Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Vyšetrenia krvi

WBC alebo LEU W

LEUKOCYTY/BIELE KRVINKY 

jednotka: 10×9/l 

referenčný interval: 3,8 – 10

Leukocyty sú krvinky, ktoré sú zodpovedné za obranu proti infekcii. Nazývajú sa tiež biele krvinky, pretože neobsahujú červený krvný pigment. Existujú rôzne typy leukocytov, ktoré vykonávajú rôzne úlohy v imunitnom systéme. 

Zvýšená hodnota: signalizuje prebiehajúcu infekciu alebo zápal, môže sa tiež vyskytovať pri nekróze, otravách, zhubných nádoroch, pri krvácaní, hemolýze, hemoblastózach. Ich zvýšený počet sa môže vyskytovať aj pri užívaní niektorých liekov (napríklad kortikoidov) a mierne zvýšené hodnoty môžu mať fajčiari. 

Znížená hodnota: môže upozorňovať na nedostatočný imunitný systém, dreňové útlmy, ťažké infekcie, intoxikáciu liekmi.

 

RBC alebo ERY

ERYTROCYTY/ČERVENÉ KRVINKY 

jednotka: 10×12/l 

referenčný interval: ženy 3,8 – 5,2/muži 4 – 5,8  

Erytrocyty sú krvné bunky obsahujúce červený krvný pigment, hemoglobín. Vďaka nemu sú schopné transportovať dýchacie plyny (kyslík – z pľúc do tkanív  a oxid uhličitý – z tkanív späť do pľúc). Obsah erytrocytov v krvi je odlišný u mužov a žien (u mužov bývajú hodnoty vyššie).

Zvýšená hodnota: môže byť následkom dehydratácie či hnačky, vrodených chorôb srdca, alebo vznikne v dôsledku pobytu vo vysokej nadmorskej výške.

Znížená hodnota: môže upozorňovať na málokrvnosť (anémiu), artritídu, cirhózu pečene, krvácanie, tehotenstvo, ale aj chronické ochorenia, vrátane nádorových.

 

HGB

HEMOGLOBÍN/ČERVENÝ KRVNÝ PIGMENT

jednotka: g/l  

referenčný interval: ženy 120 – 160/muži 130 – 176

Hemoglobín (Hb) je proteín červených krviniek a dáva krvi červenú farbu. Najdôležitejšou úlohou hemoglobínu je transport kyslíka a oxidu uhličitého v krvi. 

Zvýšená hodnota: Zvýšená hladina hemoglobínu je často známkou zvýšeného počtu červených krviniek. Môže byť následkom chronického nedostatku kyslíka pri ochoreniach srdca alebo pľúc alebo ako následok pobytu vo vysokých nadmorských výškach. Hodnota HGB môže byť zvýšená nad normu aj pri nedostatku tekutín v tele (dehydratácia).

Znížená hodnota: môže upozorňovať na málokrvnosť (anémiu), ktorá môže mať rôzne príčiny. Veľmi častou príčinou bývajú zvýšené straty železa menštruačnou krvou, straty železa spôsobuje aj skryté (okultné) krvácanie, ktoré môže byť prítomné napríklad pri hemoroidoch, ale taktiež môže byť prvým prejavom rakoviny hrubého čreva. Ďalšou príčinou môže byť nedostatočný príjem železa potravou, pri nedostatku kyseliny listovej alebo vitamínu B12. Ak je príjem aj výdaj železa v norme a je prítomná anémia, je možná porucha na úrovni vstrebávania (napríklad pri celiakii). Viac pozri v článku Anémia v sekcii Sprievodca liečbou tu.

HCT

HEMATOKRIT  

jednotka:  

referenčný interval: ženy 0,35 – 0,47/muži 0,4 – 0,5

Hematokrit udáva pomer objemu červených krviniek k celkovému objemu krvi. 

Zvýšená hodnota: môže znamenať zvýšenie počtu červených krviniek, no častejšie ide o stratu krvnej tekutiny (pri dehydratácii).

