Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Chemoterapia

Návrh liečby

Chemoterapia patrí stále k základným pilierom protinádorovej liečby v onkológii. 

Liečba každého pacienta je individuálne nastavená podľa typu a štádia nádorového ochorenia. Do úvahy sa berie aj celkový stav pacienta. Rakovina nie je jedno ochorenie. Typov rakoviny (aj v prípade konkrétneho orgánu napríklad prsníka, pľúc, čreva) je viacero. Pre každý typ onkologického ochorenia je vypracovaný tzv. protokol liečby. Liečba teda nie je na rozhodnutí jedného lekára, ale vychádza z medzinárodných odporúčaní, ktorými sa konzílium lekárov pri jej výbere riadi.

 

Čo je chemoterapia? Ako funguje?

Chemoterapia je druh liečby rakoviny pomocou liekov nazývaných cytostatiká. 

Cytostatiká sú lieky, ktoré ničia nádorové bunky. Nie sú však špecifické len pre nádorové bunky, ale zároveň môžu poškodzovať aj zdravé bunky v tele; a to najmä niektoré rýchlo sa deliace bunky: napríklad bunky slizníc, krvotvorné bunky alebo bunky vlasov. Preto môže byť liečba cytostatikami sprevádzaná nežiaducimi účinkami. Zdravé bunky sa však dokážu po liečbe rýchlo a lepšie regenerovať. Liečba je nastavená tak, aby ničila nádorové bunky a zároveň, aby sa organizmus stihol medzi cyklami (podaniami) chemoterapie dostatočne zotaviť.

 

Prečo je liečba chemoterapiou dôležitá!

Rakovina je systémové ochorenie. Ak je v tele prítomný nádor, denne produkuje nové a nové nádorové bunky, ktoré sa môžu lymfatickým systémom alebo krvným riečiskom šíriť do priľahlých lymfatických uzlín alebo vzdialených častí tela a tam zakladať dcérske ložiská nádoru, tzv. metastázy. Preto si väčšina nádorových ochorení vyžaduje okrem vyoperovania nádoru aj systémovú liečbu. Jej cieľom je zneškodniť prípadné nádorové bunky v tele. Súčasná medicína vie na základe vlastností nádorových buniek veľmi presne odhadnúť, kedy je systémová liečba potrebná na to, aby sa znížilo riziko návratu ochorenia po vyoperovaní nádoru.

 

Cieľ podávania chemoterapie

Cieľ podávania chemoterapie sa môže líšiť v závislosti od typu a štádia nádorového ochorenia. Neváhajte sa vášho onkológa opýtať, čo je cieľom vašej liečby, aby ste správne porozumeli jej prínosu.

Cieľom liečby môže byť:

 • Vyliečenie pacienta. Liečbou sa znižuje riziko návratu nádorového ochorenia po operácii a jeho šírenie do vzdialených častí tela. S týmto cieľom sa môže chemoterapia podávať buď ako:
   • neoadjuvantná chemoterapia (predoperačná liečba): jej cieľom je zničenie alebo zmenšenie nádoru pred operáciou; 
   • adjuvantná chemoterapia (tzv. zabezpečovacia liečba), ktorej cieľom je zničenie prípadných nádorových buniek prítomných v organizme po vyoperovaní nádoru. 
 • Kontrola nádorového ochorenia: zastavenie rastu nádoru, spomalenie rastu nádoru a jeho šírenia v tele.
 • Ak je nádorové ochorenie v štádiu, keď ho už nemožno vyliečiť, môže chemoterapia pacientovi predĺžiť život a zlepšiť jeho kvalitu. Cieľom chemoterapie je v takom prípade zmiernenie ťažkostí, ktoré rast nádoru/nádorového ochorenia spôsobuje.

 

Kombinácia chemoterapie s iným druhmi protinádorovej liečby

Niekedy sa chemoterapia podáva ako jediná liečba. Častejšie je však kombinovaná s inými druhmi liečby ako sú: rádioterapia, hormonálna liečba, cielená liečba či imunoterapia. 

Druhy liečby pacientka/pacient podstupuje buď:

– v slede po sebe: napríklad po operácii prsníka podstupuje pacientka liečbu chemoterapiou, po jej ukončení pokračuje rádioterapiou a až následne nastúpi hormonálnu liečbu.  

– alebo súbežne: niektoré druhy cielenej liečby a imunoterapie sa podávajú súčasne s chemoterapiou a následne pokračuje ich samostatné podávanie. Kombinácia hormonálnej liečby a chemoterapie je bežná napríklad pri karcinóme prostaty u mužov. Kombinácia chemoterapie a rádioterapie zase pri karcinóme krčka maternice u žien.

