Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov
Title Image

Karcinóm žalúdka

Home  /  Karcinóm žalúdka
Najčastejší typ rakoviny žalúdka je adenokarcinóm, pochádzajúci zo žľazového epitelu v sliznici vystielajúcej vnútro žalúdka. V histologickom ponímaní to znamená, že do určitej miery existuje podoba medzi rakovinovými bunkami a bunkami vnútornej vrstvy žalúdočnej sliznice (mukózy). Podľa stupňa podobnosti nádorových buniek so zdravými bunkami sa adenokarcinómy delia na podkategórie - od zle diferencovaných, po dobre diferencované typy. Diferencované rakovinové bunky majú histologicky najbližšie k zdravým žalúdočným bunkám a rastú pomalšie, naopak zle diferencované rakovinové bunky sú úplne odlišné v porovnaní so zdravými bunkami a rastú rýchlo. Nádor so zle diferencovanými bunkami je zvyčajne ťažšie liečiteľný. Ďalšie typy rakoviny žalúdka sú: lymfóm, sarkóm žalúdka a neuroendokrinné nádory, avšak tieto sú veľmi ojedinelé.
MUDr. Silvia Jurišová
Autor

Symptómy a príznaky

Zvyčajne býva rakovina žalúdka v počiatočných štádiách asymptomatická, prípadne s nešpecifickými príznakmi, a preto sa diagnostikuje až v neskoršom priebehu ochorenia.

Medzi najčastejšie príznaky patria:

  • Pocit ťažoby žalúdka, pálenie záhy
  • Bolesti, dyskomfort v bruchu
  • Nevoľnosť, vracanie (najmä hneď po požití stravy)
  • Hnačky, zápcha
  • Nafúknutie žalúdka krátko po jedle
  • Strata chuti do jedla
  • Pocit zaseknutého sústa v krku počas jedenia

 

Príznaky pokročilého štádia ochorenia:

  • Slabosť a únava
  • Vracanie krvi, krv v stolici
  • Úbytok na hmotnosti bez zjavnej príčiny

Diagnóza

Fyzikálne vyšetrenie

Palpačné a poklopové vyšetrenie brucha, na vylúčenie hmatnej rezistencie, opuchu. Pohmatom sa vyšetruje oblasť nad ľavou kľúčnou kosťou, kde sa nachádzajú lymfatické uzliny, ktoré môžu byť metastaticky postihnuté a teda zdurené.

Endoskopické vyšetrenie s biopsiou

Endoskopickým vyšetrením sa priamo nahliadne do vnútra žalúdka a zároveň umožňuje získanie bioptického materiálu na definitívne stanovenie diagnózy.

Endoskopické ultrazvukové vyšetrenie.

Je podobné klasickej endoskopii, avšak s ultrazvukovým nástavcom na endoskope. Umožní stanoviť, na koľko je infiltrovaná stena žalúdka rakovinovým procesom, prípadne odhaliť rozsev do okolitých lymfatických uzlín, orgánov (pečeň, nadobličky).

 

Laparoskopia. Pomocou laparoskopie sa zisťuje prítomnosť metastáz v peritoneu (výstelky brušnej dutiny), či v pečeni. CT a PET-scan nemusia vždy odhaliť rozsev ochorenia do daných oblastí.

Zobrazovacie vyšetrenia


RTG vyšetrenie hltacieho aktu s báryovou kašou. Pacient vypije báryovú kontrastnú látku, ktorá prechádza postupne pažerákom až do žalúdka a ďalej do tenkého a hrubého čreva. Pozoruje sa, ako kontrastná látka obmýva sliznice. Sledujú sa abnormality v rámci slizničného reliéfu tráviaceho traktu, či akákoľvek stagnácia prechodu kaše spôsobená prekážkou. Pomocou podania kontrastnej látky sa vizualizujú štruktúry, ktoré by neboli za normálnych okolností na RTG vyšetrení viditeľné.


CT vyšetrenie ukáže prípadné metastázy, môže sa použiť aj pri cielenej biopsii.


RTG hrudníka je doplnkové vyšetrenie a môže pomôcť pri detekcii metastáz v pľucach.


