Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Hormonálna liečba – karcinóm prostaty

Hormonálna terapia sa nazýva aj androgénna deprivačná terapia (ADT). Cieľom tejto liečby je znížiť hladiny mužských hormónov, nazývaných androgény, v tele alebo im zabrániť, aby podporovali rast nádorových buniek. Androgény stimulujú rast buniek karcinómu prostaty. Hlavnými androgénmi v tele sú testosterón a dihydrotestosterón (DHT). Väčšina androgénov je tvorená semenníkmi, ale nadobličky (žľazy, ktoré sa nachádzajú nad obličkami), ako aj samotné bunky karcinómu prostaty, môžu tiež vytvárať androgény. Zníženie hladín androgénov alebo zabránenie ich prenikaniu do nádorových buniek často spôsobí, že karcinóm prostaty sa zmenší, alebo spomalí, či zastaví jeho rast. 

Kedy sa používa hormonálna terapia?

Hormonálna terapia sa môže použiť:

 • Ak sa karcinóm rozšíril príliš na to, aby sa dal vyliečiť operáciou alebo ožarovaním, alebo túto liečbu nemôže pacient absolvovať z nejakého dôvodu
 • Ak sa karcinóm prostaty neodstráni celý, alebo sa vráti po operácii alebo radiačnej terapii
 • Spolu s rádioterapiou ako úvodnou liečbou, ak má pacient vyššie riziko recidívy karcinómu prostaty po liečbe (na základe vysokého tzv. Gleason skóre, vysokej hladiny PSA a/alebo rastu karcinómu mimo prostaty)
 • Pred ožarovaním, v snahe zmenšiť karcinóm, aby bola liečba účinnejšia

Typy hormonálnej terapie

Na liečbu karcinómu prostaty možno použiť niekoľko typov hormonálnej terapie.

Liečba na zníženie hladín androgénov, ktoré sú produkované v semenníkoch

Androgénna deprivačná terapia, tiež nazývaná AD, využíva chirurgický zákrok alebo lieky na zníženie hladín androgénov produkovaných semenníkmi.

Orchiektómia (chirurgická kastrácia)

Aj keď ide o typ chirurgického zákroku, jeho hlavným účinkom je vlastne forma hormonálnej terapie. Pri tejto operácii urológ odstráni semenníky, kde sa tvorí väčšina androgénov (ako testosterón a DHT). To spôsobí, že väčšina karcinómov prostaty na určitý čas prestane rásť, alebo sa zmenší. Vykonáva sa ambulantne. Je to pravdepodobne najlacnejšia a najjednoduchšia forma hormonálnej terapie. Ale, na rozdiel od niektorých iných spôsobov liečby, je to trvalý stav a mnohí muži majú problém to prijať. Preto sa môže namiesto toho zvoliť liečba liekmi, ktoré znižujú hladiny hormónov (ako je agonista alebo antagonista LHRH).

Agonisti LHRH

Agonisti faktora uvoľňujúceho luteinizačný hormón (LHRH) (tiež nazývané analógy LHRH alebo agonisti GnRH) sú lieky, ktoré znižujú množstvo testosterónu produkovaného semenníkmi. Liečba týmito liekmi sa niekedy nazýva chirurgická kastrácia, pretože znižujú hladinu androgénov rovnako dobre ako orchiektómia. Agonisti LHRH sa podávajú injekčne do svalu. V závislosti od použitého lieku sa podávajú raz za mesiac až raz za 3 – 6 mesiacov. U nás sa najčastejšie používajú agonisti LHRH goserelín a leuprolid. Pri prvom podaní agonistov LHRH sa hladiny testosterónu krátko zvýšia a potom klesnú na veľmi nízke hladiny. Tento účinok, nazývaný tzv. vzplanutie nádoru, je výsledkom komplexného spôsobu, akým tieto lieky účinkujú. Muži, u ktorých sa ochorenie rozšírilo do kostí, môžu mať bolesti. Pacienti, ktorým nebola odstránená prostata, niekedy majú problémy s močením. Ak sa ochorenie rozšírilo do chrbtice, dokonca aj krátkodobé zvýšenie rastu nádoru v dôsledku vzplanutia môže tlačiť na miechu a spôsobiť bolesti alebo stratu hybnosti. Vzplanutiu je možné predísť podávaním liekov nazývaných antiandrogény (spomínané nižšie) počas niekoľkých týždňov pri začatí liečby agonistami LHRH.

