Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Paliatívna starostlivosť

Pri včasnej diagnostike a so zlepšujúcimi sa poznatkami v onkológii sa podarí vyliečiť viac než 50% prípadov rakoviny. Ďalším významným pokrokom sú nové lieky v onkológii, ktoré významne predlžujú život pacientov, u ktorých je na začiatku prítomné alebo sa v priebehu času rozvinie tzv. generalizované ochorenie, čiže ochorenie s metastázami.

V priebehu onkologického ochorenia sa pacient môže dostať do fázy tzv. nevyliečiteľného ochorenia. Je to podobné, ako napríklad pri infarkte srdcového svalu. Po nedokrvení zostane namiesto funkčného svalu na srdci menej funkčná jazva, pacient musí užívať lieky a upraviť životosprávu, aby mohol žiť čo najdlhšie. Modernými prístupmi v onkológii sa snažíme, aby sa aj ochorenie s metastázami, čiže väčšinou nevyliečiteľné, stalo podobným iným chronickým chorobám. Pritom je potrebný osobitný prístup nielen v správnom podávaní onkologickej protinádorovej liečby a manažovania jej nežiaducich účinkov, ale aj správneho manažovania symptómov a ťažkostí, ktoré sú s ochorením spojené.

Paliatívna medicína

Medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou pacientov s chronickou nevyliečiteľnou, pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou s časovo obmedzeným prežívaním V roku 2002 definovala Svetová zdravotnícka organizácia paliatívnu starostlivosť ako prístup, ktorý zlepšuje kvalitu života pacientov a ich rodín zoči-voči život ohrozujúcemu ochoreniu tak, že včas identifikuje a neodkladne diagnostikuje a lieči bolesť a iné fyzické, psychosociálne a duchovné problémy a tým predchádza utrpeniu alebo ho zmierňuje.

Paliatívna starostlivosť

Paliatívna starostlivosť zahŕňa zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom (diagnostiku a liečbu), ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitáciu, psychologickú starostlivosť, liečebno – pedagogickú starostlivosť – u detí, duchovnú starostlivosť a sociálne poradenstvo.

Je dôležité vnímať paliatívnu starostlivosť hlavne v jej medicínskom aspekte. Pri nevyliečiteľnej chorobe vie práve paliatívna medicína poskytnúť úľavu hlavne medikamentóznymi prostriedkami pri bolestiach, vracaní, dýchavici a na konci života poskytnúť úľavu podávaním paliatívnej sedatívnej liečby.

V klinických štúdiách je dokázané, že ak sa pacientom s generalizovaným nádorovým ochorením poskytne včasná a pravidelná konzultácia paliatívneho špecialistu, tak pacienti majú lepšie kontrolované symptómy, viac rozumejú chorobe a podávanej liečbe aj napriek tomu, že majú menej invazívnych a agresívnych procedúr v priebehu svojej choroby. Ale hlavne žijú dlhšie a majú lepšiu kvalitu života . Paliatívna medicína dostáva iný zmysel. Prestáva byť pacientom a lekármi vnímaná ako „pasívna“ a „defenzívna“. To, že sa venuje pozornosť pacientovým ťažkostiam (symptómom) je aktívny prístup. Minimalizovanie utrpenia pri nevyliečiteľnej chorobe v priebehu celého ochorenia a tiež na konci života, kedy sa pacient najviac cíti medicínou opustený, vyžaduje proaktívny prístup.

Medicínska starostlivosť

Medicínsku starostlivosť v paliatívnej medicíne zabezpečuje lekár špecialista v paliatívnej medicíne (paliatológ) spolu s odborným tímom sestier. Do tímu patrí aj psychológ, sociálny pracovník a v zahraničí je to aj špeciálne vyškolený duchovný, ktorý reflektuje spirituálne potreby pacientov bez narušenia ich autonómie a slobody. Lekár je nevyhnutnou súčasťou paliatívnej starostlivosti. Paliatívna starostlivosť bez lekára a jeho sofistikovaných znalostí bude ohraničená na ošetrovateľskú starostlivosť. V praxi to často vyzerá tak, že pacient má dýchavicu, leží v čistej posteli, má ošetrené rany, trpí bolesťami a ošetrujúci personál (v tom lepšom prípade) ho drží za ruku. Toto nie je správne. Bez medicínskych znalostí a lekára nie je možné eliminovať fyzické ľudské utrpenie. Bez eliminácie fyzického ľudského utrpenia nemožno adekvátne riešiť psychologický distres, spirituálne potreby alebo problém ľudskej dôstojnosti.

