (nasatie nádorového tkaniva použitím tenkej ihly). Bunky sa následne mikroskopicky vyšetria – cytologické vyšetrenie. Biopsiou sa tiež zisťuje, či sa jedná o bunky napadnuté HPV infekciou.

Molekulárne testovanie

Niekedy je potrebné skúmať nádorové bunky špeciálnym laboratórnym vyšetrením, aby sa určili špecifické gény, proteíny a ďalšie faktory, ktoré daný tumor charakterizujú. Výsledky týchto vyšetrení pomôžu k rozhodovaniu o vhodnosti určitej terapie – tzv. cielená terapia.

Zobrazovacie vyšetrenia

Po stanovení diagnózy onkologického ochorenia nasleduje stagingové vyšetrenie (určenie štádia ochorenia) pomocou fyzikálneho vyšetrenia, endoskopie a rádiologických vyšetrení – CT a/alebo MRI primárneho tumoru, krku a hrudníka. CT sa považuje za primárne zobrazovacie vyšetrenie na určenie kostného, regionálneho, mediastinálneho a pľúcneho metastatického ochorenia. MRI môže CT dopĺňať väčším rozlíšením mäkkých tkanív a zhodnotenie stavu lebečnej bázy a mozgu. PET/CT sa využíva najmä na zobrazenie nádorov a uzlín, ktoré nie sú zobrazené inými vyšetreniami a pre sledovanie úspešnosti liečby, resp. prípadného relapsu ochorenia (stav, keď sa choroba vráti), pri pokročilejších nádoroch liečených súčasne chemo- a rádioterapiou. Využíva sa taktiež pri nádoroch, pri ktorých nepoznáme miesto primárneho nádoru. Hrudné CT vyšetrenie môže byť užitočné najmä pri lokálne agresívnych nádoroch hlavy a krku, ktoré často metastázujú do pľúc.

Ďalej sa pred začiatkom terapie robia štandardné laboratórne testy z krvi a moču. Vhodné je doplniť zubné vyšetrenie a ošetrenie aspoň 2 týždne pred plánovanou rádioterapiou. Taktiež je vhodné doplniť vyšetrenie reči, sluchu, prehĺtania (podľa lokalizácie nádoru) pred plánovanou liečbou.

Štádiá

Štádium (staging) určuje celkový rozsah ochorenia. Používa sa tzv. TNM systém, kedy T (tumor=nádor) určuje veľkosť primárneho nádoru, N (node=uzlina) určuje šírenie sa do regionálnych lymfatických uzlín a M (metastáza) popisuje eventuálne postihnutie iných častí tela. Podľa TNM klasifikácie sa určí veľkosť štádia (I. a II. štádium sú považované za včasné, III. štádium je lokálne pokročilé a IV. štádium je veľmi pokročilé alebo generalizované). Určenie štádia pomáha v rozhodovaní o optimálnej liečbe a môže predikovať prognózu pacienta. Staging nádorového ochorenia je špecifický pre jednotlivé oblasti hlavy a krku.

Štádia liečby

 

Liečba nádorov hlavy a krku je komplexná a multidisciplinárna, na výbere optimálnej stratégie sa zúčastňuje celý tím odborníkov (krčný a/alebo maxilofaciálny chirurg, radiačný onkológ, klinický onkológ, sestra, psychológ, výživový poradca a iní).

Veľký počet nádorov hlavy a krku je dobre liečiteľný, obzvlášť, ak sa zachytí v skorom štádiu. Samozrejme, hlavným cieľom je zníženie nádorových buniek, ale vždy je snaha zachovať čo najväčšiu funkčnosť okolitých nervov, orgánov a tkanív. Pri plánovaní liečby treba preto brať do úvahy aj následky, ktoré môže mať daná liečba na pacientovu kvalitu života – ako sa bude cítiť, vyzerať, rozprávať, jesť a dýchať. Hlavnou metódou liečby je operačné riešenie tam, kde je to možné, ďalej rádioterapia, chemoterapia a cielená terapia.

