Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Stravovanie a pobyt na lôžku – pri hospitalizácii v nemocnici a liečebni pre dlhodobo chorých sa poplatok neplatí, pri pobyte v kúpeľoch sa platí 1,70 € na deň pri indikáciách zaradených v skupine A, 5 € na deň pri indikáciách skupiny B, ak sa pobyt realizuje v I. a IV. štvrťroku kalendárneho roka a 7,30 € na deň pri indikáciách skupiny B, ak sa pobyt realizuje v II. a III. štvrťroku kalendárneho roka. Prvý a posledný deň pobytu sa rátajú ako jeden deň. Osoba v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže príslušným rozhodnutím úradu práce, je od poplatku oslobodená, no až od štvrtého dňa pobytu. Od poplatku je úplne oslobodený nositeľ najmenej striebornej Jánskeho plakety.

Sprievodca v nemocnici – 3,30 € na deň, pričom prvý a posledný deň sa rátajú ako jeden deň. Od poplatku je oslobodený sprievodca dieťaťa do troch rokov veku, dojčiaca matka s dojčaťom, sprievodca osoby do 18 rokov veku prijatej na onkologickú liečbu.

Poplatok za spracovanie receptu a poukazu na výdaj zdravotnej pomôcky – 0,17 €. Od platenia za poukaz na zdravotnícke pomôcky (nie však za recept na lieky) sú oslobodení nositelia najmenej zlatej Jánskeho plakety, držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ak preukážu, že poberajú príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov. Poplatok sa platí v lekárni alebo výdajni, lekár nemá právo požadovať od pacienta poplatok za vypísanie receptu. V prípade využitia e-receptu, predpísaného elektronicky v systéme e-zdravie, pacient poplatok neplatí.

Poplatok za vyšetrenie na pohotovosti (ambulantná pohotovostná služba a zubnolekárska pohotovostná služba) – 2 €. Poplatok sa neplatí, ak po vyšetrení nasleduje odoslanie na urgentný príjem do nemocnice, ďalej v prípade, ak dôvodom ošetrenia je úraz (ak k nemu nedošlo v dôsledku požitia alkoholu alebo inej návykovej látky). Poplatok neplatia nositelia najmenej zlatej Jánskeho plakety.

Poplatok za vyšetrenie na urgentnom príjme v nemocnici (ústavná pohotovostná služba) – 10 €. V prípade, ak sa v okrese neposkytuje ambulantná pohotovostná služba alebo ak bol pacient na urgent odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby, poplatok je 2 €. Poplatok sa neplatí, ak vyšetrenie trvalo najmenej dve hodiny, ak po vyšetrení nasledovala hospitalizácia, ďalej v prípade, ak dôvodom ošetrenia je úraz (ak k nemu nedošlo v dôsledku požitia alkoholu alebo inej návykovej látky). Poplatok neplatia nositelia najmenej zlatej Jánskeho plakety a tehotné ženy, ak vyšetrenie súviselo s tehotenstvom.

Poplatok za prepravu dopravnou zdravotnou službou (sanitkou) – 0,10 € za kilometer jazdy. Od poplatku je oslobodený nositeľ najmenej zlatej Jánskeho plakety, pacient zaradený do chronického dialyzačného alebo transplantačného programu, pacient na onkologickej alebo kardiochirurgickej liečbe, osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu a pri preprave z jednej nemocnice do druhej na základe rozhodnutia nemocnice.

Výpis zo zdravotnej dokumentácie – poplatok je maximálne 2 €.