Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Mám rakovinu, čo ďalej?

Vypočuť si z úst lekára diagnózu „rakovina“ je pre väčšinu ľudí v prvej chvíli šok. Tento okamih popisujú ako studenú sprchu alebo povodeň, ktorá im vtrhla do bytia, pričom podliehajú predstave, že rakovina prevráti ich doterajší život.

Zo začiatku môžete byť paralyzovaný oznámením, že máte nádorové ochorenie. Každý človek reaguje na túto správu individuálne, odlišne ju spracováva a každý pacient potrebuje iný čas a spôsob spracovania, aby svoju novú životnú situáciu prijal. 

Psychológovia zdôrazňujú, že je dobré si úvodnú fázu autenticky „odžiť“ a nie ju potláčať. Je prospešné podeliť sa o svoje pocity s niekým, komu dôverujeme. Viac informácií nájdete v sekcii Duševné zdravie.

Čo bude nasledovať? 

U väčšiny pacientov sa prebudí vôľa „zabojovať“ o vlastné zdravie. Skúsení pacienti, ktorí už ochorenie a jeho liečbu prekonali, vnímajú spätne celý proces ako cestu, ktorú treba krok za krokom prekráčať. Najlepší spôsob, ako sa pohnúť z miesta, keď sa upokoja prvotné emócie, je aktívne hľadanie informácií v oblastiach:

 • Čo vás čaká? 

Po diagnostikovaní nádorového ochorenia potvrdeného biopsiou (niekedy v kombinácii s inými krvnými a zobrazovacími vyšetreniami) vám lekári pravdepodobne odporučia jeden z dvoch najčastejších scenárov liečby.

 1. Podstúpite najprv operačný zákrok na odstránenie nádoru.

Nádor spoločne s okolitým odobratým tkanivom následne skúma patológ, ktorý vypracuje histologickú správu. Histologická správa popisuje presné rozmery nádoru, určuje typ a charakteristiku nádoru, počet a rozsah postihnutia lymfatických uzlín a v závere stanovuje štádium ochorenia. Na základe histologickej správy (vypracovanie trvá 1 – 3 týždne),  navrhnú onkológovia tzv. adjuvantnú (zabezpečovaciu, kuratívnu) alebo paliatívnu liečbu, podľa štádia ochorenia.

 1. Pri niektorých nádoroch môže byť postup opačný – pacient dostane najprv tzv. neoadjuvantnú liečbu (napríklad chemoterapiu), ktorej cieľom je zmenšenie nádoru a až následne prebehne operácia, po ktorej ešte môže nasledovať ďalšia liečba podľa potreby. V niektorých prípadoch má takýto postup svoj zmysel, umožňuje menej radikálny chirurgický zákrok a zároveň sa môže v priebehu terapie sledovať ako reaguje nádor na liečbu.
 2. V špecifických prípadoch, najmä pri niektorých druhoch hematologických malignít, je nutné nastúpiť okamžitú liečbu, dokonca ešte v ten istý deň, keď sa dozviete o svojom ochorení.

Čo robiť? Praktické rady

Nenechajte si vnútiť dobre mienené „návody“ okolia, ako situáciu zdolať. Každý pacient má iné mechanizmy, ako sa s ochorením vyrovnáva.

 • Prvé dni a týždne po oznámení diagnózy môžu byť emocionálne veľmi náročné. Snažte sa hľadať informácie, ako zabezpečiť dostatočný spánokvýživu (zvlášť, ak dochádza k úbytku hmotnosti), aby ste mali silu do ďalších mesiacov. Doprajte si pravidelný pohyb (prechádzky na čerstvom vzduchu), aktivity a spoločnosť blízkych, ktorí vaše myšlienky na chvíľu odpútajú od myšlienok na rakovinu. Nie vždy sa to darí. V prípade potreby kontaktujte svojho všeobecného lekára, psychológa, onkopsychológa, prípadne psychiatra, ktorí vám pomôžu prekonať prvé týždne. Viac informácií v sekcii Duševné zdravie.
 • Čas do zahájenia liečby je vhodné využiť na niektoré praktické kroky ako ošetrenie chrupu u zubného lekára, aby bol pred operáciou a následnou liečbou v poriadku (po dohovore s lekármi). Ak sa liečite na niektoré iné diagnózy, môžete navštíviť svojho špecialistu, pretože v nasledujúcich mesiacoch nebude na kontrolu toľko priestoru.
 • Pre mladých ľudí vo fertilnom veku je dôležitá otázka, či a ako ovplyvní ochorenie a protinádorová liečba ich schopnosť počať v budúcnosti dieťa. 