Kombinácia týchto protinádorových stratégií predstavuje spoločne väčšiu silu na zneškodnenie nádorového ochorenia. Znižujú spoločne riziko návratu ochorenia, tvorby metastáz vo vzdialených častiach organizmu a zvyšujú tak šance na vyliečenie a dlhodobé prežitie. Preto je pre vás dôležité podstúpiť kompletnú predpísanú liečbu a dodržiavať liečebný režim a intervaly medzi jednotlivými cyklami liečby.

 

Chemoterapia a nežiaduce účinky

Chemoterapia môže, no nemusí, spôsobovať nežiaduce účinky. Nežiaduce účinky závisia od typu použitého lieku, podávaného buď samostatne alebo v kombinovaných režimoch chemoterapie, ktorá sa používa častejšie. Ich rozsah sa nedá celkom predvídať. Každý pacient reaguje individuálne. Prvý cyklus chemoterapie môže napovedať, ako bude vaše telo na liečbu reagovať. Pri ďalších cykloch už budete vedieť, čo môžete očakávať a pripravíte sa. Niekto cíti nežiaduce účinky prvé dni po liečbe a potom chodí do práce, niekto sa cíti viac unavený a využije nárok na práceneschopnosť počas liečby a istý čas po nej. To, či chemoterapia účinkuje alebo nie, nezávisí od miery a množstva nežiaducich účinkov. 

 

Zvládanie chemoterapie

Dobrou správou je, že niektorým nežiaducim účinkom chemoterapie môžete aj vy sami predchádzať alebo ich zmierňovať dodržiavaním režimových opatrení. Tiež to, že súčasná medicína umožňuje riešiť/tlmiť nežiaduce účinky liečby v oveľa vyššej miere ako v minulosti. Moderné lieky proti nevoľnosti a zvracaniu (antiemetiká) zásadne zlepšujú kvalitu života s chemoterapiou. Medicína má k dispozícii aj riešenie v prípade, že chemoterapia dočasne spôsobí pokles bielych krviniek – v takom prípade sa aplikujú injekcie na podporu ich rastu. Nepodávajú sa skôr ako 24 hodín po podaní chemoterapie.

V prípade komplikácií tu budú pre vás vždy pripravení lekári, aby vám pomohli. Nepodceňte preto žiadne príznaky, na ktoré vás lekár upozorní, aby ste ich hlásili. Pýtajte sa lekára a zdravotnej sestry na všetko, čo potrebujete vedieť. Ak rozumiete prospešnosti liečby aj možným nežiaducim účinkom, pripravíte si základný predpoklad na jej úspešné zvládnutie.

 

Obavy z chemoterapie

Obavy, ako liečbu zvládnete, sú pochopiteľné. Snažte sa liečbu vnímať ako pomoc, ktorú dostávate. Pripomínajte si, že hoci je náročná, zvládli ju už mnohí pacienti pred vami a zvládnete ju aj vy.

Budú aj ťažšie dni, ale opakujte si, že každý jeden deň v liečbe znamená ďalší zvládnutý krok k cieľu. Doprajte si dostatočný oddych na regeneráciu fyzických a psychických síl.

 

Podanie chemoterapie

Cyklus chemoterapie 

Chemoterapia sa podáva v určitých intervaloch. Cyklus chemoterapie predstavuje časový úsek, kedy je pacientovi podaná predpísaná dávka liečby s následným časom na regeneráciu. Napríklad 1. deň (prípadne aj niekoľko dní) sa podáva liečba. Potom nasleduje obdobie bez liečby, počas ktorého liek účinkuje a zároveň je to čas, kedy sa organizmus regeneruje. Celý tento časový interval sa nazýva liečebný cyklus. Zväčša trvá 7, 14, 21 alebo 28 dní podľa toho, aký liečebný režim lekár navrhne. Keď je pacientovi opäť podaná ďalšia liečba, celý postup sa opakuje – hovoríme o 2. cykle liečby. 

7-dňový interval môže znamenať že budete dostávať menšie množstvo cytostatík v častejších intervaloch (raz za týždeň). 

21-dňový cyklus predpokladá vyššiu dávku cytostatík v dlhších intervaloch na regeneráciu (raz za tri týždne). 

Na začiatku liečby lekár určí predpokladaný počet cyklov liečby: napríklad 6 cyklov v intervale 21 dní. V takom prípade prídete na liečbu 6x raz za tri týždne. Celkové obdobie podávania chemoterapie bude teda trvať cca 4 mesiace. 

