Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Zrážanlivosť krvi

Vysvetlenie pojmu

Krvné doštičky (trombocyty) sa podieľajú na zastavení krvácania napríklad pri poranení.

Ich nedostatok môže spôsobiť zvýšené riziko krvácania v rôznych častiach tela.

Organizmus chráni pred stratami krvi zložitý proces, ktorý zabezpečuje zastavenie krvácania. Ide o systém mechanizmov normálneho zrážania krvi, ktoré vedú k zastaveniu krvácania, ale zároveň bránia nadmernej tvorbe zrazenín (trombov). 

Svoju úlohu tu okrem cievnej steny a tkanivovej zložky zohrávajú:  

 • krvné doštičky (trombocyty) –  ide o krvné bunky, ktoré sa podieľajú na zrážaní krvi a
 • systém faktorov zrážanlivosti (koagulačných faktorov) – ide o bielkoviny, ktoré podporujú buď zrážanie (prokoagulačné faktory) alebo krvácanie (antikoagulačné faktory).

V prípade nerovnováhy medzi týmito zložkami a faktormi v krvi, dochádza k poruchám zrážanlivosti krvi, a to buď ku: 

 • zvýšenej zrážanlivosti a tvorbe zrazenín (trombofilné stavy)
 • zníženej zrážanlivosti a vzniku krvácavosti (hemoragické stavy). 

Zjednodušene povedané, v prípade poranenia cievy, krvné doštičky priľnú na miesto poranenia, kde sa zhlukujú, až nakoniec poškodenie zacelia. Na mieste poranenia sa vytvorí takzvaná hemostatická zátka, ktorá sa po zahojení cievy rozpustí. 

 

Príčiny porúch zrážanlivosti krvi

Príčiny a rizikové faktory vzniku porúch zrážanlivosti krvi sú rôzne. Jedným z nich je samotné onkologické ochorenie a jeho liečba. Spolu s poruchami krvotvorby (hematopoézy) tak ide o jeden z ďalších možných dôsledkov ochorenia a jeho liečby na krvný systém.   

V rámci trombofilných stavov je najčastejším rizikom u onkologických pacientov hlboká žilová trombóza (HŽT) a pľúcna embólia (PE), teda žilový (venózny) tromboembolizmus (VTE).

Onkologických pacientov v rámci krvácavých stavov ohrozuje napríklad nízky počet krvných doštičiek, tzv. trombocytopénia. 

 

Informujte lekára

Informujte lekára o nasledujúcich prejavoch: zvýšená tvorba modrín, podliatin bez udrenia, zvýšená krvácavosť z ďasien, z nosa, pri drobných poraneniach; červený alebo ružový moč, čierna alebo krvavá stolica, silná menštruácia alebo spontánne vaginálne krvácanie.

Kontaktujte lekára aj pri prejavoch krvnej zrazeniny: ako napríklad opuch, bolesť končatiny alebo hrudníka, začervenanie, ťažkosti s dýchaním, zrýchlený tep, závrat. 

 

Čo robiť? 

 • Vylúčte alkohol.
 • Neužívajte niektoré voľnopredajné lieky (napríklad proti bolesti, acylpyrín) bez konzultácie s lekárom – niektoré sa nesmú užívať pri zvýšenom riziku krvácavosti. Oboznámte sa s informáciami v príbalovom letáku, a to aj pri voľnopredajných liekoch, najmä ak už užívate lieky ovplyvňujúce zrážanlivosť krvi, a dodržujte preventívne opatrenia na predchádzanie zvýšenému krvácaniu (vyhýbať sa užívaniu liekov, ktoré zvyšujú účinok liekov proti vzniku zrazenín, napríklad Acylpyrín, Anopyrín, Aspirín, Ibuprofen, Ibalgin a ďalšie
 • Hoľte sa strojčekom (nie žiletkou) 
 • Predchádzajte aj iným drobným poraneniam (práca s nožom, nožnicami, na záhrade).
 • Pozor na popálenie pri varení, pečení a žehlení. 
 • Vyvarujte sa úrazov (vrátane športových). 
 • Na ochranu ďasien používajte jemnú zubnú kefku, (nie zubnú niť ani špáradlá) a smrkajte opatrne.
Autor: RNDr. Stanislava Bošiaková 
Recenzoval: MUDr. Radovan Barila, PhD.
Zdroje
 1. ASCO Cancer.Net Editorial Board, Clotting Problems. Dátum zverejnenia: 8/2019. Dostupné na webovej stránke ASCO (American Society of Clinical Oncology) www.cancer.nethttps://www.cancer.net/coping-with-cancer/physical-emotional-and-social-effects-cancer/managing-physical-side-effects/clotting-problems 

