Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Užívanie vitamínov, minerálnych látok a doplnkov stravy

Mikronutrienty – vitamíny, minerálne látky a stopové prvky – by mali pacienti čerpať v prvom rade z pestrej a plnohodnotnej stravy. U onkologických pacientov sa však často stretávame prechodne aj s obmedzeným príjmom stravy alebo tráviacimi ťažkosťami, ktoré môžu sprevádzať aj obmedzené vstrebávanie a zvýšené straty vitamínov a minerálnych látok. V ideálnom prípade sa odporúča cielene dopĺňať vitamíny a minerálne látky, ktoré sú u pacienta aktuálne v nedostatku, a to stanovením z krvných odberov.

V rámci prevencie nedostatku môžu pacienti užívať vitamín C, vitamín D (najmä v zimných mesiacoch a počas obdobia, kedy sa musia vyhýbať slnečnému žiareniu počas liečby), selén, zinok a prípadne aj omega-3 mastné kyseliny alebo kvalitné probiotiká.

Neodporúča sa však užívať vyššie dávky než je uvedené na obale doplnku stravy a ošetrujúci onkológ by mal byť oboznámený s užívaním akéhokoľvek doplnku stravy, aby nedochádzalo k interakcii alebo znižovaniu účinnosti podávanej liečby.

Približne 30 – 90% onkologických pacientov suplementuje (dopĺňa) bežnú stravu doplnkami stravy s antioxidačným účinkom alebo podporujúcimi imunitu. Z onkologického hľadiska však existujú obavy, že isté typy doplnkov stravy môžu počas liečby znižovať účinnosť chemoterapie a rádioterapie. Nedávne štúdie však potvrdzujú zlepšenie tolerancie protinádorovej liečby a zníženie rizika odkladania cyklov terapie pri suplementácii niektorých typov doplnkov stravy, ako napríklad vitamínu D alebo selénu.

V každom prípade by mal byť ošetrujúci lekár informovaný o suplementácii mikronutrientov pacienta počas protinádorovej terapie a užívanie jednotlivých mikronutrientov by nemalo byť v kontraindikácii s nastavenou liečbou.

 

Suplementácia vitamínov a minerálnych látok

Potreba vitamínov a minerálnych látok sa navyšuje v prípade nežiaducich účinkov chemoterapie a rádioterapie (tráviace ťažkosti, zmeny vnímania chuti, zápalové procesy). Navyše celkovo znížený príjem stravy naďalej prispieva k prehlbovaniu nedostatku niektorých vitamínov a minerálnych látok. Zabezpečenie dostatočného príjmu niektorých typov mikronutrientov (vitamín D a selén) a predovšetkým vitamínu B1, vitamínu C a vitamínu K s malou rezervnou kapacitou, sú u onkologických pacientov najkritickejšie. Výsledky početných štúdií poukazujú na dôležitosť mikronutrientov ako súčasť nutričnej terapie, pričom dôkazy uvádzajú, že užívanie multivitamínových/multiminerálnych preparátov môže prispieť nielen k zlepšeniu kvality života, ale taktiež k zlepšeniu prognózy ochorenia. Napriek tomu, American Institute of Cancer Research (AICR), odporúča pacientom podstupujúcim chemoterapiu a/alebo rádioterapiu, aby neužívali doplnky stravy obsahujúce multivitamínové/multiminerálne látky prevyšujúce odporúčanú dennú dávku mikronutrientov.

 Priaznivý účinok suplementácie vitamínov možno očakávať u pacientov s preukázaným alebo pravdepodobným deficitom. Deficit vitamínov je pravdepodobný najmä u pacientov s dlhotrvajúcim obmedzeným príjmom stravy, s obmedzeným príjmom ovocia a zeleniny, pri výraznej nežiaducej redukcii telesnej hmotnosti a podvýžive. Riziko nedostatku mikronutrientov nastáva aj pri infekčných komplikáciách a po chirurgických výkonoch. Pri pretrvávajúcich hnačkách a zvracaní sa významne znižuje vstrebávanie mikornutrientov a zvyšuje sa ich deficit. Rizikovou skupinou sú najmä seniori a pacienti podstupujúci liečbu chemoterapiou. V prípade pravdepodobného nedostatku niektorých vitamínov sa odporúča suplementácia multivitamínových preparátov vo fyziologických dávkach zodpovedajúcich dennej potrebe. Takáto suplementácia sa považuje za prospešnú a bezpečnú. Súčasne však treba varovať pred paušálnym podávaním vysokých dávok mikronutrientov, pokiaľ nebol preukázaný klinický deficit vitamínov.