PET-scan sa môže vykonať na vylúčenie vzdialených metastáz, avšak v prípade rakoviny žalúdka je PET-scan menej senzitívny a nespoľahlivý.

Molekulárne profilovanie nádoru

Pre možnosti cielenej liečby je dôležité vyšetrenie HER2.

Pri rakovine žalúdka sa môžu vykonať testy so zameraním na PD-L1, či na mikrosatelitnú instabilitu (deficit proteínov zabezpečujúcich opravy pri replikácii DNA v bunkách).

Tieto testy slúžia na posúdenie, či je vhodné aplikovať imunoterapiu ako liečbu pre konkrétneho pacienta.

Rizikové faktory

Vek. Karcinóm žalúdka sa sa najčastejšie vyskytuje u pacientov starších ako 65 rokov.

Pohlavie. Karcinóm žalúdka je u mužov dva razy častejší než u žien.

Baktérie. Bežne sa vyskytujúca baktéria Helicobacter pylori spôsobuje zápal žalúdočnej sliznice a žalúdočné vredy. Je tiež považovaná za jednu z hlavných príčin karcinómu žalúdka. Pre členov rodiny pacienta s karcinómom žalúdka je dôležité nechať sa vyšetriť na možnú infekciu touto baktériou.

Vrodené genetické predispozície, Lynchov syndróm a Rodinná adenomatózna polypóza (familal adenomatous polyposis FAP) zvyšujú riziko karcinómu žalúdka.

Diéta s vysokým obsahom soli.

Predchádzajúce operácie žalúdka z iných dôvodov.

Perniciózna anémia. Chudokrvnosť z neschopnosti žalúdka vstrebať vitamín B-12

Fajčenie a alkohol. Samostatne a ešte viac spolu zvyšujú riziko vzniku karcinómu ža-lúdka.

Obezita. Nadmerná telesná váha zvyšuje riziko vzniku karcinómu žalúdka u mužov. Nie je zatiaľ známe či aj u žien.

Štádiá

Štádium 0: Karcinóm in situ. Nádor je lokalizovaný na povrchu výstelky žalúdka - epitelu, bez známok invázie do hlbších vrstiev steny žalúdka.

Štádium I - III Štádiá sa od seba líšia počtom napadnutých uzlín a hĺbkou invázie do steny žalúdka. Rakovina však nie je rozšírená do vzdialenejších orgánov.

Štádium IV: Metastázy prítomné vo vzdialenejších častiach tela a v okolí žalúdka.

Štádium rekurencie: Ak sa po liečbe rakovina vráti, nazýva sa to štádium rekurencie. V danej situácii je potrebné opakovať väčšinu vyšetrení, aby sa zistilo, v akom rozsahu sa rakovina vrátila.

Typy liečby

Chirurgická liečba

Gastrektómia - odstránenie časti, alebo celého žalúdka v štádiách Ib-III. V prípade že sa nádor nachádza v dolnej oblasti a v dostatočnej vzdialenosti od horného otvoru žalúdka, môže sa operačne odstrániť časť žalúdka so zachovaním horného úseku - subtotálna gastrektómia. Prípadne naopak, ak sa proces lokalizuje v hornej časti, môže sa zachovať jeho dolný úsek a odstráni sa horná časť žalúdka aj s priľahlým úsekom pažeráka a zostatkové pahýle sa navzájom zošijú a vytvorí sa menší nový žalúdok.

Ak je nádorom postihnutý celý žalúdok a ak je proces lokalizovaný aj v hornom úseku žalúdka, vykoná sa totálna gastrektómia. V tomto prípade sa pahýl pažeráku spojí s tenkým črevom.

V prípade parciálnej alebo totálnej gastrektómie, sa vyberajú aj lymfatické uzliny - aspoň 15 z okolia žalúdka. Keď sa odstráni viac uzlín, štúdie ukazujú lepšiu mieru prežívania, avšak prináša to so sebou viac nežiaducich účinkov. Preto sa väčší počet uzlín odoberá len pacientom, ktorým to zdravotný stav umožňuje.