Na Slovensku je k dispozícii 13 špecialistov v paliatívnej medicíne, čo je žalostne málo.

Na Slovensku funguje jediné akútne paliatívne oddelenie v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, ktoré má kapacitu 19 lôžok, priemerná ošetrujúca doba je 8 dní. Pacient sa nastaví na symptomatickú liečbu a ďalšia starostlivosť je manažovaná v domácom prostredí alebo v zariadení pre dlhodobú opatrovateľsko-ošetrovateľskú starostlivosť.

Hospic

Hospic je forma dlhodobej paliatívnej starostlivosti, kde je zabezpečená okrem opatrovateľsko-ošetrovateľskej starostlivosti aj denná medicínska starostlivosť. Dispozícia hospicov na Slovensku je znázornená v tabuľke na konci. Nie v každom hospici na Slovensku je dostupná špecializovaná medicínska starostlivosť lekárom špecialistom v paliatívnej medicíne, čo nie je správne. Nie je správne, že náklady na hospicovú starostlivosť nie sú dostatočne hradené z verejného poistenia. Doplatky pacientov na mesiac pobytu v hospici sú od 700€ v Bratislave do 300-500€ mimo Bratislavy.

Paliatívne ambulancie a mobilný paliatívny tím/mobilný hospic

Do paliatívnej ambulancie chodí pacient na pravidelné kontroly svojho stavu a pri zhoršeniach, prípadne na ambulantné zákroky ako sú punkcie hrudníka a brucha s vybraním nadbytočnej tekutiny. Pacient má zabezpečenú sociálnu a opatrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí najčastejšie členmi rodiny. Do starostlivosti paliatívneho mobilného tímu/mobilného hospicu prechádza spontánne z paliatívnej ambulancie alebo po prepustení z akútneho oddelenia ak jeho fyzický stav nedovoľuje návštevy v nemocnici. Pacienta do mobilného paliatívneho tímu referuje lekár špecialista alebo praktický lekár. Starostlivosť v mobilnom paliatívnom tíme je hradená zo strany verejného zdravotného poistenia minimálne, dostupné mobilné hospice fungujú ako neziskové organizácie a zo svojich zdrojov poskytujú pacientom starosltivosť pre pacientov zadarmo. Väčšinou im kupujú aj potrebné lieky.

Na Slovensku ešte zatiľ nie je komplexná paliatívna starostlivosť všade dostupná. Treba si ju žiadať a dostupnými prostriedkami nástojiť na jej sprístupnení.