Znížená hodnota: je väčšinou prítomná pri anémii (málokrvnosti), môže sa tiež vyskytnúť aj pri hemodilúcii (tzv.”nariedenie” krvi).

 

MCV

stredný objem Erytrocytov

jednotka: fl  

referenčný interval: 82 – 98

MCV (mean corpuscular volume) je stredný objem červených krviniek, čiže ich priemerná veľkosť. Parameter MCV má najväčší význam pre zisťovanie možnej príčiny málokrvnosti.
Zvýšená hodnota: veľká červená krvinka (makrocytóza) je typická pri nedostatku vitamínu B12, pri nedostatku folátu a pri poruche kostnej drene, pri ochoreniach pečene, pri závislosti na alkohole, pri myxedéme, pri retikulocytóze, myelofibróze alebo pri užívaní niektorých liekoch (antikonvulzívach).

Znížená hodnota: malá červená krvinka (mikrocytóza) sa objavuje pri anémii (málokrvnosti) z nedostatku železa, pri hemoglobinopatii, pri anémii chronických ochorení, sideroblastickej anémii, pri otrave olovom.

 

MCH

hmotnosť Hemoglobínu v Erytrocytoch

jednotka: pg 

referenčný interval: 28 – 34

MCH (mean corpuscular haemoglobin) je priemerná hmotnosť hemoglobínu v červených krvinkách (erytrocyte), určuje priemerné množstvo červeného farbiva v červených krvinkách. Pomáha pri diagnostike anémií. 

 

MCHC

koncentrácia Hemoglobínu v Erytrocytoch

jednotka: g/l  

referenčný interval: 320 – 360

MCHC (mean corpuscular haemoglobin concentration) je stredná koncentrácia hemoglobínu v červených krvinkách. Pomáha pri diagnostike anémií a pri sledovaní účinkov jej liečby.

Hodnota MCHC sa nemeria priamo ako súčasť krvného obrazu, ale vypočítava sa z iných hodnôt. Priemerná koncentrácia korpuskulárneho hemoglobínu sa získa z hemoglobínu (Hb) vydeleného hematokritom (Hkt).

 

PLT

KRVNÉ DOŠTIČKY/TROMBOCYTY   

jednotka: 10×9/l  

referenčný interval: 150 – 400

Hodnota PLT udáva množstvo krvných doštičiek (trombocytov) v krvi. Krvné doštičky zabezpečujú zrážanie krvi v prípade poranenia ciev, ich úlohou je zastaviť krvácanie. Zabezpečujú správne fungovanie vnútornej vrstvy ciev a podieľajú sa na zápalových reakciách.

Zvýšená hodnota: Dočasné zvýšenie počtu trombocytov sa vyskytuje napr. po ťažkých infekčných ochoreniach, pri zápaloch, po prudkých stratách krvi (ale môže byť prítomné aj po menštruačnom krvácaní) alebo po odstránení či poranení sleziny. Zvýšenú hodnotu môžu spôsobovať aj tumory a systémové ochorenia. Výrazne zvýšené hodnoty trombocytov zvyšujú riziko trombózy.

Znížená hodnota: sa vyskytuje pri útlme kostnej drene (trombocytopenii), pri intoxikácii, leukémii, pri metastázach nádorov do kostnej drene, pri nedostatku B12, kyseliny listovej, vitamínu C, pri autoimunitných ochoreniach a v rámci rekonvalescencie po výraznej strate krvi spôsobenej poranením alebo po operácii, pri niektorých infekciách (napr. Helicobacter pylori).

 

NEUabs a NEU

absolútny počet neutrofilov a NEUTROFILY

NEUabs 

jednotka: 10×9/l   

referenčný interval: 2 – 7

NEU 

jednotka: %  

referenčný interval: 45 – 70

Zvýšená hodnota: akútne bakteriálne infekcie, akútna/chronická myeloidná leukémia, generalizované malígne ochorenie, stresové stavy – bolesť, tkanivová nekróza, leukemoidná  reakcia – sepsa, endokarditída, miliárna tuberkulóza, metastázy.

