Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Horúčka

Vysvetlenie pojmu

Normálna telesná teplota u zdravého človeka je 36,0 – 36,9 °C. 

Zvýšená teplota medzi 37,0 – 37,9 °C sa nazýva subfebrília.

Ak teplota vystúpi na 38,0 °C a viac, nazýva sa febrília čiže horúčka.

Horúčka je prirodzeným ochranným mechanizmom nášho tela. Horúčka je obvykle spôsobená infekciou, keď sa organizmus snaží bojovať proti choroboplodným zárodkom. Príčinou horúčky môže byť aj zápal v organizme, reakcia na lieky alebo rast nádoru.

Pri liečbe nádorového ochorenia cytostatikami (chemoterapiou) sa stretávame s pojmom Chemo-Fever, inými slovami horúčka spôsobená chemoterapiou. Môže byť spôsobená chemoterapiou ale aj biologickou liečbou. Je podmienená zlikvidovaním rýchlo rastúcich buniek, kam patria okrem nádorových buniek napríklad aj imunitné bunky.

Ako Chemo-Fever sa označuje aj horúčka krátko po ukončení chemoterapie, keď si telo ešte stále nestihlo vytvoriť novú zásobu bielych krviniek.

Zvýšená teplota bez infekcie môže súvisieť aj s prítomnosťou zhubného nádoru v tele a nazýva sa paraneoplastická. Niekedy je súčasťou symptómov samotného nádorového ochorenia, napríklad pri Hodgkinovej chorobe.

Čo robiť?

Ak máte nasledujúce prejavy, zmerajte si teplotu: 

zvýšená teplota kože, pocit tepla/potenia, pocit chladu/uzimenosť, triaška/zimnica, bolesť hlavy, tela, svalov, hrdla, pálenie/bolesť pri močení, kašeľ, prítomnosť hnisu, začervenanie a opuch, novovzniknutá bolesť a zápal v organizme a pod.

Upozornenie!

Počas protinádorovej liečby si všímajte každý prejav infekcie. Zvýšená teplota, zimnica a zvlášť horúčka si vyžaduje okamžitú pozornosť. Je potrebné kontaktovať lekára.

Prečo je dôležité byť zodpovedný?

Protinádorová liečba môže spôsobiť zníženie počtu bielych krviniek v obehu. Biele krvinky (leukocyty) pomáhajú telu bojovať proti infekcii. Ich pokles znižuje našu prirodzenú obranyschopnosť a môže viesť ku vzniku infekcie s komplikovaným priebehom. 

Ak prepukne infekcia v čase, keď je hodnota bielych krviniek príliš nízka a nezačne sa okamžitá liečba, môže nastať až život ohrozujúci stav. 

Febrilná neutropénia je nebezpečný stav

Môže sa rozvinúť stav tzv. febrilnej neutropénie, ktorý sprevádza teplota/horúčka a nebezpečný pokles určitého druhu bielych krviniek – neutrofilov. Vtedy treba konať okamžite! Stav, keď je nízky počet neutrofilov, ktoré sú priamo zodpovedné za boj s infekciou, sa nazýva neutropénia

Pokiaľ sa zistí, že má pacient febrilnú neutropéniu, teda horúčku sprevádzanú nízkym počtom neutrofilov, ide o závažný stav s nutnosťou hospitalizácie

Horúčka počas chemoterapie môže byť život ohrozujúca situácia. Infekcia sa môže šíriť veľmi rýchlo, vzhľadom na to, že imunitná odpoveď pacienta nemusí byť dostačujúca. Týmto procesom môže dôjsť až k sepse (ľudovo nazývanej otrava krvi). (4)

Podľa odhadov 5 – 25 % pacientov liečených chemoterapiou sa počas liečby stretne s febrilnou neutropéniou (neutropenickou horúčkou) (2). Najčastejšie býva spôsobená bakteriálnou infekciou. U pacientov s leukémiou alebo malígnym lymfómom môže byť príčinou aj mykotická infekcia.

Kedy sa dostavuje nežiaduci účinok? 

Horúčka sa môže vyskytnúť kedykoľvek počas liečby. 

Horúčka po chemoterapii môže dosiahnuť svoj vrchol tri až štyri dni po liečbe a neskôr znova na 10. až 14. deň po liečbe.

Pokles bielych krviniek nastáva obvykle 6. – 10. deň po chemoterapii a spôsobuje náchylnosť organizmu na vznik infekcie (bakteriálnej, vírusovej či mykotickej/plesne) aj oslabenie v boji s infekciami.

Pokiaľ ste na sebe zaznamenali horúčku medzi cyklami podaní chemoterapie alebo tesne po nich, je nutné, aby ste o tom okamžite informovali svojho ošetrujúceho lekára. Vyšetrenie začne dôkladnou anamnézou, kde sa určí časový rámec cyklov chemoterapie. Dôležitým faktorom sú aj sekundárne symptómy, ako kašeľ, zápal v okolí intravenóznych (vnútrožilových)  prístupov atď. Horúčka spôsobená chemoterapiou by totižto nemala spôsobovať iné sekundárne symptómy, zápaly a prejavy infekcie.

Rolovanie textu (((

Štúdia z roku 2016 zistila, že pacienti podstupujúci chemoterapiu, majú najväčšiu pravdepodobnosť, že dostanú horúčku počas svojho prvého cyklu liečby (3).