Odstránenie iných orgánov. Pri metastázovaní ochorenia do okolitých orgánov (napríklad pankreas), je možnosť ich operačne odstrániť, ak zdravotný stav pacienta dovoľuje operáciu. Ak sa nádor lokalizuje na ľavej strane, mala by byť odstránená slezina (splenektómia), ktorá susedí so žalúdkom z ľavej strany. Dôvodom sú lymfatické uzliny, blízko-naliehajúce na slezinu. Splenektómiou sa zaistí odstránenie všetkých týchto uzlín.

Laparoskopia sa môže použiť pri spomínaných zákrokoch, avšak zatiaľ sa jej výhody nepotvrdili. Pri tomto type operačného prístupu sa neotvára celá brušná dutina, ale operatér nahliada do brucha prostredníctvom drobnej kamery, operuje cez malé zárezy, cez ktoré sa jednotlivo menia inštrumenty. Pooperačné rany sú malé a zväčša majú tendenciu rýchlejšieho hojenia. Momentálne je snaha ustanoviť laparoskopické operácie ako rovnako efektívne v porovnaní s laparotómiou (operáciou s otvorením brušnej dutiny), najmä čo sa týka záchytu a odstránenia postihnutých lymfatických uzlín.

Systémová liečba

Chemoterapia

Momentálne nie je štandardizovaný celosvetový chemoterapeutický postup. Napriek tomu vo väčšine prípadov ide o kombináciu nasledujúcich liekov: cisplatina, oxaliplatina, fluorouracil, kapecitabín, docetaxel, epirubicín, irinotekan, paklitaxel.

Cielená terapia

Liečba zameraná na špecifické nádorové gény, proteíny, prostredie organizmu prispievajúce rastu a prežívaniu rakoviny v tele. Cieľom liečby je znemožnenie rastu a rozsevu nádoru, zároveň so snahou limitovať účinky na zdravé bunky tela. Cielená terapia karcinómu žalúdka zahŕňa:

Anti HER2-liečba
Niektoré typy nádorov produkujú nadmerné množstvo proteínu nazývaného ľudský epidermálny rastový faktor (HER2). Takýto typ rakoviny nazývame HER2-pozitívny. Pacientom v neskoršom štádiu HER2-pozitívneho karcinómu žalúdka sa môže podať monoklonálna protilátka proti HER-2 v kombinácii s chemoterapiou.

Inhibítory angiogenézy - tvorby nových kapilár v nádore
Liečba zabraňujúca tvorbe nových ciev. Nádorové bunky potrebujú cievy na zabezpečenie prísunu výživy pre rast a na nádorový rozsev. Cieľom blokátorov angiogenézy je teda “vyhladovanie” nádoru. Pri rakovine žalúdka má tento postup len čiastočný efekt.

Imunoterapia
Taktiež nazývaná biologickou liečbou, funguje na báze podpory a stimulovania imunitného systému organizmu v obrane proti nádorom.

V prípade rakoviny žalúdka žiaľ klinické pokusy nepreukázali vysokú účinnosť.

 

Metastatický karcinóm žalúdka 4. štádium
Vo štvrtom štádiu sa nádor rozšíril do vzdialených orgánov. Názory odborníkov ohľadom terapeutických postupov sa líšia. Konečným cieľom liečby je predĺžiť život a zvýšiť jeho kvalitu, lebo metastatické štádium karcinómu žalúdka sa považuje za nevyliečiteľné. Najčastejšie sa indikuje chemoterapia, operačné zákroky sú menej časté. Klinické štúdie potvrdzujú že chemoterapia zvyšuje kvalitu života aj dĺžku prežívania.

Štatistiky

Karcinóm žalúdka sa vo väčšine prípadov diagnostikuje až v metastatickom štádiu.

V prípade, že sa ochorenie diagnostikuje predtým, než sa rozšíri do iných tkanív, je 5-ročné prežívanie 68 %.

V prípade metastáz do okolitých tkanív a uzlín je 5-ročné prežívanie 31 %, ak sú vo vzdialenejších orgánoch/tkanivách, 5-ročné prežívanie je menej ako 10 %.

Dôležité je mať na pamäti, že štatistiky ohľadom dĺžky prežívania sú len odhadom.

