Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Dôveryhodné zdroje informácií

Dôveryhodné zdroje informácií pre onkologických pacientov a ich príbuzných.

noisk.sk

Národný onkologický inštitút slúži ako klinicko-výskumná, akademická a vzdelávacia platforma s cieľom napĺňať Národný onkologický program v piatich oblastiach: epidemiológia; veda a výskum; prevencia a skríning; diagnostika a liečba; podporná starostlivosť.

Pre pacientov: v sekcii Laická verejnosť nájdete pacientske príručky podľa onkologických diagnóz, informácie o diagnóze, liečbe, výžive a klinických štúdiách, odkazy na pomoc a dôveryhodné informácie. 

Dávame do pozornosti: pacientske príručky NOI podľa jednotlivých diagnóz  

onkologia.sk

Stránka Slovenskej onkologickej spoločnosti určená pre odbornú verejnosť.

Pre pacientov: Nájdete tu zoznam onkologických pracovísk, odborné publikácie, aktuality v odbore onkológia, odkazy na európske (ESMO) a slovenské usmernenia.

Dávame do pozornosti: stránka sumarizuje aktuálny prehľad mobilných aplikácií, ktoré  poskytujú najnovšie informácie z oblasti onkológie.

OnkoAliancia Slovensko

Nezisková organizácia, ktorá združuje pacientske organizácie, pacientov, farmaceutické firmy a hospodárske subjekty v SR. Zasadzuje sa o zlepšenie stavu onkológie na Slovensku a prístup pacientov k inovatívnej liečbe.

linkos.cz

Stránka Českej onkologickej spoločnosti je zdrojom komplexných informácií pre laickú aj odbornú verejnosť.

Pre pacientov: Sekcia  pacient a rodina je najkomplexnejším informačným portálom pre onkologických pacientov. Obsahuje informácie o jednotlivých diagnózach a liečebných metódach, pokyny pred, počas a po liečbe, formy sociálnej, právnej a psychologickej pomoci, slovníček onkologických termínov a podporu v duševnom zdraví.

Dávame do pozornosti:

sekciu Péče o pacienta – komplexný návod na zvládanie ochorenia a liečby. 

sekciu Mysli proti rakovine – cyklus prednášok na podporu v duševnom zdraví pacientov

sekciu Slovníček

mou.cz

Masarykov onkologický ústav je unikátnym a najväčším onkologickým centrom v Českej republike, ktorý ma najprepracovanejšiu webovú stránku pre onkologických pacientov.

Pre pacientov: sekcia Pro pacienty obsahuje informácie podľa diagnóz, vysvetľuje vyšetrenia, liečebné metódy, podpornú starostlivosť o pacientov.

Dávame do pozornosti:

sekcia Výživa u onkologických pacientů a Edukační materiály –  výživa podľa jednotlivých diét. 

sekcia Vyšetrovací metody – videosprievodca jednotlivými vyšetreniami

cancer.net

Webová stránka spoločnosti ASCO (American Society of Clinical Oncology – Americká spoločnosť klinickej onkológie) venovaná onkologickým pacientom.

Pre pacientov: komplexné informácie podľa jednotlivých diagnóz, diagnostiky, liečebných metód, o zvládaní nádorového ochorenia a liečby, program pre preživších (tzv. survivorship).

Do pozornosti dávame:

Konferencia ASCO – na výročnej konferencii spoločnosti ASCO sa stretávajú odborníci z celého sveta, aby si vymenili najnovšie poznatky v oblasti onkológie, liečby a výsledkov klinických štúdií. Novinky z výročných stretnutí ASCO dostupné pre pacientov sa zverejňujú tu 

časopis Journal of Clinical Oncology: časopis spoločnosti ASCO je verejne dostupný vo forme abstraktov tu

Všetky časopisy vydávané ASCO nájdete tu

Esmo.org

Webová stránka spoločnosti ESMO (European Society for Medical Oncology – Európska spoločnosť pre klinickú onkológiu) je nadnárodnou odbornou organizáciou onkológov.