Chemoterapeutický režim predstavuje ustálenú kombináciu cytostatík, ktoré sa podávajú pri konkrétnom type onkologického ochorenia. Lekárska správa zväčša uvádza len skratku režimu – napríklad EC (je skratkou pre podávanie dvojkombinácie cytostatík: epirubicin, cyklofosfamid). 

Pacient sa môže liečiť jedným typom lieku alebo ich kombináciou. 

Spôsob podania chemoterapie sa rôzni v závislosti od diagnózy a druhu cytostatika.

Chemoterapia sa aplikuje:

 • ústne (orálne) – liek podaný ústami vo forme tabletky, kapsúl alebo tekutiny
 • do žily (intravenózne) – chemoterapia sa aplikuje do žily  
 • do tepny (intraarteriálne) 
 • injekčne – chemoterapia sa aplikuje pomocou injekcie buď do svalu (intramuskulárne) na ruke, stehne alebo bedre; prípadne sa podáva podkožne (subkutánne) v tukovej časti ruky, stehna alebo brucha.
 • intraperitoneálne – chemoterapia sa aplikuje priamo do peritoneálnej dutiny (teda priestoru medzi orgánmi brušnej a panvovej dutiny).
 • lokálne – chemoterapia sa podáva vo forme krému vtieraním do pokožky.
 • podanie cez port. 

Dĺžka podávania:

Chemoterapia sa podáva buď ambulantne (pacient odchádza po podaní domov), alebo si dlhšie podanie vyžaduje hospitalizáciu (niekoľko dní). 

Niektoré druhy cytostatík sa podávajú spolu s podpornou liečbou a proces trvá niekoľko desiatok minút, inokedy si vyžaduje podanie veľmi pomalú aplikáciu cytostatík, ktorá môže trvať niekoľko hodín. Obvykle strávite v aplikárni 2 – 5 hodín. Podávanie niektorých cytostatík si vyžaduje prípravu tzv. premedikáciu, aby sa predišlo neočakávanej alergickej reakcii.

Priebeh dňa podávania chemoterapie

Pred podaním liečby prídete ráno nalačno na odber krvi. Spravidla je potrebné najprv sa zaregistrovať/nahlásiť príchod v zariadení. Podanie liečby môže prebehnúť v deň odberu krvi alebo na druhý deň. Po odbere čakáte na výsledky, prípadne absolvujete ďalšie potrebné vyšetrenia, ak ich lekár indikuje (napr. EKG). Ak lekár nestanoví inak, môžete sa najesť. Následne po niekoľkých hodinách prídu výsledky odberov a lekár zhodnotí, či je možné podať vám liečbu. Podľa výsledkov môže lekár usúdiť aj to, že liečbu treba o pár dní odložiť (napríklad ak krvný obraz presiahne isté hodnoty). 

Lekár predpíše liečbu a vydá elektronický recept na lieky proti nevoľnosti a pokyn, kedy a v akom množstve ich máte užiť (spravidla už pred podaním liečby a v nasledujúce dni). Nezabudnite dodržiavať pokyny v ich užívaní – výrazne vám pomôžu. 

Následne budete čakať pred aplikárňou chemoterapie, kým personál pripraví liečbu (infúziu, injekciu) a pozve vás dovnútra aplikárne. V niektorých prípadoch lekár predpíše pred podaním samotnej liečby aj tzv. premedikáciu (podanie liečiv na zmiernenie nežiaducich účinkov, resp. podporu liečby). Počas aplikácie chemoterapie alebo na záver sa môže podať aj fyziologický roztok na hydratáciu pacienta. Ak lekár určí, že je zvýšené riziko alergickej reakcie, môže podať s liečbou aj lieky na jej predchádzanie, resp. tlmenie (tá môže mať vplyv na schopnosť koncentrácie a bdelosti, pacient by teda nemal šoférovať). 

V prípade potreby vykonania hygienickej prestávky na WC, môžete požiadať personál o prerušenie infúzie. 

Nezabudnite si v deň podávania chemoterapie zbaliť: doklady, pitie, jedlo, pohodlné oblečenie, potreby na voľný čas (časopisy, notebook, mobil, knihu) a tašku, kam sa vám všetko pohodlne zmestí.

Nezabudnite pred podaním chemoterapie pripraviť domácnosť pre prípad, že vám bude prvé dni nevoľno. Navariť si dopredu ľahšie jedlo, nakúpiť minerálku, čaj, colový nápoj, suché potraviny (napríklad keksíky, slané tyčinky a podobne). 

