Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Informovaný pacient

Ako hľadať informácie? Prečo sa stať informovaným pacietom?

Informovaný pacient, ktorý rozumie svojej diagnóze a navrhovaným liečebným postupom, môže zodpovedne rozhodovať o svojej liečbe, budovať vzťah s ošetrujúcim lekárom na partnerskom princípe, presadzovať svoje práva a taktiež lepšie čeliť strachu z choroby, či aktivizovať svoje sily adekvátnym smerom.

Informácie dávajú prehľad.

Pochopenie podstaty, že označenie „rakovina“ zahŕňa súbor veľmi rôznorodých ochorení s odlišnou prognózou, dáva informovanému pacientovi komplexnejší pohľad na vlastnú diagnózu, kde v tomto širokom spektre sa nachádza. 

Informácie pomáhajú k zodpovednému rozhodovaniu o liečbe, neraz zachraňujú život. 

Aktívne vyhľadávanie dôveryhodných informácií pacientovi umožňuje nepodľahnúť zjednodušeným, „zaručeným“ a vedecky nepodloženým návodom na liečenie. Naopak aktívny informovaný pacient dokáže zvládať pokročilé vyhľadávanie informácií a môže zlepšiť prístup k moderným diagnostickým metódam či inovatívnym liekom.

Informácie pomáhajú k lepšiemu zvládaniu liečby.

Ak rozumiete svojej diagnóze, budete lepšie rozumieť predpísaným liečebným postupom. Pochopenie nevyhnutnosti predpísanej liečby v konečnom dôsledku pomáha aj jej zvládaniu a celkovému nastaveniu pacienta. Informácie o vedľajších účinkoch liečby vám umožnia pripraviť sa na ne a neostať pasívnym. Využite skúsenosti a rady bývalých onkologických pacientov v pacientskych združeniach. Rešpektujte pokyny lekárov a pristupujte zodpovedne k vlastnému zdraviu.

Informácie môžu byť zdrojom nádeje a pomáhajú čeliť strachu.

Pri mnohých onkologických ochoreniach prebehol v posledných desaťročiach obrovský pokrok v diagnostike a liečbe, takže prognóza prežívania pacientov sa radikálne zlepšuje. 

Neváhajte sa opýtať svojho ošetrujúceho lekára na všetko, z čoho máte obavy. Neopýtať sa, znamená zostať osamotený s vlastnými (neraz nepodloženými) neistotami.

Autor: Žofia Lysá, PhD.
Recenzoval: doc. MURr. Štefan Korec, PhD.
Zdroje
  1. Evaluating Cancer Information on The Internet. Dátum zverejnenia: 4/2023. Dostupné na webovej stránke ASCO (American Society of Clinical Oncology) cancer.net. https://www.cancer.net/research-and-advocacy/introduction-cancer-research/evaluating-cancer-information-internet
  2. Oravský, Roland a kol. Lovci šarlatánov. Príručka zdravého rozumu. Ako nepodľahnúť medicínskym nezmyslom a hoaxom. Bratislava 2019.
  3. Bošiaková, Stanislava. Len si preboha nič negúglite, alebo ako sa nenechať dobehnúť. Dátum zverejnenia: 8. 3. 2019. Dostupné na webovej stránke ozamazonky.sk https://ozamazonky.sk/len-si-preboha-nic-neguglite/
  4.  Zeman, Andrej. Ako sa vyznať vo vedeckých štúdiách. Dostupné na stránke Invivomagazin.sk  Dátum zverejnenia: 9. 2. 2017. https://invivomagazin.sk/ako-sa-vyznat-vo-vedeckych-studiach-navod-pre-zaciatocnikov_543.html

 

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.