Pre pacientov: V sekcii For Patients nájdete príručky podľa jednotlivých diagnóz v anglickom jazyku.

Dávame do pozornosti: Pacientske príručky spoločnosti ESMO preložil Národný onkologický inštitút do slovenského jazyka a sú dostupne na stránke noisk.sk tu 

cancer.gov

Webová stránka National Cancer Institut (NCI, Národného inštitútu pre rakovinu), ktorý je vládnou inštitúciou v USA pre výskum rakoviny.

Pre pacientov: komplexné informácie o prevencii a skríningu rakoviny, diagnostike, liečbe a jej zvládaní. Prináša novinky vo výskume nádorových ochorení a klinických štúdiách.

Do pozornosti dávame:

sekciu Diagnostika – podrobne metódy modernej diagnostiky nádorových ochorení

obsahuje popis liečebných metód a zvládania nežiaducich účinkov liečby 

sekcia Doplnkové terapie v onkológii – vysvetľuje doplnkové terapie v onkológii podľa medicíny založenej na dôkazoch. 

nccn.org

Webová stránka NCCN (National Comprehensive Cancer Network – Národná onkologická sieť) je nezisková organizácia združujúca onkologické centrá pre výskum a liečbu rakoviny.

Pre pacientov: stránka ponúka viac ako 60 bezplatných kníh, ktoré pomáhajú ľuďom s rakovinou hovoriť so svojimi lekármi o najlepších možnostiach liečby ochorenia. Dostupné sú tiež bezplatné webináre pre onkologických pacientov a ich opatrovateľov.

cancer.org

Webová stránka American Cancer Society. Americká protirakovinová spoločnosť je nezisková organizácia, ktorej poslaním je zlepšovať kvalitu života onkologických pacientov a ich blízkych prostredníctvom výskumu a starostlivosti.

Pre pacientov: komplexné informácie o prevencii a skríningu rakoviny, diagnostike, liečbe a jej zvládaní. Prináša novinky vo výskume nádorových ochorení a klinických štúdiách.

Dávame do pozornosti sekciu Side Effencts/Nežiaduce účinky

Onko Internet portal

Webová stránka Deutsche Krebsgesellschaft – Nemeckej onkologickej spoločnosti.

Pre pacientov je určená sekcia Onko-Internetportal. Prináša komplexné informácie pre onkologických pacientov od diagnózy, liečby a podpornej starostlivosti.

Do pozornosti dávame:
sekciu Fatigue/Únava – komplexné informácie o únave pri nádorovom ochorení a liečbe.

Krebsinformationsdienst.de

Webovú stránku Krebsinformationsdienst.de spravuje Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) Nemecký inštitút pre výskum rakoviny. Ponúka komplexné informácie a služby pre onkologických pacientov.

Práva pacienta

Asociácia na ochranu práv pacientov SR

Organizácia na ochranu práv pacientov a sociálne znevýhodnených ľudí. Obhajuje ich záujmy v každej spoločenskej oblasti.

sopo.sk

Bezplatná sociálno-právna poradňa pre onkologických pacientov.

Do pozornosti dávame:

Bezplatná web poradňa

Podcast právnej a sociálnej starostlivosti 

Onkopsychológia

Amelie

Stránka prináša psychosociálnu pomoc pre onkologických pacientov a ich blízkych.

Onkopacient sk

Portál venovaný psychologickej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám.

Rakovina prsníka

Aliance žen s rakovinou prsu

Informačné a vzdelávacie centrum pre onkologických pacientov a ich organizácie v ČR so zameraním na rakovinu prsníka.

Bellis

Projekt Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. na pomoc a podporu mladých žien (v produktívnom veku), ktoré prechádzajú onkologickou liečbou rakoviny prsníka.

Breast Cancer.org

Informačná platforma pre onkologických pacientov so zameraním na rakovinu prsníka.

Triple Negative Breast Cancer Foundation

Občianska nadácia zameraná na trojnásobne negatívny karcinóm prsníka.

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.