Znížená hodnota: vírusová infekcia, aplastická anémia, röntgenové žiarenie, imunosupresia, lieky (antibiotiká, chemoterapeutiká, tyreostatiká, analgetiká, psychofarmaká), lymfatické/monocytové leukémie.

 

LYMabs a LYM 

absolútny počet lymfocytov a LYMFOCYTY

LYMabs

jednotka: 10×9/l  

referenčný interval: 0,8 – 4

LYM 

jednotka: %  

referenčný interval: 20 – 45

Zvýšená hodnota: chronické infekcie, tuberkulóza, infekčná mononukleóza, Hodgkinova choroba, hypokortikalizmus, idiopatická trombocytopenická purpura, môžu byť zvýšené pri vírusovej infekcii.

Znížená hodnota: poškodenie drene po chemoterapii a rádioterapii, po terapii steroidmi, hyperkortikalizmus, aplastická anémia, roztrúsená skleróza, AIDS

 

MONOabs a MONO

absolútny počet monocytov a MONOCYTY

MONO abs 

jednotka: 10×9/l  

referenčný interval: 0,08 – 1,2

MONO

jednotka: %  

referenčný interval: 2 – 12

Zvýšená hodnota: vírusové a parazitárne infekcie, granulomatózna choroba (sarkoidóza, Crohnova choroba), nádory (malígne lymfómy, monocytová leukémia).

Znížená hodnota: aplastická anémia, terapia glukokortikoidmi.

 

EOZabs  a EOZ

absolútny počet eozinofilov a EOZINOFILY

EOZabs 

jednotka: 10×9/l  

referenčný interval: 0 – 0,5

EOZ 

jednotka: %  

referenčný interval: 0 – 5

Zvýšená hodnota: alergia, bronchiálna astma, parazity (toxokaróza, trichinelóza, črevná helmintóza), lieková alergia, kolagenózy, angioneurotický edém, Hodgkinova choroba, kožné choroby (urticaria, pemphigus).

 

BASOabs a BASO

absolútny počet bazofilov A BAZOFILY

BASO ABS 

jednotka: 10×9/l  

referenčný interval: 0 – 0,2

BASO

jednotka: % 

referenčný interval: 0 – 1

Zvýšená hodnota: chronická myeloidná leukémia, hypotyreóza, systémové mastocytózy.

 

RDW 

distribučná šírka erytrocytov

jednotka: %  

referenčný interval: 10 –15,2

RDW (red cell distribution width) používa sa na vyhľadávanie, diagnostiku a monitorovanie rôznych typov ochorení  a stavov, ktoré môžu ovplyvniť červené krvinky, ako je anémia, infekcie, krvácavé stavy alebo rakovina. V kombinácii s priemernou veľkosťou krviniek (MCV) možno pomocou tejto hodnoty stanoviť prítomnosť a príčinu málokrvnosti.

Zvýšená distribučná šírka erytrocytov (RDW) + zvýšené MCV: karencia vitamínu B12/ kyseliny listovej, choroby pečene, hemolytické anémie

Znížená distribučná šírka erytrocytov (RDW) + znížené MCV: sideropénia, diseminovaná intravaskulárna koagulopatia, stavy spojené s fragmentáciou erytrocytov (schistocyty), hemoglobinopatia.

 

PDW 

distribučná šírka trombocytov

jednotka: fl  

referenčný interval: 12 – 18

PDW (platelet distribution width) hodnotí jednotnosť vo veľkosti krvných doštičiek. Poskytuje ďalšie informácie o krvných doštičkách alebo o príčině zvýšenia alebo zníženia počtu trombocytov. Mladšie trombocyty, ktoré boli z kostnej drene uvoľnené len nedávno, bývajú obvykle väčšie. Naopak staršie krvné doštičky, ktoré sa pohybujú v krvnom obehu už niekoľko dní, bývajú menšie.

 

MPV

stredný objem trombocytov

jednotka: fl 

referenčný interval: 7,8 – 12,8

MPV (mean platelet volume) vyjadruje priemernú veľkosť krvných doštičiek. Používa sa na diagnostiku chorôb, ktoré ovplyvňujú vznik alebo zánik doštičiek – ako napríklad trombocytóza alebo chronická myelogénna leukémia.