1. Skoré štádium ochorenia (štádium I, II)

Skoré štádiá ochorenia sa väčšinou riešia jednou liečebnou metódou – chirurgicky alebo rádioterapiou. Cieľom tohto prístupu je čo najväčšia možnosť kontroly lokálneho nálezu za cenu minimálneho poškodenia okolitého zdravého tkaniva a orgánov. Preto sa vhodná terapia volí práve s ohľadom na tieto aspekty.

2. Lokoregionálne pokročilé ochorenie (štádium III, IVA, IVB)

Do tejto heterogénnej skupiny patria pacienti s rôznorodými nádormi hlavy a krku, niektoré z nich resekovateľné (odstrániteľné), niektoré nie. Väčšinou sa preto pristupuje k 2-3 liečebným modalitám, ktoré sa vzájomne kombinujú pre čo najlepší výsledok. Základná liečebná metóda závisí od lokalizácie nádoru. Napríklad, zatiaľ čo pri nádoroch ústnej dutiny je základným prístupom chirurgické odstránenie nádoru, rádioterapia a chemoterapia sa využívajú častejšie pri nádoroch hltanu. Nádory nosohltana sú najčastejšie liečené kombinovanou chemorádioterapiou. Trimodalita v liečbe sa využíva v špeciálnych prípadoch – po primárnom chirurgickom výkone nasleduje chemorádioterapia alebo po úvodnej chemorádioterapii nasleduje chirurgické odstránenie zmenšeného nádoru. Aj pri pokročilejších štádiách ide o zachovanie funkcie orgánov, ale kontrola ochorenia je primárnou úlohou. Multimodálna liečba vrátane operačnej je veľakrát nevyhnutná pre zníženie rizika rekurencie ochorenia a vzniku vzdialených metastáz.

3. Rekuretné/Metastatické štádium ochorenia (IVC štádium)

Aj ochorenie, ktoré sa po liečbe vrátilo, aj metastatická forma ochorenia majú nepriaznivú prognózu. Výnimkou môže byť ochorenie s ojedinelými metastázami (oligometastatické), nádory, ktoré sa vrátia po dlhom období od úspešnej liečby a metastatické nádory spôsobené HPV infekciou v orofaryngeálnej oblasti. Najviac týchto nádorov je liečených paliatívne (liečebná metóda, ktorá nesmeruje k vyliečeniu pacienta, ale k zmierneniu príznakov ochorenia, spomaleniu postupu ochorenia) – paliatívna systémová liečba, rádioterapia alebo kombinácia týchto dvoch metód, ojedinele sa pristupuje aj k chirurgickému riešeniu, keď je potrebné rýchlo uľaviť od symptómov. Niekedy je nevyhnutné zaviesť tracheostómiu, keď sa rakovina rozšírila do dýchacích ciest, v inom prípade môže byť nutné zaviesť nazogastrickú sondu, keď pacient nie je schopný sám prehĺtať.

Typy liečby

 

Chirurgická liečba

Cieľom chirurgickej liečby je odstránenie nádoru a časti zdravého okolitého tkaniva.

  • Laserové operácie: Využívaná metóda najmä pri skorých štádiách nádorového ochorenia, špeciálne v hrtane.
  • Excízia: Táto operácia má za cieľ odstrániť nádorové tkanivo spolu s okolitým zdravým tkanivom, nazývaným marginálne.
  • Disekcia lymfatických uzlín, krčná disekcia: V prípade, že je podozrenie na rozšírenie onkologického ochorenia, môže sa pristúpiť k odstráneniu krčných lymfatických uzlín (môže spôsobiť následné stuhnutie v oblasti ramien). Tento výkon sa môže realizovať zároveň s excíziou.
  • Rekonštrukčné (plastické) operácie: Ak operácia nádoru vyžaduje odstránenie výrazného množstva tkaniva – odstránenie čeľuste, kože, hltanu, jazyka, môže po tejto operácii nasledovať ďalšia, rekonštrukčná, na opravu vzniknutých defektov. Následne je možná rehabilitácia napríklad s rečovým špecialistom, ktorý pacientovi vysvetlí ako prehĺtať, rozprávať, ak boli operáciou tieto funkcie zmenené alebo poškodené.