Čo robiť tesne PRED, POČAS a PO chemoterapii:

Nezabudnite užiť lieky potláčajúce nevoľnosť už pred podaním chemoterapie a podľa pokynov lekára. Schému ich užívania dodržujte aj v nasledujúcich dňoch.

Poraďte sa s lekárom o všetkých liekoch, ktoré užívate. Týka sa to aj voľnopredajných liekov, vitamínov a výživových doplnkov.

Samotné podávanie chemoterapie vo väčšine prípadov nesprevádza nevoľnosť ani zvracanie. Pred podaním liečby nehladujte, no uprednostnite ľahšie stráviteľné jedlá a menšie porcie, preventívne vylúčte mastné a ťažké jedlá. Ak sa nevoľnosť počas podávania predsa objaví, upozornite lekára, aby zvýšil antiemetiká podľa potreby.

Pite dostatok tekutín (voda, minerálka).

Skúste sa uvoľniť. Pokojne dýchajte. Noste pohodlné oblečenie. Ak vám je zima, poproste sestry o deku.

Ak pociťujete nepokoj, skúste odpútať pozornosť rozhovorom so spolupacientom, filmom, hudbou, podcastom, časopisom. 

Pomáha tiež preniesť pozornosť od myšlienok a nepríjemných pocitov na svoj dych, troška ho prehĺbiť a dýchať tak, aby nádych bol o niečo kratší ako výdych. Pomôže vám to upokojiť sa. Ak sa vám nedarí úzkostné pocity utlmiť, povedzte o tom lekárovi alebo zdravotnej sestre, poskytnú vám pomoc a podporu. 

Ak počas podávania chemoterapie začnete pociťovať búšenie srdca, pocit zvýšeného tlaku, úzkosť, mdloby, sťažené dýchanie, pálenie žily (so zavedenou kanylou, do ktorej vám tečie liečba), svrbenie či vyrážky – okamžite to nahláste zdravotníkom. Môže ísť o prejav alergickej reakcie. Vyskytuje sa výnimočne a je ju potrebné rýchlo vyriešiť.

Pokyny po podaní chemoterapie

Po podaní chemoterapie sa môžete cítiť slabý, unavený či neschopný šoférovať. V takých prípadoch si radšej zabezpečte odvoz domov.

Po podaní chemoterapie nemôžete nikomu ublížiť vašou blízkosťou. Môžete sa stretávať s ľuďmi, deťmi aj pracovať. Všetko závisí od toho, ako sa budete cítiť.

V prvých dňoch po chemoterapii sa môže vyskytnúť opuch rúk/nôh a zvýšený tep srdca. Obmedzte solenie a upozornite na stav lekára, ak neprechádza. 

Medzi cyklami liečby dodržujte nasledujúce opatrenia.

 • Dodržujte pokyny lekára a užívanie liekov podľa predpisu. 
 • Ak sa u vás vyskytnú zdravotné problémy, postupujte podľa pokynov lekára. Neváhajte kontaktovať lekára v prípade, ak si nie ste istý, ako postupovať.

Odporúčania, ako zvládnuť jednotlivé nežiaduce účinky liečby, nájdete v sekcii: Abeceda nežiaducich účinkov liečby. Stiahnite si pdf. brožúry Pomáhame zvládať chemoterapiu.

 • Pite dostatok tekutín (voda, minerálky, čaje prípadne počas nevoľnosti skúste colový nápoj po dúškoch) a správne sa stravujte.

Viac v sekcii: Výživa v onkológii. 

 • Chemoterapia môže navodiť nechutenstvo/zvýšenú chuť do jedla.

Pravidelne sa vážte (ráno nalačno po vymočení) a zmeny hmotnosti hláste počas kontroly lekárovi.

Ak chudnete, upozornite na stav lekára a zaraďte tzv. výživnú diétu. 

Viac v článku Chudnutie. 

 • Ochrana pred slnečným žiarením

Chráňte pokožku a oči pred slnečným žiarením krémom s vysokým ochranným faktorom, odevom, pokrývkou hlavy a slnečnými okuliarmi. Vyhýbajte sa opaľovaniu na priamom slnku, trávte čas v tieni. 

Viac v článku: Zmeny kože

 • Pri pohlavnom styku používajte prezervatív. Počas chemoterapie nesmie pacient/pacientka počať dieťa, keďže liečba môže ovplyvniť zdravie plodu. Chemoterapia zvyšuje riziko infekcie slizníc pohlavných orgánov: dodržujte zvýšenú hygienu tejto oblasti. V prípade suchosti pošvy použite lubrikant. 