S-GLU

GLUKÓZA 

jednotka: mmol/l 

referenčný interval: 4 – 5,5

Hodnota zachytáva hladinu glukózy v sére nalačno. Glukóza je centrálna látka pri spracovaní sacharidov (cukrov) a pre telo je okamžitým zdrojom energie. Vyšetrenie glukózy v krvi je indikované pri vykonávaní skríningu a diagnostike cukrovky vrátane poruchy glukózovej tolerancie, podozrenia na hypoglykémiu, pri kontrole účinnosti liečby cukrovky (diabetes mellitus).

Zvýšená hodnota: cukrovka (diabetes mellitus) a iné endokrinné príčiny (cushingov syndróm, nádory hypofýzy, feochromocytóm, hypertyreóza a iné ochorenia štítnej žľazy a nadobličiek), tehotenský diabetes, ochorenie pečene, pankreasu, a iné.

Znížená hodnota: zlá funkcia nadobličiek, konzumácia alkoholu, liekov (ako sú anabolické steroidy, acetaminofén), vážnejšie ochorenie pečene, predávkovanie inzulínom, hypotyreóza, nádor pankreasu produkujúci inzulín, hladovanie, fyzická námaha.

S-UREA

MOČOVINA   

jednotka: mmol/l  

referenčný interval: ženy  2 – 6,7/muži 2,8 – 8

Urea (močovina) je konečným produktom metabolizmu bielkovín a aminokyselín. Vzniká v pečeni z amoniaku pri metabolizme aminokyselín. Filtruje sa obličkami do moču a jej koncentrácia v krvi závisí od príjmu bielkovín potravou, od činnosti obličiek a pečene.

Zvýšená hodnota: funkčná porucha obličiek – ako dôsledok akútneho alebo chronického ochorenia obličiek, zvýšeného príjmu bielkovín (napr. pri mimoriadne vysokej konzumácii mäsa). Môže to byť tiež spôsobené stavom, ktorý znižuje prietok krvi do obličiek, ako je srdcové zlyhanie, šok, stres, nedávny srdcový infarkt alebo ťažké popáleniny, stavy spôsobujúce prekážku odtoku moču alebo dehydratáciu.

Znížená hodnota: Znižovanie hladiny urey samo o sebe nie je chorobný stav, niekedy sa ale považuje za signál o nedostatku bielkovín alebo poruche pečene.

 

S-KREA 

KREATINÍN   

jednotka: umol/l  

referenčný interval: ženy 44 – 80/muži 62 – 106

Kreatinín je odpadový produkt produkovaný vo svaloch zo zložky nazývanej kreatín. Takmer všetok kreatinín je vylučovaný obličkami, preto je hladina kreatinínu v krvi dobrým meradlom toho, ako dobre obličky pracujú. Produkované množstvo závisí od veľkosti človeka a jeho svalovej hmoty. Z toho dôvodu je koncentrácia kreatinínu mužov trochu vyššia ako u žien a detí.

Zvýšená hodnota: Zvýšené hodnoty sa vyskytujú pri obličkovej nedostatočnosti (renálnej insuficiencii), pri akútnom rozpade svalových vlákien (napr. pri poraneniach).

Znížená hodnota: tehotenstvo, úbytok svalovej hmoty.

 

eGF – CKD-EPI 

GLOMERULOVÁ FILTRÁCIA

jednotka: ml/s  

referenčný interval: normálna > 1,5; (znížená: ľahko 1,0 – 1,49; ľahko-stredne 0,75 – 0,99; stredne-veľmi 0,5 – 0,74; veľmi 0,25 – 0,49 zlyhanie obličiek < 0,25)

Glomerulárna filtrácia (GF) sa používa na hodnotenie funkcie obličiek. Glomeruly sú drobné filtre v obličkách, ktoré umožňujú odstránenie odpadových produktov z krvi, pritom zabraňujú stratám dôležitých súčastí krvi ako sú napr. bielkoviny a krvné bunky. Stupeň filtrácie sa vyjadruje ako množstvo krvi, ktoré je prefiltrované za časovú jednotku. Priame meranie glomerulárnej filtrácie je náročné, preto sa častejšie používa jej odhad.

