Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Anémia a chudokrvnosť

Vysvetlenie pojmu:

Anémia alebo chudokrvnosť je zníženie koncentrácie hemoglobínu v krvi. Hemoglobín je dôležitý proteín, ktorý sa nachádza vo vnútri červenej krvinky (erytrocytu) a transportuje kyslík do tkanív tela. Kyslík, ktorý sa prenáša v krvi pomocou červených krviniek a ich hemoglobínu, je kľúčový pre správne fungovanie tkanív a orgánov v tele. Anémia je charakterizovaná nízkou hladinou červených krviniek alebo hemoglobínu, čo môže mať za následok nedostatočné zásobovanie tkanív kyslíkom s následkom zvýšenej únavy, slabosti a iných prejavov. 

V prípade, keď sa anémia vyskytuje z dôvodu malígneho ochorenia alebo jeho liečby, sa často spomína pojem „anémia spojená s rakovinou“ (Cancer Related Anemia, CRA).

Hodnoty v krvi

Pri čítaní lekárskych správ sa môžete stretnúť s rôznymi hodnotami a skratkami. 

Tri najzákladnejšie kritériá pre anémiu sú hodnoty:

HGB (hemoglobin). Koncentrácia hemoglobínu. 

MCV (mean corpuscular volume = priemerný objem krvinky)

MCH (mean corpuscular hemoglobin = priemerný obsah hemoglobínu v krvinke). Podľa týchto dvoch hodnôt vie váš doktor lepšie zaradiť anémiu, ako aj určiť jej pôvod. Pri anémii spôsobenej chronickou chorobou bývajú obe tieto hodnoty (MCV, MCH) znížené, no v niektorých prípadoch ostávajú v norme.

Normálne hodnoty:

HBG (ženy): 120-160 g/l

HBG (muži): 135-170 g/l

MCV: 80-98 fl

MCH: 26-32 pg

Radi by sme Vám vysvetlili ešte jeden termín spojený s anémiou pri nádorovom ochorení: mikrocytárna hypochrómna anémia. Tento strašidelný nezrozumiteľný názov vlastne len popisuje, ako vaše červené krvinky „vyzerajú“ (podľa spomínaných hodnôt MCV a MCH).

mikrocytárna = krvinky sú malé (lebo im chýba „výplň“ a to práve hemoglobín)

hypochrómna = majú málo železa (stav môže byť zapríčinený buď krvácaním, alebo tým, že ho náš monocytomakrofágový systém „schoval“; príčinou môže byť aj porucha vstrebávania železa)

Príčiny anémie:

Anémia je častým sprievodným stavom u pacientov s nádorovým ochorením. Anémia môže nastať: 

 • v dôsledku samotného ochorenia alebo 
 • ako nežiaduci účinok protinádorovej liečby (chemoterapie, rádioterapie, zriedkavo aj pri hormonálnej liečbe),
 • pri stratách krvi (napr. po operácii),
 • pri nedostatku vitamínov a prvkov (napr. B12, železo).

Anémia v dôsledku nádorovej choroby

Nádorová choroba sama o sebe spôsobuje v ľudskom tele zápal, ktorý znižuje produkciu červených krvných buniek. Mnohí autori sa na tento proces pozerajú, ako na snahu tela chrániť samé seba: telo sa snaží skryť železo pred nádorovými bunkami. Naše telo a jeho bunky potrebujú železo pre delenie buniek. Tento proces „schovávania železa“ sa odohráva najmä v monocytomakrofágovom systéme. Okrem toho, veľa liekov v rámci protinádorovej liečby je myelosupresívnych, čo znamená, že spomaľujú tvorbu nových krvných buniek v kostnej dreni. Je dôležité spomenúť, že anémia spojená s rakovinou je multifaktoriálna záležitosť. To znamená, že sa mnohokrát nedá presne určiť jedna konkrétna príčina tohto stavu. „Anémia spojená s nádorovým ochorením“ (Cancer Related Anemia, CRA) sa podľa niektorých štúdií vyskytuje až u 30 % pacientov, a to ešte pred začiatkom terapie, najmä v pokročilejších štádiách nádorového ochorenia (1).

Hlavným aktérom v imunitnej odpovede organizmu na nádorovú chorobu je molekula s názvom INTERLEUKINE-6. Viac informácií k téme nájdete tu

Anémia v dôsledku liečby

Protinádorová liečba cytostatikami (chemoterapia) môže dočasne utlmovať krvotvorbu. V dôsledku toho počet krviniek postupne klesá. Obvykle medzi 10. až 20. dňom po podaní chemoterapie môžu krvinky dosiahnuť najnižšie hladiny v krvi. Následne sa krvný obraz zvykne upraviť ešte pred podaním ďalšieho cyklu liečby. Tento nežiaduci účinok je však individuálny a môže byť rozdielny pre rôznych pacientov. 

Podľa Americkej onkologickej spoločnosti (American Cancer Society), patria k liekom s najväčším potenciálom na spôsobenie anémie takzvané platinové deriváty (napríklad cisplatina, karboplatina, oxaliplatina atď) (4). Vo väčšine prípadov ide o ľahkú, alebo stredne ťažkú formu anémie. Dobrou správou ale je, že po dokončení liečby, zvyčajne po 2 až 4 týždňoch, anémia ustúpi. Stane sa tak jednoducho preto, že telo po odstránení detrimentálneho vedľajšieho efektu liečiva na krvotvorné bunky, zregeneruje svoju schopnosť tvoriť nové červené krvinky (1).

