Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Rakovina pľúc

Nemalobunkový karcinóm pľúc

Názov: Čo je nemalobunkový karcinóm pľúc?

Vydalo: ESMO/preklad Národný onkologický inštitút

Dostupné: brožúra na noisk.sk

Rakovina pľúc

Názov: Plicní rakovina

Vydalo: Liga proti rakovine Praha 

Dostupné: lpr.cz

Povedz aj ty nie rakovine pľúc 

Názov: Povedz aj ty nie rakovine pľúc 

Vydalo: Nie rakovine

Dostupné: leták na nierakovine.sk

Nádory pľúc a priedušiek

Názov: Nádory plic a průdušek

Vydalo: Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním

Dostupné: linkos.cz

Karcinóm pľúc

Názov: PROdýchej: brožura pro pacienty s karcinomem plic a také pro jejich blízké

Vydalo: Amelie, z.s.

Dostupné: brožúra na prodychej.cz

Príručka o rakovine pľúc

Názov: Lung Cancer Handbook

Vydalo: pearpoint cancer support

Dostupné: medschool.lsuhsc.edu

Lepší život s rakovinou pľúc – Sprievodca pre pacienta

Názov: Better Living with Lung Cancer – A Patient Guide

Vydalo: Lung Foundation Australia

Dostupné: lungfoundation.com.au

Rakovina pľúc 

Názov: Frankly speaking about cancer – Lung Cancer

Vydalo: Cancer support community 

Dostupné: cancer supportcommunity.org

Nemalobunkový karcinóm pľúc: Súčasné terapie a nové cielené liečby

Názov: Non-small Cell Lung Cancer: Current Therapies and New Targeted Treatments

Vydalo: MDPI

Dostupné: mdpi.com 

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.