Sociálne zabezpečenie

Pacient, ktorému bol diagnostikovaný zhubný nádor žalúdka, môže byť práceneschopný. Ak bol pred stanovením diagnózy nemocensky poistený (bol zamestnaný, podnikal alebo si platil poistné dobrovoľne), bude môcť poberať nemocenské. Pokiaľ nemocensky poistený nebol, prípadne výška nemocenského nedosahuje životné minimum, môže (on sám alebo člen jeho domácnosti) na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať o pomoc v hmotnej núdzi.

Ak nemožno očakávať, že sa dôsledky ochorenia podarí vyriešiť počas jedného roka, pacient môže požiadať o invalidný dôchodok. Zároveň môže požiadať o vyhotovenie preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ako ťažko zdravotne postihnutý môže mať nárok na jeden alebo viaceré peňažné príspevky. Počas onkologickej liečby môže požiadať o vyhotovenie parkovacieho preukazu.

Pacient, ktorý potrebuje pomoc iného človeka pri každodenných aktivitách, môže poberať príspevok na osobnú asistenciu alebo osoba, ktorá sa o neho stará poberá opatrovateľský príspevok. Ak sa o pacienta nemá doma kto starať, môže požiadať o niektorú zo sociálnych služieb, akými sú opatrovanie v domácnosti alebo umiestnenie do domova sociálnych služieb.

Na prekonávanie následkov ochorenia slúžia zdravotnícke pomôcky hradené zdravotnou poisťovňou a pomôcky pre ťažko zdravotne postihnutých, na ktoré prispievajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Pacient môže využiť aj kúpeľnú liečbu.

Invalidný dôchodok

Človek má nárok na invalidný dôchodok, ak je invalidný, bol dostatočne dlho dôchodkovo poistený, nedosiahol dôchodkový vek a nepoberá predčasný starobný dôchodok.

Kedy je človek invalidný

Osoba je invalidná, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom. Dlhodobo nepriaznivý je zdravotný stav, ktorý má podľa poznatkov medicíny trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri zhubných nádoroch žalúdka:

Čiastočné odstránenie žalúdka v rannom štádiu (early cancer T1 N0 M0)50 %
Po resekcii žalúdka počas onkologickej liečby70 – 80 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)40 – 60 %

V prípade, že pacient trpí ešte ďalšími ochoreniami, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť možno navýšiť o najviac 10 % za všetky tieto ďalšie ochorenia spolu.

Ťažké zdravotné postihnutie

Ťažké zdravotné postihnutie je poškodenie zdravia, ktoré spôsobuje funkčnú poruchu v miere aspoň 50 %. Miera funkčnej poruchy sa určuje podľa druhu ochorenia. Jednotlivé ochorenia sú „ohodnotené“ určitou mierou funkčnej poruchy v percentách. Ak má človek viac ochorení, rozhodujúce je ochorenie s najvyššou mierou poruchy. K nemu je možné pripočítať maximálne 10 % za všetky ostatné ochorenia, ale iba za predpokladu, že ovplyvňujú ochorenie s najvyššou funkčnou poruchou.

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch žalúdka:

Pri čiastočnom odstránení žalúdka vo včasnom štádiu (early cancer – T1 – NOMO)50 %
Po čiastočnej alebo úplnej resekcii žalúdka pri prebiehajúcom onkologickom liečení 80 %80 %
Po stabilizácii zdravotného stavu podľa stavu výživy (do piatich rokov od stabilizácie) 50 %50 %
Po stabilizácii zdravotného stavu podľa stavu výživy (po piatich rokov od stabilizácie) 40 - 50 %)40 - 50 %
Recidívy70 - 80 %
Neliečiteľné formy90 - 100 %
Text je zostavený na základe doporučení ASCO (Americkej Spoločnosti Klinickej Onkológie)
a zosúladený s doporučeniami ESMO ( Europóskej Spoločnosti Klinickej Onkológie).
Pôvodný text z angličtiny preložila: MUDr. Vanda Šmidtová.
Konečným autorom slovenskej verzie je MUDr. Silvia Jurišová.