Vzhľadom na lokalizáciu, štádium a typ nádorového ochorenia môže pacient vyžadovať aj viac ako 1 operáciu. Niekedy nie je možné celkom chirurgicky nádor odstrániť, v tomto prípade nasledujú ďalšie liečebné postupy – rádioterapia a systémová liečba alebo kombinácia oboch.

Následky chirurgickej liečby

Následky závisia od typu a lokalizácie nádoru. Každý pacient má právo na rozhovor s ošetrujúcim lekárom o možnostiach liečby a možných negatívnych následkoch. Medzi časté následky patria: prechodná alebo trvalá strata hlasu, poškodenie reči, strata sluchu. Často sa vyskytujú problémy s prehĺtaním, ktoré môžu vyžadovať zavedenie nazogastrickej sondy (trubica na podávanie výživy, zavedená cez nos do žalúdka). Následkom totálnej laryngektómie (odstránenie hrtanu) môže byť poškodenie funkcií štítnej žľazy, ktoré môže vyžadovať medikamentóznu terapiu. Ďalším možným rizikom po operácií je opuch slizníc v ústnej dutine a hrdle sťažujúci dýchanie a tento stav môže vyžadovať prechodné zavedenie tracheostómie (otvor do priedušnice, ktorý uľahčí dýchanie). Niektorí pacienti majú po operácii poškodenú tvár, v tomto prípade je vhodná následná rekonštrukčná plastická operácia. Pacienti by mali byť oboznámení so všetkými rizikami danej terapie a možnosťami ich riešenia. Niekedy je pred operáciou, ktorá spôsobí významnú zmenu výzoru pacienta, vhodné doplniť aj psychologické vyšetrenie.

Rádioterapia

Rádioterapia môže byť hlavnou metódou liečby nádorov hlavy a krku, alebo doplnkovou po chirurgickej liečbe, aby sa zabezpečilo zničenie možných zostatkových nádorových buniek. Najvyužívanejšou rádioterapeutickou metódou je tzv. externá rádioterapia, ktorá využíva ako zdroj radiácie prístroj mimo tela pacienta. Špecifickým typom tejto metódy je IMRT (intenzitou modulovaná rádioterapia). IMRT používa pokročilú technológiu na presné nasmerovanie lúčov žiarenia na nádor, s cieľom zachovať čo najviac zdravého tkaniva a minimalizovať nežiaduce účinky. Ďalším typom externej rádioterapie je protónová terapia, ktorá využíva protóny namiesto X-lúčov. Táto metóda zatiaľ nepatrí k štandardným liečebným možnostiam väčšiny nádorov hlavy a krku. Pokiaľ sa na rádioterapiu využívajú vnútorné implantáty, táto metóda sa nazýva brachyterapia.

Pred začatím rádioterapie by mal byť pacient vyšetrený a v prípade potreby aj ošetrený stomatológom, nakoľko rádioterapia spôsobuje zvýšenú kazivosť zubov.

Vedľajšie účinky rádioterapie

Pacienti môžu zažívať krátkodobé alebo aj dlhodobé ťažkosti s prehĺtaním, zmeny hlasu kvôli opuchom alebo zjazveniu, zníženie chuti do jedla vďaka zhoršeným chuťovým vnemom. Je preto potrebné, aby pacienti podstupujúci rádioterapiu začali s nácvikom prehĺtania a rozprávania čo najskôr, ideálne ešte pred rádioterapiou. Rádioterapia hlavy a krku môže spôsobovať začervenanie a podráždenie pokožky, opuchy, suchosť v ústach, bolesti hrdla, bolesti kostí, únavu, nevoľnosť. Veľa z týchto nežiaducich účinkov ustúpi po ukončení rádioterapie. Medzi ďalšie nežiaduce účinky môže patriť strata sluchu. Rádioterapia môže spôsobiť aj hypotyreózu, kedy štítna žľaza zníži produkciu hormónov a pacient sa môže cítiť unavený a slabý. Tento stav sa dá vyriešiť podávaním hormónov štítnej žľazy vo forme tabletiek. Každý pacient po absolvovaní rádioterapie na oblasť krku by mal mať pravidelne kontrolované hormóny štítnej žľazy.