Znížená hodnota: GF pod 1ml/s znamená už mierne postihnutie funkcie obličiek. Každý výsledok glomerulárnej filtrácie by mal byť interpretovaný s ohľadom na klinický stav a prítomné príznaky.

 

S-BILC alebo t BIL 

BILIRUBÍN

jednotka: umol/l  

referenčný interval: 3,4 – 17,1

Bilirubín je oranžovo žltý pigment, ktorý sa nachádza v žlči. Je koncovým produktom odbúravania červeného farbiva (hemoglobínu), ktorý je súčasťou červených krviniek. Denne u normálneho zdravého dospelého človeka vzniká asi 250 až 350 mg bilirubínu, z čoho 85 % je odvodených z poškodených alebo starých červených krviniek, ktoré odumreli, zvyšok pochádza z kostnej drene alebo pečene.

Zvýšená hodnota: môže značiť zvýšený rozpad červených krviniek, poškodenie pečene napríklad v dôsledku žltačky alebo nadmerným pitím alkoholu, taktiež môže značiť zápaly a infekcie, prípadne nepriechodnosť žlčových ciest. Niektorí ľudia majú nezávažné zvýšenie bilirubínu v krvi v dôsledku genetickej poruchy, tento stav sa volá Gilbertov syndróm (morbus Gilbert). 

Znížená hodnota: nie je zvyčajne klinicky významná, no môže sa objavovať pri anémii z nedostatku železa.

 

S-ALT

PEČEŇOVÝ ENZÝM 

jednotka: ukat/l  

referenčný interval: ženy 0,2 – 0,6/muži 0,2 – 0,8

Alanínaminotransferáza (ALT) je enzým, nachádzajúci sa predovšetkým v pečeni, malé množstvo je tiež v obličkách, v srdci a v svalstve. Za bežných podmienok je hodnota ALT nízka. Pri poškodení pečene sa ALT uvoľňuje do krvného obehu skôr ako sa objavia ďalšie známky pečeňového poškodenia, ako je napríklad žltačka (zožltnutie kože a očného bielka).

Zvýšená hodnota: sa vyskytuje pri akútnej vírusovej hepatitíde, pri chronickej hepatitíde, pri nádoroch pečene, pri cholecystitíde, cholangitíde, pri infarkte myokardu.

Hodnotu ALT môže ovplyvniť aj injekcia do svalového tkaniva či namáhavé cvičenie. Mnoho liekov môže zvýšiť hodnoty ALT v dôsledku poškodenia pečeňového tkaniva, čo sa však prejaví len u veľmi malého počtu pacientov. Nielen lieky, ale aj niektoré prírodné lieky alebo doplnky stravy môžu ALT zvýšiť. Ak lekár nájde vyššiu hodnotu ALT informujte ho o všetkých liekoch a prípravkoch, ktoré užívate.

 

S-CHOL 

CHOLESTEROL

jednotka: mmol/l  

referenčný interval: 3,1 – 5

Cholesterol je látka (steroid), ktorá má potrebnú funkciu v ľudskom tele. Vytvára bunkové membrány vo všetkých orgánoch a tkanivách a je dôležitý i pri vytváraní hormónov. Rovnako sa podieľa na tvorbe žlčových kyselín, ktoré sú potrebné na absorpciu živín z potravy. Hodnota S-CHOL zachytáva celkovú hladinu cholesterolu, no dôležité sú aj podiely jeho zložiek LDL a HDL. Vyšetrenie cholesterolu je dôležité pri odhade rizika vzniku a rozvinutia srdcových chorôb. 

Zvýšená hodnota: Zvýšené hodnoty poukazujú na zvýšené riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení, exogénna hypercholesterolémia (nadmerný prísun cholesterolu potravou), familiárna hypercholesterolémia monogénová, hypercholesterolémia polygénová, diabetes mellitus, obezita, nefrotický syndróm, obštrukcie žlčových ciest – cholestáza, primárna biliárna cirhóza, hypotyreóza, výrazne hypokalorické redukčné diéty.