V súčasnosti prinášajú moderné metódy možnosti zachovať plodnosť ľuďom, ktorí prekonali nádorové ochorenie. 

Na túto otázku je potrebné myslieť okamžite po stanovení diagnózy a ešte pred začatím protinádorovej liečby. Ak je zachovanie plodnosti pre vás v danej chvíli dôležité, preberte vaše možnosti s lekármi. Viac v článku Problémy s plodnosťou.

Podporu a praktické rady vám ochotne poskytnú aj jednotlivé pacientske združenia.

 • Premýšľajte, koho z blízkych poctíte svojou dôverou, a kto by Vám mohol pomôcť, v prípadoch, ak si to bude situácia vyžadovať. Pomoc sa môže skladať z mnohých drobností od odvozu na vyšetrenie, nákupu, výpomoci pri varení či upratovaní, až po dôverný rozhovor o chorobe či „len“ tichú prítomnosť blízkeho. Naučte sa prijímať pomoc druhých.
 • Zisťujte, čo môžete pre dobré zvládnutie liečby urobiť vy sama/sám. 

V prípade vzniknutých nežiaducich účinkov liečby navštívte sekciu Zvládanie liečby.

Prečítajte si brožúru Dobrá onkorada nad zlato.

Prečítajte si článok Desatoro onkologického pacienta.

Informované rozhodnutie o liečbe

Žiadne onkologické ochorenie neznesie odklad či vyčkávanie. Zväčša si vyžaduje rýchle rozhodnutia. 

Ak sa necítite na to, aby ste okamžite všetkému porozumeli, alebo vás podrobnejšie informácie o vašom ochorení znepokojujú, je praktické nájsť vo svojom okolí človeka, ktorý túto úlohu prevezme za vás a získa pre vás potrebné a doveryhodné informácie. Vy sa môžete sústrediť na to, čo vám v momentálnej situácii pomáha. 

Je prospešné:

 • Porozumieť aspoň v základných rysoch, o aké nádorové ochorenie sa vo vašom prípade jedná a v akom je štádiu. Viac v sekcii Nádorové ochorenia.
 • Porozumenie podstaty – čo je to „rakovina“ a na akých princípoch funguje jej liečba, vám pomôže v zodpovednom rozhodovaní o ďalšej liečbe. Navštívte Onkologický slovník.
 • Konzílium odborníkov navrhne liečbu vhodnú pre váš typ a štádium ochorenia. Dozviete sa, ako dlho bude liečba trvať a ako bude prebiehať. 
 • Cielene sa pripravte na prvý rozhovor s lekárom. Premyslite si, aké otázky mu budete klásť.  

Neváhajte vyhľadať, v prípade potreby, aj druhý názor lekára (tzv. second opinion) na inom pracovisku, prípadne v zahraničí. 

 • Zisťujte, či existujú aj iné možnosti vašej liečby alebo podrobnejšie formy diagnostiky (testovanie biomarkerov a genomická medicína).
 • Hľadajte druhy liečby, ktoré vychádzajú z princípov medicíny založenej na dôkazoch (evidence based medicine) a zo všeobecne uznávaných odporúčaní špecialistov (tzv. guidelines). 
 • Nedovoľte, aby vás pri rozhodovaní o liečbe ovládal váš strach. Liečba môže byť náročná, moderná medicína však umožňuje účinne riešiť jej nežiaduce účinky (v oveľa lepšej miere ako v minulosti). Lekári tu budú vždy pre vás, aby vám v prípade potreby pomohli.

Po stanovení diagnózy je najväčším zdrojom neistoty pacientov otázka, akú liečbu podstúpia, ako ju budú zvládať a aká je šanca na vyliečenie ochorenia. Čas, kedy sa s vami „akoby nič nedeje“ (čakáte na výsledky vyšetrení, zotavujete sa po operácii, čakáte na výsledky pooperačnej histológie, na základe ktorých vypracujú onkológovia návrh liečby), môže byť paradoxne psychicky náročnejší ako samotná liečba. Keď sa začnete liečiť, veci sa pohnú správnym smerom. Vykročíte na svoju cestu za zdravím a zlepšením stavu. 

 

Onkoinfo.sk sa úprimne uchádza o Vašu dôveru stať sa citlivým a odborným sprievodcom na vašej ceste liečbou.

Účelom portálu onkoinfo je poskytnúť onkologickým pacientom a ich príbuzným dôveryhodný zdroj informácií vo všetkých oblastiach života s nádorovým ochorením. 

Autor: Žofia Lysá, PhD.
Recenzoval: doc. MUDr. Štefan Korec; PhD., MUDr. Jaroslava Salman, FACLP

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.