Viac v článku: Sex – problémy.

Kedy kontaktovať lekára?

V prípade nasledujúcich problémov kontaktujte lekára:

 1. Pri prejavoch infekcie/teploty/horúčky.

Je dôležité, aby prejavy akejkoľvek infekcie, ďalej zimnica a predovšetkým horúčka pacienta na chemoterapii, boli včas nahlásené lekárovi. Chemoterapia môže spôsobiť pokles bielych krviniek (obvykle 6. – 10. deň po podaní chemoterapie). Ak prepukne infekcia v čase, keď je hodnota bielych krviniek príliš nízka a nezačne sa okamžitá liečba, môže nastať život ohrozujúci stav. 

Lekár vás môže upozorniť, aby ste stav horúčky (telesná teplota 38 ºC a viac) /zimnice/infekcie hlásili okamžite po objavení (aj uprostred noci) zdravotníckemu zariadeniu. 

V niektorých prípadoch vám lekár odporučí: pri vzostupe telesnej teploty na 38 ºC a viac užiť liek na zníženie teploty (paralen). Ak teplota opätovne stúpne nad 38 ºC, musíte okamžite kontaktovať zdravotnícke zariadenie (aj uprostred noci). 

Je dôležité, aby lekári zistili počet bielych krviniek v krvi, a – v prípade potreby – začali s neodkladnou liečbou antibiotikami.

Uistite sa a zapíšte si, ako máte postupovať pri prejavoch infekcie/zvýšenej teploty/horúčky.

Viac v článkoch Neutropénia – pokles bielych krviniek, Infekcia, Horúčka.

Lekára taktiež informujte a kontaktujte: 

 1. Pri prejavoch alergickej reakcie.
 2. Pri pretrvávajúcom/opakovanom zvracaní.
 3. Pri pretrvávajúcej hnačke/úmornej zápche alebo kŕčovitých bolestiach brucha.
 4. V prípade závažného stavu slizníc v dutine ústnej, ak máte vážne problémy s prehĺtaním, tento stav hláste lekárovi, ktorý zváži liečbu zapálenej sliznice.
 • Prejavy infekcie dutiny ústnej (ako angína, múčnatka/soor či herpetická/aftová stomatitída) je potrebné vyšetriť a liečiť. Viac v článku Ústa – poškodenie slizníc.  

Prejavy zvýšenej krvácavosti. Informujte lekára o nasledujúcich prejavoch: zvýšená tvorba modrín, podliatin bez udretia, zvýšená krvácavosť z ďasien, z nosa, pri drobných poraneniach; červený alebo ružový moč (po niektorých druhoch chemoterapie je v deň podania ružový/červený moč bežný, na čo vás lekár vopred upozorní), čierna alebo krvavá stolica, silná menštruácia alebo spontánne vaginálne krvácanie. 

Viac v článku Zrážanlivosť – pokles krvných doštičiek.

 • Prejavy anémie. Informujte lekára ak pociťujete: únavu, slabosť, závraty, uzimenosť, dýchavičnosť, búšenie srdca/zvýšený pulz, nesústredenosť. Môžu byť príznakom anémie. Anémia je stav nedostatku červených krviniek. Červené krvinky (erytrocyty) roznášajú v tele kyslík.

Viac v článku Anémia – pokles červených krviniek.

 • Bolesť. O akejkoľvek bolesti informujte lekára, skúste popísať jej stupeň a lokalizáciu. Najúčinnejšie je zmierňovať výraznú bolesť včasným užitím liekov proti bolesti. 

Stiahnite si pdf. brožúry Pomáhame zvládať chemoterapiu.

V prípade výskytu nežiaducich účinkov navštívte sekciu Abeceda nežiaducich účinkov liečby, kde nájdete pokyny na zvládnutie stavu. Pri čítaní týchto pokynov nepodliehajte znepokojeniu, nájdete tu celý zoznam nežiaducich účinkov chemoterapie. Možno sa u vás objaví niekoľko z nich. Neberte súpis ako zoznam všetkého, čo sa môže stať, ale návod na zvládanie stavu.

Na základe zdrojov pripravil team Onkoinfo
Konečná úprava textu: MUDr. Radovan Barila, PhD
Recenzovali: Mgr. Mária Andrášiová, PhD., doc. MUDr. Štefan Korec, CSc., MUDr. Katarína Rejleková, PhD., MUDr. Jaroslava Salman, FACLP, PhDr. Lucia Vasilková

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.