Znížená hodnota: Príliš nízka koncentrácia cholesterolu v krvi môže signalizovať ochorenia pečene, nádorové alebo chronické ochorenia, hladovanie, malabsorbciu, malnutríciu, závažné akútne infekčné ochorenia, septické stavy, postoperačné stavy, polytraumu. Môže sa vyskytovať aj pri rozsiahlych popáleninách.

 

S-TAG 

TRIGLYCERIDY

jednotka: mmol/l  

referenčný interval: 0,45 – 1,7

Triglyceridy sú významným zdrojom mastných kyselín pre energetický metabolizmus. Vznikajú v pečeni a v čreve. Sú jedným z parametrov na posúdenie rizika aterosklerózy. Koncentrácia v krvi sa v priebehu dňa mení, po jedle sú hodnoty výrazne vyššie. Po 12 hodinovom lačnení je u zdravých ľudí množstvo VLDL nízke (menej ako 15 %), preto je nízka aj koncentrácia TAG.

Zvýšená hodnota: Zvýšené hodnoty bývajú príznakom porúch tukového metabolizmu a sú typické pre cukrovku (diabetes mellitus). Môžu sa vyskytovať i pri alkoholizme, pankreatitíde, cholestáze, cirhóze pečene, tyreopatii, chronickej renálnej insuficiencii.

Znížená hodnota: hladovanie, malnutrícia, kachexia, malabsorbčný syndróm, exsudatívna enteropatia, popáleniny, chronické ochorenia – terminálne štádiá parenchýmových ochorení pečene, chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba.

 

S-LDL 

„ZLÝ“ CHOLESTEROL

jednotka: mmol/l  

referenčný interval: pod 3,0

(Pacienti s KV rizikom: nízkym <3,0; so stredným <2,6; s vysokým <1,8 a pokles o viac ako 50 % z východiskovej hodnoty LDL, s veľmi vysokým a DM <1,4 a pokles o viac ako 50 % z východiskovej hodnoty LDL)

LDL je druh lipoproteínu, ktorý je v krvi nosičom cholesterolu. LDL je považovaný za nežiaduci, pretože ukladá nadbytočný cholesterol v stenách ciev a prispieva ku kôrnateniu artérií (ateroskleróza) a chorobám srdca. Preto je LDL-cholesterol často označovaný ako „zlý“ cholesterol.

Zvýšená hodnota: Zvýšené hodnoty LDL cholesterolu upozorňujú na zvýšené riziko vzniku ochorenia srdca, výsledky musia byť hodnotené vzhľadom na individuálne riziko pacienta.

Znížená hodnota: Znížené hodnoty LDL nie sú obvyklé a nie sú sledované. Vyskytnúť sa môžu u pacientov s vrodeným deficitom lipoproteínov a u pacientov s hypertyreózou, infekciou, zápalom a cirhózou, pri hladovaní, malnutrícii, malabsorbcii, pri septických stavoch, polytraume, popáleninách.

 

S-HDL

„DOBRÝ“ CHOLESTEROL 

jednotka: mmol/l  

referenčný interval: ženy 1,4 – 2,7/muži 1,0 – 2,7

„Dobrý“ HDL cholesterol sa podieľa na odstraňovaní cholesterolu z tkanív a chráni cievy pred vznikom aterosklerózy (kôrnatenie artérií). Má tiež antioxidačné, protizápalové a antikoagulačné vlastnosti.

Aby HDL plnil svoju ochrannú funkciu u dospelých by mala byť hodnota vyššia než 1, respektíve tvoriť viac než 25 percent celkového cholesterolu.

Zvýšená hodnota: familiárna hyperalfalipoproteinémia (longevity sy), biliárna cirhóza, chronická hepatitída, mierny konzum alkoholu, vytrvalostné športy.

Znížená hodnota: familiárna hypoalfalipoproteinémia, familiárny deficit LCAT, familiárny deficit CETP, inzulinorezistencia, metabolický syndróm, cukrovka (diabetes mellitus), cholestáza, nefrotický sy, obezita, malignity, chronické zlyhávanie obličiek.

