Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Pokles bielych krviniek (neutropénia)

Vysvetlenie pojmu

Biele krvinky (leukocyty) pomáhajú telu bojovať proti infekcii.

Existujú rôzne typy leukocytov, ktoré vykonávajú rôzne úlohy v imunitnom systéme. 

Patria k nim: granulocyty (neutrofily, eozinofily, bazofily), lymfocyty (T-lymfocyty a B-lymfocyty) a monocyty.

Neutrofil je typ bielej krvinky, ktorý sa tvorí v kostnej dreni a následne cirkuluje v krvi. Jeho úlohou je bojovať proti infekcii (najme bakteriálnej) v tele v akútnej fáze. 

Pokles bielych krviniek (leukopénia) alebo pokles neutrofilov (neutropénia) pod normu, má za následok oslabenie imunitného systému a väčšiu náchylnosť organizmu na infekcie – bakteriálne, vírusové či mykotické (plesňové) a jej závažný priebeh. 

Po akej liečbe sa dostavuje?

Leukopénia alebo neutropénia môže (ale nemusí) vzniknúť ako nežiaduci dôsledok chemoterapie, zriedkavejšie aj po rádioterapii (zasahujúcej väčší objem tela alebo u starších pacientov) či cielenej biologickej liečbe. Neutropéniu spôsobuje aj vysokodávkovaná chemoterapia ako prípravný režim pred transplantáciou kostnej drene a kmeňových buniek. Chemoterapia môže dočasne utlmovať krvotvorbu. V dôsledku toho krvinky postupne klesajú. Ako prvé obvykle klesajú biele krvinky (medzi 8 až 12 dňom po podaní chemoterapie môžu dosiahnuť najnižšie hladiny v krvi), pokles krvných doštičiek a červených krviniek nastáva o niečo neskôr. Následne sa krvný obraz zvykne upraviť ešte pred podaním ďalšieho cyklu liečby. Váš krvný obraz skontrolujú vždy pred plánovaným podaním chemoterapie. 

Pokles krviniek vedia lekári nielen kontrolovať, ale aj veľmi účinne riešiť (injekcie na podporu rastu krviniek, transfúzia krvi a pod.). 

Súvisiace články:

Kedy nastáva? 

Pokles bielych krviniek nastáva obvykle 6. – 10. deň po chemoterapii a spôsobuje náchylnosť organizmu na vznik infekcie (bakteriálnej, vírusovej či mykotickej/plesne) a oslabenie v boji s infekciami. 

Ak prepukne infekcia v čase, keď je hodnota bielych krviniek príliš nízka a nezačne sa okamžitá liečba infekcie, môže nastať až život ohrozujúci stav. Môže sa rozvinúť stav tzv. febrilnej neutropénie, ktorý sprevádza teplota/horúčka a nebezpečný pokles istého druhu bielych krviniek – neutrofilov. Vtedy treba konať okamžite! 

Kedy kontaktovať lekára?

Upozornenie!

Je dôležité, aby prejavy akejkoľvek infekcie, ďalej zimnica a predovšetkým horúčka pacienta na chemoterapii boli včas nahlásené lekárovi.

Lekár vás môže upozorniť, aby ste stav horúčky (telesná teplota 38 ºC a viac) /zimnice/infekcie hlásili okamžite po objavení (aj uprostred noci) zdravotníckemu zariadeniu. 

V niektorých prípadoch vám lekár odporučí: pri vzostupe telesnej teploty na 38 ºC a viac užiť liek na zníženie teploty (paralen). Ak teplota opätovne stúpne nad 38 ºC, musíte okamžite kontaktovať zdravotnícke zariadenie (aj uprostred noci). 

Je dôležité, aby lekári zistili počet bielych krviniek v krvi, a – v prípade potreby – začali s neodkladnou liečbou antibiotikami.

Uistite sa a zapíšte si, ako máte postupovať pri prejavoch infekcie/zvýšenej teploty/horúčky a postupujte presne podľa pokynov lekára. 

Čo robiť?