Antagonisti LHRH

Antagonistov LHRH možno použiť na liečbu pokročilého karcinómu prostaty. Tieto lieky fungujú trochu iným spôsobom ako agonisti LHRH, ale rýchlejšie znižujú hladinu testosterónu a nespôsobujú vzplanutie nádoru ako agonisti LHRH. Liečbu týmito liekmi možno považovať aj za formu farmakologickej kastrácie. Najčastejšie sa používa u nás degarelix. Dostupný je aj regulolix vo forme tabliet (ktorý nie je hradený z verejného zdravotného poistenia). 

Možné vedľajšie účinky

Orchiektómia a agonisti a antagonisti LHRH môžu spôsobiť podobné vedľajšie účinky z nižších hladín hormónov, ako je testosterón. Vedľajšie účinky sú:

 • Zmenšenie semenníkov a penisu
 • Erektilná dysfunkcia/impotencia
 • Návaly horúčavy, ktoré sa môžu časom zlepšiť alebo zmiznúť
 • Citlivosť prsníkov a zväčšenie prsníkového tkaniva (gynekomastia)
 • Osteoporóza (rednutie kostí), ktorá môže viesť k zlomeninám kostí
 • Málokrvnosť
 • Strata svalovej hmoty
 • Únava
 • Depresia

Liečba na zníženie hladín androgénov z iných častí tela

Agonisti a antagonisti LHRH môžu znížiť produkciu androgénov v semenníkoch, ale bunky v iných orgánoch tela, ako sú nadobličky a samotné bunky karcinómu prostaty, môžu stále vytvárať mužské hormóny, ktoré môžu podporovať rast nádoru. Niektoré lieky môžu blokovať tvorbu androgénov produkovaných týmito bunkami.

Abiraterón blokuje enzým (proteín) nazývaný CYP17, ktorý pomáha zastaviť tvorbu androgénov týchto buniek. Abiraterón sa môže používať u mužov s pokročilým karcinómom prostaty, pri týchto klinických okolnostiach:

 • Vysoké riziko (karcinóm s vysokým tzv. Gleason skóre, rozšírený do niekoľkých miest v kostiach alebo rozšírený do iných orgánov) 
 • Nádory rezistentné voči kastrácii (nádor, ktorý stále rastie napriek nízkym hladinám testosterónu v dôsledku agonistu LHRH, antagonistu LHRH alebo orchiektómie)

Tento liek sa užíva vo forme tabliet každý deň. Nezastavuje produkciu testosterónu v semenníkoch, takže muži, ktorí nepodstúpili orchiektómiu, musia pokračovať v liečbe agonistom alebo antagonistom LHRH. Pretože abiraterón tiež znižuje hladinu niektorých iných hormónov v tele, musí sa užívať v kombinácii s nízkymi dávkami prednizónu. 

Možné vedľajšie účinky: Abiraterón môže spôsobiť bolesť kĺbov alebo svalov, vysoký krvný tlak, hromadenie tekutín v tele, návaly horúčavy, pocit ťažoby v žalúdku a hnačku. 

Lieky, ktoré brzdia pôsobenie androgénov

Antiandrogény

Na to, aby väčšina buniek karcinómu prostaty mohla rásť, sa androgény musia naviazať na proteín v nádorovej bunke, tzv. androgénový receptor. Antiandrogény sú lieky, ktoré sa tiež naviažu na uvedené receptory, čím bránia androgénom podporovať rast nádoru. Medzi lieky tohto typu patria Flutamid a Bicalutamid. Používajú sa v dnešnej dobe zriedkavo za určitých klinických okolností. Užívajú sa denne vo forme tabliet.

