Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Fakty o rakovine

Dôveryhodné informácie o ochorení, liečbe a životospráve umožňujú pacientovi nepodľahnúť zjednodušeným a vedecky nepodloženým návodom na „liečenie“. Naopak odborné informácie a odporúčania pomáhajú chorému porozumieť potrebe protinádorovej liečby, lepšie sa pripraviť na jej nežiaduce účinky a dodržiavaním životosprávy prispieť k úspešnému zvládaniu onkologickej liečby. Aktívny informovaný pacient dokáže zvládať pokročilé vyhľadávanie informácií a môže zlepšiť prístup k moderným diagnostickým metódam či inovatívnym liekom. Cieľom sekcie Informácie je poskytnúť pacientom návod, ako hľadať odborné a dôveryhodné informácie o ochorení, liečbe a doplnkových terapiách.

 Tu sa dozviete:

Zdroje
  1. Evaluating Cancer Information on The Internet. Dátum zverejnenia: 4/2023. Dostupné na webovej stránke ASCO (American Society of Clinical Oncology) cancer.net. https://www.cancer.net/research-and-advocacy/introduction-cancer-research/evaluating-cancer-information-internet
  2. Oravský, Roland a kol. Lovci šarlatánov. Príručka zdravého rozumu. Ako nepodľahnúť medicínskym nezmyslom a hoaxom. Bratislava 2019.
  3. Bošiaková, Stanislava. Len si preboha nič negúglite, alebo ako sa nenechať dobehnúť. Dátum zverejnenia: 8. 3. 2019. Dostupné na webovej stránke ozamazonky.sk https://ozamazonky.sk/len-si-preboha-nic-neguglite/
  4.  Zeman, Andrej. Ako sa vyznať vo vedeckých štúdiách. Dostupné na stránke Invivomagazin.sk  Dátum zverejnenia: 9. 2. 2017. https://invivomagazin.sk/ako-sa-vyznat-vo-vedeckych-studiach-navod-pre-zaciatocnikov_543.html

 

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.