 Tabuľka 1. Referenčné hodnoty perorálneho príjmu vitamínov (DACH, 2016)

Vitamín

Názov látky

Jednotky

Muži

Ženy

Vitamín C

Kyselina askorbová

mg/deň

110

95

Vitamín B1

Tiamín

mg/deň

1,2

1,0

Vitamín B2

Riboflavín

mg/deň

1,3

1,0

Vitamín B3

Niacín, Vitamín PP

mg/deň

15

11

Vitamín B5

Kyselina pantothenová

mg/deň

6

6

Vitamín B6

Pyridoxín

mg/deň

1,5

1,2

Vitamín B7

Biotín, Vitamín H

mg/deň

30-60

30-60

Vitamín B9

Kyselina listová, Folát

mg/deň

300

300

Vitamín B12

Kyanokobalamín

mg/deň

3

3

Vitamín A

Retinol

mg/deň

1000

800

Vitamín D

Cholekalciferol

mg/deň

20

20

Vitamín E

Tokoferol

mg/deň

13

12

Vitamín K

Menadion

mg/deň

80

65

 Tomíška M., 2018

Minerálne látky vo výžive onkologického pacienta

Potreba minerálnych látok sa pri nádorovom ochorení výrazne nelíši od potreby pacientov s nenádorovými ochoreniami. Referenčné hodnoty pre príjem minerálnych látok zodpovedajúcich dennej potrebe zdravých jedincov uvádza tabuľka 2.

 Tabuľka 2. Referenčné hodnoty denného príjmu minerálnych látok (DACH, 2016)

Látka

Označenie

Jednotky

Muži

Ženy

Sodík

Na

mg/deň

1500

1500

Draslík

K

mg/deň

4000

4000

Vápnik

Ca

mg/deň

1000

1000

Horčík

Mg

mg/deň

350

300

Fosfor

P

mg/deň

700

700

Tomíška M., 2018

Stopové prvky vo výžive onkologického pacienta

Dlhotrvajúci nedostatočný príjem stopových prvkov vo výžive pacientov vedie k rozvoju ich deficitu, poruchám metabolizmu a v pokročilej fáze k vzniku klinických príznakov. Deficit stopových prvkov, a to predovšetkým železa, zinku a selénu, sa môže podieľať na celkovom klinickom obraze.

Referenčné hodnoty príjmu stopových prvkov v enterálnej výžive (DACH, 2016)

Prvok

Označenie

Jednotky

Muži

Ženy

Zinok

Zn

mg/deň

10

7

Selén

Se

mg/deň

70

60

Železo

Fe

mg/deň

10

10

Fluór

F

mg/deň

3,8

3,1

Jód

I

mg/deň

180

180

Meď

Cu

mg/deň

1,0 – 1,5

1,0 – 1,5

Mangán

Mn

mg/deň

2-5

2-5

Chróm

Cr

mg/deň

30-100

30-100

Molybdén

Mo

mg/deň

50-100

50-100

Tomíška M, 2018

Vzhľadom k zvýšenému nutričnému riziku mnohých onkologických pacientov, je základom pre dostatočný príjem mikronutrientov (vitamínov, minerálnych látok a stopových prvkov) nutrične adekvátna a pestrá strava, ktorá je základom pre zabezpečenie dostatočnej výživy pacienta. Prítomnosť podvýživy pacienta so sebou nesie značné riziko deficitu mikronutrientov, čo vo zvýšenej miere platí pre vitamíny rozpustné vo vode, nakoľko sú ich zásoby v organizme obmedzené (vitamín C a vitamíny skupiny B) a preto sa ich deficit môže prejaviť pomerne rýchlo v priebehu niekoľkých dní. S ohľadom k obmedzenej pestrosti stravy a rôznym diétnym obmedzeniam onkologických pacientov, je užívanie multivitamínových a multiminerálových doplnkov vo fyziologických dávkach (podľa DACH, 2016) považované za prínosné a bezpečné, pričom sa to týka pacientov podstupujúcich chemoterapiu aj rádioterapiu. Paušálna suplementácia vitamínov a stopových prvkov vo zvýšených dávkach však nie je odporúčaná a nemala by byť podávaná. 

Z vyššie uvedeného vyplýva odporúčanie pre suplementáciu preparátov obsahujúcich vitamíny a minerálne látky vo fyziologickom rozmedzí podľa odporúčaného denného dávkovania (DACH, 2016), pričom za najviac prínosné v onkológii sa považuje suplementácia vitamínom D, vitamínom C a selénom. Okrem vitamínov a minerálnych látok je na zvážení doplnenie suplementácie o omega-3 mastné kyseliny a karnitín. Čo sa týka kombinácie a dávkovania, v každom prípade je nevyhnutné sa poradiť s farmaceutom a onkológom. 

 

Autor: MSc. Petronela Forišek Paulová
Hlavný odborný garant: doc. MUDr. Štefan Korec, PhD.

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.