Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Inkontinencia moču

Vysvetlenie pojmu

Močová inkontinencia je vôľou neovplyvniteľný odchod moču bez schopnosti človeka tento akt kontrolovať. Jedná sa o problematický syndróm, lebo okrem lokálnej iritácie genitálií spôsobuje aj spoločenskú izoláciu a výrazne znižuje kvalitu života pacienta. Môže pacienta doviesť až k depresívnym poruchám.

Močovú inkontinenciu môžeme na základe mechaniky rozdeliť na niekoľko poddruhov:

– stresová forma: nastáva častejšie u starších žien a žien všeobecne, je podmienená stuhnutím močového mechúra;

– urgentná forma: tiež nazývaná hyperreaktívny močový mechúr (overreactive bladder overreactive), je forma, pri ktorej pacient pociťuje silné náhle nutkanie na močenie, ktoré nevie odvrátiť. Je spôsobená neovládateľnými sťahmi svalov zodpovedných za močenie (tzv. detrusorov);

– paradoxná ischúria: mimovoľný únik moču pri preplnenom močovom mechúre;

– funkčná inkontinencia: je spôsobená faktormi z prostredia, kde sa napríklad pacient z dôvodu poruchy pohybového/kognitívneho aparátu nedostane včas na toaletu.

Kedy sa nežiaduci účinok dostavuje? Kedy odznie?

Inkontinencia moču spôsobená nádorovým ochorením

Močová inkontinencia sa môže vyskytovať už pred terapiou a býva spôsobená lokoregionálnym pôsobením nádorového ochorenia. Môžu ju spôsobovať napríklad karcinómy prostaty, nádory kolorekta (hrubé črevo spoločne s konečníkom), nádory močového mechúra a močovej trubice (uretry), nádory maternice. Inkontinencia môže nastať aj v dôsledku prítomnosti nádorov centrálnej alebo periférnej nervovej sústavy, ktorá je zodpovedná za riadenie mikcie (močenia). Nádory pľúc alebo pažeráka (ezofágu) spôsobujú chronický kašeľ, ktorý spôsobí zvýšený intraabdominálny tlak a tým znížený prah mikcie (močenia). 

Rakovina prsníka môže navodenými hormonálnymi zmenami v tele taktiež ovplyvniť močový systém. Niektoré spôsoby protinádorovej liečby ako napríklad tzv. hormonálna liečba Tamoxifénom môže v niektorých prípadoch vyvolať močovú inkontinenciu. Najmä v kombinácii s ovarialnou supresnou terapiou (zníženie tvorby ženských pohlavných hormónov ovplyvnením funkcie vaječníkov ženy). V tomto prípade ide o hormonálne ovplyvnenie močovej sústavy.

Pri akej liečbe sa dostavuje?

Inkontinencia moču sa môže dostaviť ako nežiaduci následok v dôsledku liečby:

– ožarovanie v pelvickej (panvovej) oblasti

– operácia v panvovej oblasti

– chemoterapia postihujúca periférny nervový systém

– iritácia (podráždenie) močového mechúra

– hormonálne zmeny spôsobené liečbou, operáciou

– vysoko dávkovaná chemoterapia pri terapii kmeňovými bunkami.

Aké sú možnosti medicíny na zlepšenie stavu

Základom liečby je správna diagnóza príčiny inkontinencie. Jej podkladom sú urologické testy ako napríklad:

 1. mikrobiologické vyšetrenie moču pre vylúčenie infekcie
 2. tzv. stress test kašľom pri naplnenom močovom mechúre
 3. uretrálny tlakový profil (urologické vyšetrenie), ktorý determinuje rozdielne tlaky v močovom systéme
 4. cystoskopia, pre priame preukázanie mechanickej alebo funkčnej vady. Cystoskopia je vyšetrenie vnútorných stien močového mechúra pomocou endoskopického prístroja tzv. cystoskopu.
 5. cystogram (cystograf), RTG (röntgenové) vyšetrenie močového mechúra za pomoci kontrastnej látky
 6. ultrazvukové vyšetrenie.

Po správnej diagnóze nasleduje terapia, ktorá je rozdielna pre rôzne príčiny močovej inkontinencie. Pri nádoroch v panvovej oblasti napríklad ide aj o vlastnú terapiu nádoru. 

Režimové opatrenia pacienta

Kanadská onkologická spoločnosť (Canadian Cancer Society) rozdeľuje management inkontinencie moču do štyroch skupín (1):

 1. Behaviorálne techniky
 • hlavným spôsobom je ovplyvnenie času a počtu mikcie/močenia. Pacientovi sa odporúča, aby každé 2 – 3 hodiny išiel na toaletu a tento režim určitý čas dodržiaval. Pokiaľ je toto režimové opatrenie úspešné v riešení močovej inkontinencie, odporučí sa pacientovi tento interval;
 • vyhýbajte sa alkoholickým a kofeínovým nápojom, keďže stimulujú močový mechúr a ovplyvňujú diurézu (produkcia moču na základe filtračnej schopnosti obličiek);
 • skúste zaviesť tzv. kegelove cviky na posilnenie panvového dna. Kegelove cviky spočívajú v pomalom zaťahovaní a uvoľňovaní panvových svalov a  dohľadáte ich aj online; 
 • používajte protektívne prostriedky, ako plienky a vložky.

Medicínske riešenie inkontinencie moču

 1. Farmakologická intervencia

pozostáva z liekov, ktoré rôznym spôsobom ovplyvňujú močový systém, sú to napríklad lieky, ktoré pri nadmerne silných sťahoch detrusorov (svalov zodpovedných za močenie) tieto svaly relaxujú. 

Patria k nim ale aj antibiotiká, ktoré sa podávajú pri močovej infekcii. 

Ďalej sa používa injekcia proteínu kolagénu do vyústenia močového mechúra. Táto liečba sa ale musí viackrát opakovať a zabraňuje inkontinencii mechanicky.

 1. Medicínske nástroje
 • pesar (pre ženy)
 • uretrálny (močový) katéter
 1. Operatívna liečba

Možnosťou je suspenzia močového mechúru a panvového dna, moderné techniky sú:

 • uretrálny sling (podväzok)- ide o postup používaný na liečbu stresovej močovej inkontinencie, ktorá je nedostatočne diagnostikovaným zdravotným problémom.
 • umelý uretrálny zvierač (zvierač=sfinkter=sval, ktorý uzatvára ústie močovej trubice)

Slovník pojmov

kolorektum: hrubé črevo spoločne s konečníkom. Názov je odvodený zo slova colon = črevo, rectum = konečník. 

mikcia: sa nazýva tiež močenie alebo urinácia. Je to proces zbavovania sa moču z močového mechúra cez močovú trubicu von z tela. Proces močenia je obvykle ovládaný vôľou.

pelvická oblasť: panvová oblasť

detrusory: svaly zodpovedné za močenie

Autor: MUDr. Lukáš Kunovský
Recenzoval: MUDr. Radovan Barila, PhD.
Zdroje
 1. Urinary Incontinence. Dátum aktualizácie: 26. 11. 2023. Dostupné na stránke Canadian Cancer Society cancer.ca https://cancer.ca/en/treatments/side-effects/urinary-incontinence
 2. Kubilay Karaboyun, et al. Tamoxifen or Aromatase Inhibitors: Which One Is the Culprit of Urinary Incontinence in Premenopausal Breast Cancer Patients Receiving Adjuvant Hormone Therapy?. In Supportive Care in Cancer, vol. 31, no. 6. Dátum zverejnenia:  10. 5. 2023. doi: 10.1007/s00520-023-07791-7. Dostupné online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37162602/

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.