Pred začiatkom terapie je potrebné pacienta podrobne informovať o možných vedľajších účinkoch, o tom ako ich zmierniť, prípadne ako im predchádzať.

Systémová liečba

Systémová liečba predstavuje použitie liekov za účelom zničenia nádorovej bunky. Lieky sa dostávajú krvným prúdom do nádorových buniek celého tela. Môže ísť o podanie lieku do žily pacienta alebo prehltnutím cez ústa.

Systémová liečba zahŕňa chemoterapiu, cielenú liečbu a imunoterapiu. Pacient môže dostať len 1 typ systémovej liečby alebo ich kombinácie navzájom, eventuálne aj s rádioterapiou a chirurgickou liečbou.

Chemoterapia

Chemoterapeutická liečba spočíva v ničení nádorových buniek, bráni ich rastu a množeniu. Ide o podávanie cytostatík podľa rôznych schém – počet cyklov terapie, dĺžka liečby – v závislosti od typu nádorového ochorenia. Nežiaduce účinky závisia od dávky, ktorú pacient dostal, môžu sem patriť: únava, zvýšené riziko infekcie, nevoľnosť a zvracanie, strata vlasov, strata chute do jedla, hnačka. Tieto príznaky väčšinou odoznejú s ukončením terapie. Chemoterapia je účinnejšia, keď sa používa kombinácia viacerých cytostatík. Chemoterapia samotná nie je kuratívnou metódou, predovšetkým sa používa ako paliatívna liečba u pacientov s metastatickým ochorením. V kombinácii s rádioterapiou pôsobí ako rádiosenzibilizátor a zvyšuje účinnosť rádioterapie. Využitie má aj ako indukčná alebo neoadjuvantná liečba pri orgán zachovávajúcich postupoch.

Cielená liečba

Cielená liečba je liečba zameraná proti špecifickým génom, proteínom alebo tkanivovému prostrediu, ktoré svojou funkciou pomáhajú rastu a prežívaniu nádoru. Táto liečba zabraňuje rastu a rozširovaniu nádorových buniek s minimálnym dopadom na zdravé bunky. Cieľové štruktúry rôznych nádorov sú rôzne a pre daný nádor špecifické. Na ich identifikáciu slúžia technicky náročné a často finančne nákladné testy –- molekulárne testy. Zatiaľ len u menšiny nádorov poznáme cieľové štruktúry, ktoré vieme účinne zasiahnuť. Pri nádoroch hlavy a krku sa táto terapia zameriava na nádorovú bielkovinu nazývanú receptor pre epidermálny rastový faktor (EGFR). Aj cielená liečba má svoje vedľajšie účinky. Preto je potrebné, aby sa pacienti pred začatím liečby oboznámili s možnými nežiaducimi účinkami a ako sa im možno vyvarovať alebo ich zmierniť.

Imunoterapia

Imunoterapia je liečba, ktorá má za cieľ stimulovať prirodzenú obranyschopnosť organizmu v boji s nádorovým ochorením. Liečivá, ktoré spadajú do tejto skupiny sú buď kompletne vyrábané v laboratóriu, alebo ide o upravené zložky imunitného systému a slúžia na zlepšenie funkcie, lepšie cielenie alebo obnovenie zlyhávajúceho imunitného systému. V liečbe nádorov hlavy a krku u nás zatiaľ nie je štandardnou súčasťou liečby.