Zaveďte opatrenia na prevenciu pred vznikom infekcie:

 • Vyhýbajte sa miestam s väčším počtom ľudí (divadlá, kiná, nákupné centrá) a ľuďom s akútnou infekciou.
 • Predchádzajte poraneniam (žiletkou, ihlou, nožom, odrením, poškriabaním) a aj drobné ranky okamžite dezinfikujte. Hoľte sa holiacim strojčekom, nie žiletkou.
 • Dbajte na hygienu rúk (po príchode domov, po toalete, pred jedlom) a hygienu úst (zuby si čistite po každom jedle, jemnou kefkou, kloktajte ústnymi vodami).
 • Dbajte na hygienu potravín, ich čerstvosť, dostatočný ohrev a tepelnú úpravu. Opatrní buďte s konzumáciou nepasterizovaných a zrejúcich potravín (plesnivé syry, burčiak). 

Ak vám bol zistený pokles bielych krviniek  dbajte aj:

 • na hygienu potravín: umývajte a šúpte ovocie i zeleninu; 
 • spôsob skladovania potravín: pozor na dlho otvorené tatárske omáčky, kečupy, džúsy, dresingy; pozor na sušené potraviny ako ovsené vločky, oriešky;
 • doba spotreby a čerstvosť potravín: pozor na lahôdky ako zákusky, zmrzlina, chlebíčky, majonézové šaláty, nátierky;
 • pozor na pleseň z ovocia, zeleniny, syrov – nestačí ju vykrojiť;
 • dostatočný ohrev a tepelné spracovanie – vylúčte: tatársky biftek, steak, sushi, zavináče, ustrice, nedostatočne tepelne upravené vajcia;
 • vylúčte nepasterizované potraviny (nepasterizované mliečne výrobky, napríklad mäkké zrejúce syry typu hermelín, camembert, niva, Olomoucké syrečky, výrobky so živou kultúrou ako jogurty, zakysanky), pivo a burčiak, kyslá kapusta, kvasené uhorky. 

Aké sú možnosti medicíny pri poklese bielych krviniek?

 • Odloženie podania cyklu liečby, aby sa stihol krvný obraz upraviť.
 • Niekedy vám lekár môže predpísať antibiotiká, aby sa zabránilo rozvoju infekcie.
 • Ak infekcia prepukne a súčasne je zistený stav nízkych hodnôt bielych krviniek, takýto stav si vyžaduje odborný zásah lekára! Liečba infekcie u pacienta so zníženou hodnotou bielych krviniek sa zásadne líši od liečby pacienta s podobnou infekciou a s normálnymi hodnotami bielych krviniek. Zväčša si vyžaduje vnútrožilové podanie antibiotík, prípadne liečbu antimykotikami. 
 • Podanie tzv. rastového faktoru s cieľom stimulovať kostnú dreň (tkanivo v špongiovitej dutine  kosti, v ktorej sa tvoria krvinky), aby produkovala viac bielych krviniek. Po aplikácii rastového faktoru, ktorý sa podáva na prevenciu poklesu bielych krviniek najskôr 24 hodín po podaní chemoterapie sa môžu vyskytnúť tzv. prejavy podobné chrípke (flu-like syndrome) spojené s bolesťou dlhých kostí a bedier či zvýšenou teplotou. 

Súvisiace články:

Autor: na základe zdrojov pripravil tím Onkoinfo.sk
Recenzovali: Mgr. Mária Andrášiová, PhD., doc. MUDr. Štefan Korec, CSc., MUDr. Katarína Rejleková, PhD., MUDr. Jaroslava Salman, FACLP; PhDr. Lucia Vasilková
Zdroje
 1. Chemotherapy and You. Support for People with Cancer. National Cancer Institut 2018. Dostupné na https://www.cancer.gov/publications/patient-education/chemo-and-you
 2. Vorlíček, Jiří a kol. Chemoterapie a vy. Rady pro nemocné léčené chemoterapií. Praha 2013.
 3. Nežádoucí účinky chemoterapie. Dátum zverejnenia:  Dostupné na stránke Českej onkologickej spoločnosti linkos.cz tu: https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pece-o-pacienta/nezadouci-ucinky-lecby-chemo/nezadouci-ucinky-chemoterapie-1/
 4. Low White Blood Cells Counts (Neutropenia). Dátum poslednej úpravy: 20. 12. 2023. Dostupné na stránke American Cancer Society cancer.gov tu: https://www.cancer.org/cancer/managing-cancer/side-effects/low-blood-counts/neutropenia.html
 5. Tomíška, Miroslav. Výživa onkologických pacientů. Praha 2018.

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.