 2. ASCO Cancer.Net Editorial Board, Bleeding Problems. Dátum zverejnenia: 3/2022. Dostupné na webovej stránke ASCO (American Society of Clinical Oncology) www.cancer.net, https://www.cancer.net/coping-with-cancer/physical-emotional-and-social-effects-cancer/managing-physical-side-effects/bleeding-problems

 3. Autorský kolektív Encyclopaedia Belian SAV, Hemostáza. Dátum zverejnenia: 2/2008. Dostupné na webovej stránke Encyclopaedia Belian, SAV https://beliana.sav.sk/, https://beliana.sav.sk/heslo/hemostaza

 4. American Cancer Society medical and editorial content team, Blood Clots. Dátum zverejnenia: 2023. Dostupné na webovej stránke American Cancer Society https://www.cancer.org/, https://www.cancer.org/cancer/managing-cancer/side-effects/low-blood-counts/blood-clots.html

 5. American Cancer Society medical and editorial content team, Low Platelet Count (Bleeding). Dátum zverejnenia: 12/2020. Dostupné na webovej stránke American Cancer Society https://www.cancer.org/, https://www.cancer.org/cancer/managing-cancer/side-effects/low-blood-counts/bleeding.html

 6. MUDr. Ivar Vacula, PhD. et al., Konsenzus schválený výbormi Slovenskej angiologickej spoločnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti, interdisciplinárny konsenzus, Prevencia a liečba venózneho tromboembolizmu spojeného s malignitou. Dátum zverejnenia: 07/2022. Dostupné na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky https://www.standardnepostupy.sk/standardy-angiologia/, https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/SDTP/standardy/1-7-2022/Angiologia_Vnutorne-lekarstvo-liecba-venozneho-tromboembolizmu-spojeneho-s-malignitou.pdf

 7. Viera Štvrtinová, Denisa Čelovská, Hĺbková žilová trombóza. Dátum zverejnenia: 10/2021. Dostupné na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky https://www.standardnepostupy.sk/standardy-angiologia/, https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/SDTP/standardy/1-10-2021/2_1-Hlbkova-zilova-tromboza-Angiologia.pdf

 8. The American College of Surgeons, Medication and Surgery: Before Your Operation. Dátum zverejnenia: 5/2019. Dostupné na webovej stránke The American College of Surgeons  https://www.facs.org/, https://www.facs.org/for-patients/preparing-for-your-surgery/medications/

 9. Ľudmila Krištof, Akútne hematologické komplikácie u onkologických pacientov. Dátum zverejnenia: 7/2012. Dostupné na webovej stránke https://www.solen.sk/, https://www.solen.sk/storage/file/article/5c5978f8540443cb0462c9f7427bfcba.pdf 

 10. Národné centrum zdravotníckych informácií, Národný portál zdravia, Prvá pomoc pri krvácaní. Dátum zverejnenia: 11/2016. Dostupné na webovej stránke www.npz.skhttps://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2016_10/Prva_pomoc_pri_krvacani.aspx?did=12&sdid=77&tuid=0&page=4&Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.