Niekedy anémia môže pretrvávať aj po skončení protinádorovej liečby a úprava stavu trvá dlhšie. 

Prejavy anémie: 

Ako vlastne taká anémia vyzerá? Prejavuje sa najčastejšie súborom symptómov ako napríklad únava, znížená výkonnosť až slabosť, závraty, uzimenosť, dýchavičnosť, zadýchanie sa pri námahe, búšenie srdca/zvýšený pulz. Niekedy dochádza k zníženej koncentrácii alebo nesústredenosti. Pridružiť sa môže útlm sexuálnej túžby a aktivity. Sú to všetko prejavy nedostatočnej transportnej kapacity červených krviniek.

Čo robiť?

Váš krvný obraz skontrolujú vaši ošetrujúci lekári vždy pred plánovaným podaním chemoterapie. 

Niekedy je však potrebné vyšetriť krvný obraz aj medzi cyklami liečby. Upozornite preto na príznaky vášho ošetrujúceho lekára včas!  

Informujte lekára, ak pociťujete: únavu, slabosť, závraty, uzimenosť, dýchavičnosť, búšenie srdca/zvýšený pulz, nesústredenosť. Môžu byť prejavom anémie. 

Pri anémii si doprajte:

 • dostatok spánku a oddychu aj počas dňa,
 • rozložte si sily na činnosti, ktoré sú pre vás dôležité,
 • požiadajte okolie o výpomoc, ak sa cítite slabý a unavený,
 • pri závrate nevstávajte prudko ale pomaly,
 • jedzte pestrú stravu (mäso, ovocie a zeleninu). Anémia spôsobená liečbou sa však nedá zvrátiť stravou.

Liečba a manažment anémie

Pokles krviniek možno nielen kontrolovať odberom krvi, ale aj veľmi účinne medicínsky riešiť. 

Príčiny anémie môžu byť rôzne a niekedy nie je možné presne určiť jednoznačný pôvod tohto stavu. Je dôležité dôverovať onkológovi, ktorý vás v tejto situácii bude navigovať a sprevádzať na základe „evidence based medicine“ (medicíne založenej na dôkazoch). Vyzbrojte sa trpezlivosťou, keďže  proces môže byť zdĺhavý. Ak budete vopred dostatočne informovaný, čo vás v liečbe čaká, bude pre vás výrazne jednoduchšie dodržiavať odporúčania lekára. Je dôležité pamätať na fakt, že tento stav zvládli už mnohí pacienti pred vami.

Pri liečbe anémie spojenej s nádorovým ochorením (Cancer Related Anemia, CRA) je veľmi dôležité si uvedomiť, že samotná liečba malígneho ochorenia znamená zároveň aj liečbu anémie. Nádorové ochorenie, ako sme si už povedali, je samo o sebe jeden z dôvodov pre rozvoj anémie. Efektívna protinádorová liečba zníži zápalovú reakciu tela, následkom čoho sa postupne uvoľní viac železa z nášho monocytomakrofágového systému. Toto železo môže telo následne využiť na tvorbu nových červených krviniek.

V akútnych prípadoch sa dajú červené krvinky nahradiť prostredníctvom transfúzie. Tú lekári indikujú na základe mnohých faktorov. Obvykle je transfúzia pri anémii podávaná pri poklese koncentrácie hemoglobínu v krvi pod 70 až 80 g/l. Dôvodom pre podanie transfúzie môže byť aj rozsah prejavov anémie a subjektívne ťažkosti samotného pacienta (5).

Ďalšími špecifickejšími spôsobmi liečby anémie je samotné dodanie železa, najčastejšie injekčnou formou alebo stimulácia progenitorových buniek červenej krvnej rady (bunky, ktoré nám v kostnej dreni svojim delením vyrábajú nové červené krvinky) cez deriváty erytropoetínu

Autor: MUDr. Lukáš Kunovský
Recenzoval: MUDr. Štefan Korec
Zdroje
 1. Maddedu, Clelia a kol. Pathogenesis and Treatment Options of Cancer Related Anemia: Perspective for a Targeted Mechanism-Based Approach. In Sec. Clinical and Translational Physiology, v 9, 2018, https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01294  dostupné online:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6159745/#:~:text=Cancer%2Drelated%20anemia%20(CRA),the%20initiation%20of%20antineoplastic%20therapy.
 2. ČEŠKA, Richard et al. Interna 2, Praha 2015.
 3. BUREŠ, Jan et al. Vnitřní lékařství 2. Praha 2015.
 4. Low Red Blue Cells Counts (Anemia). Managing cancer. Side Effects. Dostupné na stránke cancer.org. Dátum revízie: 1. 2. 2018, Dostupné online: https://www.cancer.org/cancer/managing-cancer/side-effects/low-blood-counts/anemia.html
 5. VORLÍČEK, Jiří a kol. Nežádoucí účinky chemoterapie. Péče o pacienta. Pacient a rodina. Dostupné na stránke likos.cz. Dátum revízie: 20. 9. 2006. Dostupne online: https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pece-o-pacienta/nezadouci-ucinky-lecby-chemo/nezadouci-ucinky-chemoterapie-1/  

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.