 • Antiandrogén môže byť pridaný k liečbe, ak orchiektómia alebo LHRH agonista alebo antagonista ako samotný prestane byť účinný.
 • Antiandrogén sa niekedy podáva aj niekoľko týždňov, kým sa prvýkrát začne podávať agonista LHRH. To môže pomôcť zabrániť vzplanutiu nádoru (viď vyššie).
 • Antiandrogén môže byť tiež kombinovaný s orchiektómiou alebo agonistom LHRH ako hormonálna terapia prvej línie. Toto sa nazýva kombinovaná androgénna blokáda (CAB).

Možné vedľajšie účinky: Antiandrogény majú podobné vedľajšie účinky ako agonisti LHRH, antagonisti LHRH a orchiektómia, ale môžu mať menej vedľajších účinkov, pokiaľ ide o sexuálnu aktivitu. Keď sa tieto lieky podávajú mužom, ktorí sú už liečení agonistami LHRH, hlavným vedľajším účinkom je hnačka. 

Novšie antiandrogény

Enzalutamidapalutamid a darolutamid sú novšie typy antiandrogénov. Niekedy môžu byť užitočné aj vtedy, keď staršie antiandrogény nie sú.

 • Všetky tieto lieky môžu byť účinné u pacientov s nádorom, ktorý sa nerozšíril, ale už nereaguje na iné formy hormonálnej terapie (známe ako nemetastatický kastračne  rezistentný karcinóm prostaty – CRPC, opísaný nižšie).
 • Enzalutamid sa môže použiť aj na metastatický karcinóm prostaty (karcinóm, ktorý sa rozšíril), či už je rezistentný na kastráciu alebo senzitívny na kastráciu (stále reagujúci na iné formy hormonálnej terapie).
 • Apalutamid a darolutamid možno použiť aj na metastatický karcinóm prostaty senzitívny na kastráciu (CSPC), známy aj ako hormonálne senzitívny karcinóm prostaty (HSPC), opísaný nižšie.

Uvedené lieky sa užívajú vo forme tabliet každý deň. Sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

Vedľajšie účinky môžu zahŕňať hnačku, únavu, vyrážku a zhoršenie návalov tepla. Tieto lieky môžu tiež spôsobiť niektoré vedľajšie účinky na nervový systém vrátane závratov a zriedkavo záchvatov. Muži, užívajúci jeden z týchto liekov, majú väčšiu pravdepodobnosť pádov, čo môže viesť k zraneniam. Niektorí muži mali pri užívaní týchto novších typov antiandrogénov aj problémy so srdcom.

Karcinóm prostaty senzitívny na kastráciu, rezistentný na kastráciu a refraktérny na hormonálnu liečbu

Spomínané výrazy sa niekedy používajú na opis toho, ako dobre karcinóm prostaty reaguje na hormonálnu terapiu.

 • Kastračne senzitívny karcinóm prostaty, tiež známy ako  hormonálne senzitívny karcinóm prostaty senzitívny na hormóny (HSPC), znamená, že karcinóm je kontrolovaný udržiavaním hladiny testosterónu na takej nízkej úrovni, ako by sa očakávalo, keby sa semenníky odstránili kastráciou. Hladiny sa môžu udržiavať na takto nízkej úrovni pomocou orchiektómie alebo užívaním agonistu LHRH alebo antagonistu LHRH.
 • Kastračne rezistentný karcinóm prostaty (CRPC) znamená, že karcinóm stále rastie, aj keď sú hladiny testosterónu na úrovni alebo pod úrovňou, ktorá by sa očakávala pri kastrácii. Niektorým z týchto druhov môžu stále pomôcť iné formy hormonálnej terapie, ako je abiraterón alebo jeden z novších antiandrogénov.
 • Karcinóm prostaty hormonálne refraktérny (HRPC) sa týka karcinómov prostaty, pri ktorom už nepomáha žiadny typ hormonálnej terapie vrátane novších liekov.
Autor: MUDr. Radovan Barila, PhD.

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.