Metastatický karcinóm hlavy a krku

Metastatickou nazývame rakovinu, ktorá sa rozšírila do iných častí tela, než kde začala. Názory lekárov na výber správnej terapie sa pri tomto type onkologického ochorenia môžu líšiť. Možnosťou voľby v tomto prípade sú určite aj klinické štúdie. V rámci liečby je možné pristúpiť ku kombinácii – chirurgické riešenie, rádioterapia, chemoterapia, cielená terapia a/alebo imunoterapia. Paliatívna starostlivosť je taktiež dôležitou liečebnou metódou, ktorá má za cieľ zmierniť príznaky ochorenia a oddialiť progresiu ochorenia.

Remisia a rekurencia

Remisia je termín, ktorý sa používa v situácii, keď nie je možné žiadnou dostupnou metódou detegovať rakovinu v tele a nie sú prítomné ani žiadne symptómy nádorového ochorenia. Tomuto stavu sa tiež hovorí “no evidence of disease” (NED) – bez evidencie ochorenia. Remisia môže byť prechodná alebo trvalá. Táto neistota stresuje veľa pacientov, keďže nikto nevie, v ktorej skupine sa ocitne. Preto je dobré s lekárom prebrať obe možnosti a byť pripravený pre prípad, že sa ochorenie vráti, poznať možnosti následnej liečby môže pomôcť zmierniť obavy. Ak sa nádorové ochorenie vráti po prvotnej terapii, tento stav sa nazýva rekurencia. Môže sa vrátiť na pôvodnom mieste (lokálna rekurencia) alebo v blízkosti pôvodného nálezu (regionálna rekurencia) alebo na úplne inom mieste (vzdialená rekurencia). Keď dôjde k rekurencii, vždy sa pristupuje k novému skúmaniu a testovaniu nádoru, aby sa dala určiť najvhodnejšia terapia. Väčšinou liečebný plán zahŕňa niektorú z metód – operácia, rádioterapia, chemoterapia, imunoterapia, cielená terapia, avšak metódy môžu byť využité iné alebo v inom poradí, ako tomu bolo pri prvotnom ochorení. V prípade rekurencie ochorenia je niekedy možnosťou voľby v rámci liečby aj klinická štúdia. Taktiež môže popri kuratívnej liečbe prebiehať aj paliatívna, na zmiernenie príznakov ochorenia.

Štatistika

Nádory hlavy a krku sa vo všeobecnosti zaraďujú medzi tie s nízkou incidenciou, predstavujú približne 4-6 % všetkých nádorových ochorení. Podľa posledných údajov z Národného onkologického registra SR z roku 2011 bola incidencia karcinómov hlavy a krku 44/100 000 obyvateľov u mužov a 7,6/100 000 obyvateľov u žien. Za posledných 30 rokov incidencia narastá, v SR je jedna z najvyšších v EU. V absolútnych číslach je to 1455 nových prípadov ročne (1206 mužov, 249 žien).

Hoci je najvyšší výskyt u starších mužov, stúpa incidencia u žien v súvislosti so zvyšujúcou sa konzumáciou tabaku a alkoholu v tejto skupine. Zároveň sa zvyšuje výskyt zhubných nádorov oblasti orofaryngu v mladších vekových skupinách, kde hlavnú úlohu zohráva infekcia ľudským papilomavírusom (HPV).

5-ročné prežívanie pacientov s nádormi hlavy a krku je rozdielne, závisí od viacerých faktorov (primárna lokalizácia, štádium, histologický podtyp...). Pri lokalizovanom ochorení je 5-ročné prežívanie 83 %, s rozsahom ochorenia postupne klesá (59 % pri regionálnom postihnutí a 36 % pri metastatickom postihnutí).

Ilustrácia

Text je zostavený na základe doporučení ASCO (Americkej Spoločnosti Klinickej Onkológie)
a zosúladený s doporučeniami ESMO ( Europóskej Spoločnosti Klinickej Onkológie).
Pôvodný text z angličtiny preložila: MUDr. Vanda Šmidtová.
Konečným autorom slovenskej verzie je MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.