Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Liečba

Úvod

Liečba nádorového ochorenia prebieha kombináciou rôznych postupov, ktoré závisia od typu a štádia ochorenia, ako aj od celkového stavu pacienta. Pri niektorých druhoch nádorových ochorení postačuje aktívne sledovanie pacienta tzv. „watch and wait“ (sleduj a čakaj). Týmto spôsobom sa sledujú pacienti s niektorými podtypmi karcinómu prostaty či lymfómov a s liečbou sa začína až v prípade progresie (postupu, zhoršenia) ochorenia, pričom prognózu pacienta táto kontrolná stratégia neznižuje.

Väčšina onkologických diagnóz si však nedovoľuje odklad a včasná diagnostika a rýchle začatie liečby sú dôležité pre úspešné vyliečenie a prognózu pacienta. Pri niektorých druhoch nádorových ochorení postačuje chirurgický zákrok, ktorý odstráni nádor s bezpečným lemom zdravého tkaniva. Pri väčšine nádorových ochorení je však potrebné zaistiť preliečenie ochorenia rádioterapiou a ďalšou protinádorovou liečbou: tá môže zahŕňať chemoterapiu, cielenú (biologickú) liečbu, imunoterapiu či hormonálnu liečbu alebo ich kombináciu.

Návrh liečby

Liečbu vášho ochorenia navrhlo konzílium odborníkov. Lekári vychádzali pri návrhu liečby zo stanovenej diagnózy (typ nádorového ochorenia, jeho štádium), ale aj z konkrétnych molekulárnych vlastností nádorových buniek vášho nádorového ochorenia. Aj preto môžu dostať napr. pacienti s onkologickým ochorením toho istého orgánu úplne odlišnú liečbu, ktorá je zacielená na konkrétne vlastnosti nádoru.

Onkológ sa riadi pri výbere liečby podľa tzv. guidelines (medzinárodných postupov). Sú to medzinárodné odporúčania pre liečbu onkologických ochorení podľa jednotlivých diagnóz, ktoré vznikajú na základe vedecky a klinicky overených najnovších poznatkov.

Informované rozhodnutie o liečbe 

Uistite sa, či rozumiete prospešnosti predpísanej liečby, jej predpokladaným benefitom. Informujte sa o prípadných vedľajších účinkoch liečby a možných dlhodobých následkoch.

Pacient má nárok dopytovať sa lekára, či existujú aj iné/rovnocenné liečebné modality jeho konkrétneho ochorenia.

Pacient má právo zisťovať, aké vyšetrenia a liečbu má hradenú zo zdravotného poistenia a porovnať ich s možnosťami v zahraničí. Mal by byť rovnako informovaný o možnostiach modernej diagnostiky či terapie, ktorá je nad rámec zdravotného poistenia na Slovensku, prípadne o možnostiach požiadať poisťovňu o úhradu liečby na tzv. výnimku. 

Pokrok medicíny

Ako sa vyznal zakladateľ onkoinfo.sk, onkológ doc. MUDr. Štefan Korec, PhD., ktorý má vyše 50-ročnú prax v onkológii „rozmach, aký v modernej onkológii dnes zažívame, je oprávnene veľkou nádejou pre všetkých pacientov a ich príbuzných. V onkológii svitá.“ 

Medicína má okrem pokroku v liečebných metódach k dispozícii aj veľmi účinné metódy potláčajúce nežiaduce účinky protinádorovej liečby. 

Vnútorné nastavenie na liečbu

Každý pacient by mal rozumieť nevyhnutnosti a prospešnosti predpísanej liečby, čo v konečnom dôsledku pomáha aj k vášmu celkovému pozitívnemu nastaveniu na jej úspešné zdolávanie.

Ak ste stotožnený s nastavenou liečbou, pripravíte si tak základný predpoklad na jej úspešné zvládnutie.

V nasledujúcich textoch sa dočítate o jednotlivých druhoch protinádorovej liečby:

Autor: Žofia Lysá, PhD.
Recenzoval: doc. MUDr. Štefan Korec, PhD., MUDr. Jaroslava Salman, FACLP

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.