Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Chrípke podobné prejavy

Kedy sa dostavuje? 

Ojedinele môže mať pacient 1 až 3 dni po podaní niektorých druhov chemoterapie tzv. symptómy podobné chrípke: bolesť hlavy, svalov, kĺbov, únavu, nechutenstvo, zimnicu. Podobné prejavy sa vyskytujú aj po podaní imunoterapie či cielenej biologickej liečby.

 

Čo robiť? 

Tieto prejavy môžu byť spôsobené chemoterapiou/liečbou alebo infekciou, čo by mal – zvlášť ak sú sprevádzané horúčkou – posúdiť lekár.

Pri bolestiach svalov a kĺbov vám môže pomôcť krátka prechádzka, alebo užite lieky proti bolesti (napr. paralen aj 2 – 3x denne).

 

Informujete lekára

O akejkoľvek bolesti informujte lekára, skúste popísať jej stupeň a lokalizáciu. Najúčinnejšie je zmierňovať výraznú bolesť včasným užitím liekov proti bolesti.

 

Prejavy podobné chrípke 

Prejavy podobné chrípke (flu-like syndrome) spojené s bolesťou dlhých kostí a bedier či zvýšenou teplotou sa môžu vyskytnúť po aplikácii rastového faktoru, ktorý sa podáva na prevenciu poklesu bielych krviniek najskôr 24 hodín po podaní chemoterapie. Rastový faktor sa podáva s cieľom stimulovať kostnú dreň (časť kosti, v ktorej sa tvoria krvinky), aby produkovala viac bielych krviniek.

Autor: Na základe zdrojov spracoval team Onkoinfo
Recenzoval: MUDr. Štefan Korec, PhD., MUDr. Katarína Rejleková, PhD.
Zdroje

Chemotherapy and You. Support for People with Cancer. National Cancer Institut 2018.

Dostupné na stránke National Cancer Institut cancer.gov

https://www.cancer.gov/publications/patient-education/chemo-and-you

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.