Pri akej liečbe sa dostavuje

Podľa štúdie Ogawara, D. et al (5), cytostatiká s najčastejším výskytom horúčky ako nežiadúcim účinkom sú:

 • gemcitabine 
 • irinotecan 
 • amrubicin 
 • docetaxel 
 • vinorelbine.

Treba však podotknúť, že tento nežiaduci účinok je obvyklý a treba s ním dopredu rátať.

Kedy kontaktovať lekára?

Je dôležité, aby prejavy akejkoľvek infekcie, zimnica a predovšetkým horúčka pacienta na chemoterapii boli včas nahlásené lekárovi.

Lekár vás môže upozorniť, aby ste stav horúčky (telesná teplota 38 ºC a viac) /zimnice/infekcie hlásili okamžite po objavení (aj uprostred noci) zdravotníckemu zariadeniu. 

V niektorých prípadoch vám lekár odporučí: pri vzostupe telesnej teploty na 38 ºC a viac užiť liek na zníženie teploty (paralen). Ak teplota opätovne stúpne nad 38 ºC, musíte okamžite kontaktovať zdravotnícke zariadenie (aj uprostred noci). 

Je dôležité, aby lekári pri horúčke zistili počet bielych krviniek v krvi, a – v prípade potreby – začali s neodkladnou liečbou antibiotikami.

Presné pokyny, ako postupovať, by ste mali dostať pri podaní liečby. Ak si nie ste istý, ako postupovať, kontaktujte radšej lekára.

Aké sú možnosti medicíny na zlepšenie stavu

Váš ošetrujúci tím v prvom rade bude zaujímať:

 • podrobný krvný obraz (kde sa zistí počet buniek bielej krvnej rady)
 • mikrobiologické vyšetrenie (na zistenie príčiny prebiehajúcej infekcie).

Horúčke spôsobenej chemoterapiou sa bohužiaľ predísť nedá, dá sa na ňu len pripraviť a dopredu o tomto nežiaducom účinku vedieť. Keď sa príde na to, že horúčka nie je spôsobená infekciou, je možné nasadiť lieky znižujúce teplotu. Je však vždy nutné konzultovať stav s lekárom, pretože napríklad aj hladina krvných doštičiek (trombocytov) býva pri chemoterapii často znížená. Z toho dôvodu sa neodporúča užívať lieky z radu NSAID (kyselina acetylsalicylová, ibuprofen…), ktoré svojím účinkom ďalej znižujú efektivitu krvných doštičiek a môžu spôsobovať krvácanie.

Čo môže robiť pacient?

Pri zvýšenej teplote by mal pacient v domácom prostredí:

– piť dostatok tekutín 

– odpočívať

– pravidelne si merať teplotu – každé 2 až 3 hodiny a kedykoľvek v prípade pocitu vzostupu teploty

– používať vlažné zábaly na čelo

– kontaktovať lekára a postupovať zodpovedne podľa jeho pokynov.

Pre doplnenie informácií si prečítajte články: 

Infekcia (pokles bielych krviniek)

Anémia (pokles červených krviniek)

Zrážanlivosť krvi (pokles krvných doštičiek)

 

Slovník pojmov

leukocyty: biele krvinky

neutropénia: nedostatok neutrofilov, buniek bielej krvnej rady

neutrofily: jeden z druhov bielych krviniek zodpovedných za obranyschopnosť organizmu

febrilná neutropénia: stav teploty/horúčky spojený s nebezpečným poklesom určitého druhu bielych krviniek – neutrofilov. 

sepsa: ťažká infekcia, ktorá je sprevádzaná systémovými prejavmi zápalu a prehnanou aktiváciou zápalových mechanizmov. Je spôsobená opakovaným alebo trvalým vyplavovaním patogénnych mikroorganizmov z infekčného ložiska do celého organizmu. Organizmus nie je schopný infekciu lokalizovať a koordinovane proti nej zapojiť imunitný systém. Sprevádza ju spravidla vysoká horúčka, schvátenosť a prejavy zlyhania postihnutých orgánov.

Autor: MUDr. Lukáš Kunovský
Recenzoval: MUDr. Radovan Barila, PhD.
Zdroje
 1.  ŠVÍGLEROVÁ, Jitka. Tělesná teplota [online]. Poslední revize 2009-09-03, [cit. 2010-11-13]. <https://web.archive.org/web/20130512054627/http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/T%C4%9Blesn%C3%A1_teplota>.
 2.  Fever and Infections | Cancer-Related Side Effects. Dátum revízie: 1. 2. 2020. Dostupné na stránke American Cancer Socitey cancer.org tu: https://www.cancer.org/cancer/managing-cancer/side-effects/low-blood-counts/fever.html
 3. Ogawara, Daiki, et al. Drug Fever after Cancer Chemotherapy Is Most Commonly Observed on Posttreatment Days 3 and 4. In Supportive Care in Cancer: Official Journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, vol. 24, no. 2, 2016, pp. 615–619. Dátum zverejnenia: 1. 2. 2016. https://doi.org/10.1007/s00520-015-2820-8. Dostupné online tu: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26108172/
 4. Carry, Madorno. What Is “Chemo Fever”?. Dátum zverejenenia: 2. 11. 2021.Dostupné na stránke VerywellHealth tu: www.verywellhealth.com/chemo-fever-5204510#:~:text=Fever%20is%20a%20possible%20side.

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.