NemocnicaOddeleniePočet lôžokPrimár / GarantKontakt
Národný onkologický ústavOddelenie paliatívnej
medicíny- OKO-F
19prim.MUDr. Andrea Škripeková, PhDKlenová 1,
83310 Bratislava,
+421 2/59378111
Mobilný hospic
sv. Kataríny Labouré
--MUDr. Kristina KrižanováSvätovojtešská 40,
831 03 Bratislava
Liečebňa sv. Františka, a.s.,
Bratislava- Prievoz
Hospic25prim.MUDr. Jana HoozováKlenová 1,
Krásna 22,
82105 Bratislava
Univerzitná NsP Milosrdení bratia,
s.r.o, Bratislava - Staré mesto
Hospic2prim.MUDr. Vladimír VáclavNámestie SNP 10,
811 06 Bratislava
Dom Rafael
Bratislava
Hospic12prim.MUDr. Michal MrocekKutlíkova 15
851 02 Bratislava
+421 2/43191987,
+421 904 344 454
Mobilný hospic,
Vrbové
Mobilný hospic-MUDr. Barbora SlabáDotyk Života, o.z.
Pavla Jantauscha 667/11
92203 Vrbové
0915 343 721,
+421 902 743 610
Mobilný hospic,
Simeon centrum
Mobilný hospic-MUDr. Sabina Šufliarska, PhdSIMEON CENTRUM
Medená 18
81102 Bratislava
+421 905 300 124
NemocnicaOddeleniePočet lôžokPrimár / GarantKontakt
Zdravotno – sociálne centrum Sv. Alžbety
- Trstice
Hospic25Prim. MUDr. Zuzana Vinczeová925 42 Trstice č. 1277
031/7782093,
7020-250,-251
Domáca hospicová starostlivosť, s.r.o.
- Skalica
Mobilný hospic-MUDr. Jana MišováDHS s.r.o.
Doktor G. Schaefflera 12/2399
909 01 Skalica
+421 948 206 288
NemocnicaOddeleniePočet lôžokPrimár / GarantKontakt
Hospic Sv. Františka z Assisi
- Palárikovo
Hospic23prim.MUDr. Alena KollárováSlovenská 11
941 11 Palárikovo
035/6493-411,-657
0903473146
Hospic - dom pokoja a zmieru u Bernadetky
– Nitra
Hospic + Mobilný hospic15prim.MUDr. Leona ŠóthováChrenovská 22 B
949 01 Nitra
037/6531-041,-042,-051,
0902419151
NemocnicaOddeleniePočet lôžokPrimár / GarantKontakt
Hospic Milosrdných sestier
- Trenčín
Hospic24prim.MUDr. Jarmila BunčákováSúvoz 739
911 01 Trenčín
032/7417011,
0918606261
Mobilný hospic (Sv. Lujza, n.o.)
- Prievidza
Mobilný hospic-MUDr. Emília VlčkováSv. Lujza, n.o.
M.R. Štefánika 29,
9721 Handlová
NsP
- Považská Bystrica
Oddelenie paliatívnej starostlivosti15Prim. MUDr. Kmecíková HelenaNemocničná 986,
017 01 Považská Bystrica
042/4304290
NemocnicaOddeleniePočet lôžokPrimár / GarantKontakt
Hornooravská nemocnica s poliklinikou
- Trstená
Oddelenie paliatívnej starostlivosti10prim.MUDr. Dagmar HritzováMieru 549/16
028 01 Trstená
043/5307390
Kysucká nemocnica s poliklinikou
- Čadca
Oddelenie paliatívnej starostlivosti24prim.MUDr. Pavel GašperíkPalárikova 2311
022 16 Čadca
041/4604359, 4604272
NemocnicaOddeleniePočet lôžokPrimár / GarantKontakt
Hospic - Dom Božieho Milosrdenstva
- Banská Bystrica
Hospic16MUDr. Zuzana OtrubováTibora Andrašovana 14300/44
974 04 Banská Bystrica
048/4204-401,
-409, 0907885989
Hospic Hestia
- Lučenec
Hospic15Bez odborného garanta
riaditeľka PhDr. Jana Miadoková
Námestie republiky 15
984 01 Lučenec
047/4333959
NemocnicaOddeleniePočet lôžokPrimár / GarantKontakt
Hospic sv. Alžbety v Ľubici
(Spišká katolicka charita)
Hospic24Bez odborného garanta
Riaditeľ PhDr. Štefan Kuffa
Sv. Alžbety 1, 059 71 Ľubica
052/4780-900, -901
0910949669
Hospic Matky Terezy Bardejov
a Dom ošetrovateľskej starostlivosti
- Bardejov
Hospic20Bez odborného garanta
Vedúci hospicu: Mgr. Ing. Jozef Krajči
Pri štadióne 23
Bardejovská nová Ves
085 01 Bardejov
0911 284 235
NemocnicaOddeleniePočet lôžokPrimár / GarantKontakt
Hospic - Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický
sv. Lukáša v Košiciach n. o
- Košice
Hospic7Prim. MUDr. Valéria TarabováStrojárenská 13
040 01 Košice
055/6824-111,
- 348, -424