 

S-TSH 

TYREOTROPIN (tyreoidu stimulujúci hormón)/FUNKCIA ŠTÍTNEJ ŽĽAZY 

jednotka: mIUl/l  

referenčný interval: 0,27 – 4,2

Tyreotropín je stimulačný hormón produkovaný v adenohypofýze a riadi činnosť štítnej žľazy. Stanovenie hladiny TSH je cenným pomocníkom pri sledovaní funkcie štítnej žľazy.

Zvýšená hodnota: zvýšené hodnoty TSH môžu byť príznakom zníženej činnosti štítnej žľazy. Táto hodnota môže byť zvýšená iba mierne, pričom samotná funkcia štítnej žľazy nie je porušená. Jedná sa o tzv. subklinickú hypotyreózu a tento stav zväčša nevyžaduje liečbu. Zvýšená hodnota môže poukazovať aj na problém s adenohypofýzou, ktorá ho produkuje.

Znížená hodnota: znížené hodnoty TSH sa vyskytujú v prípade ochorení štítnej žľazy, ktorá tak produkuje veľa hormónov (hypertyreóza) a to spätne utlmí tvorbu TSH. Znížená tvorba môže byť spôsobená aj poškodením adenohypofýzy alebo účinkom niektorých liekov. 

 

S-f T4 

TYROXÍN/HORMÓN ŠTÍTNEJ ŽĽAZY 

jednotka: pmol/l  

referenčný interval: 12 – 22

Tyroxín je hlavný hormón štítnej žľazy. fT4 je voľná, biologicky aktívna forma tyroxínu a v diagnostike je jedným zo základných testov na posúdenie funkcie štítnej žľazy. Pri podozrení na poruchu funkcie štítnej žľazy by mal byť stanovený a hodnotený spolu s TSH. Tieto dva parametre umožňujú diferenciálnu diagnostiku jednotlivých typov funkčných porúch štítnej žľazy.

Zvýšená hodnota: vysoké hodnoty môžu poukazovať na zvýšenú aktivitu štítnej žľazy (hypertyreózu). U mnohých postihnutých to vyvoláva príznaky ako sú: nepokoj, nervozita, chudnutie, hnačka, trasenie rúk, návaly tepla, tachykardiu (zvýšenú srdcovú činnosť) a poruchu srdcového rytmu.

Znížená hodnota: nízke hodnoty poukazujú na zníženú aktivitu štítnej žľazy (hypotyreózu). Táto sa môže prejaviť únavou, zimomravosťou, zápchou, suchou kožou, zvýšeným cholesterolom, nárastom hmotnosti, depresiami, bolesťami svalov, zväčšenou štítnou žľazou (strumou), poruchami menštruačného cyklu. 

Autor: Na základe zdrojov pripravil team Onkoinfo
Konečnú úpravu textu urobila: MUDr. Vanda Šmidtová
Recenzoval: doc. MUDr. Štefan Korec, PhD. 
Zdroje
  1. Zoznam parametrov. Dostupné na stránke medirex.sk https://www.medirex.sk/lekar/zoznam-parametrov
  2. Krč, Ivo. Hematologie – hodnocení krevního obrazu. In Interní medicína pro praxi, 2007, 9 (11), s. 529-530. Dostupné na stránke internimedicina.cz. https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2007/11/11.pdf
  3. Laboratorní vyšetření. Dostupné na stránke labtestonline.cz https://www.labtestsonline.cz/vyhledavani/
  4. Hematologie. Dostupné na stránke vaselaboratore.cz https://www.vaselaboratore.cz/seznam-vysetreni/hematologie
  5. Vyšetrenie krvi. Čo znamenajú skratky a hodnota vo výsledkoch. In SME, dátum zverejnenia: 3. apríl 2019. Dostupné na primar.sme.sk https://primar.sme.sk/c/22039437/vysetrenie-krvi-co-znamenaju-skratky-a-hodnoty-vo-vysledkoch.html

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.