Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Sledovanie po liečbe

Po ukončení základnej liečby, budete v pravidelných intervaloch navštevovať onkológa.

Z dlhodobého hľadiska je pre vás veľmi dôležité dodržiavať režim stanovených kontrol na onkológii. Nezabúdajte aj na absolvovanie preventívnych prehliadok. Kontroly u onkológa nie sú náhradou preventívnych prehliadok.

 

Účel kontrol

Cieľom sledovania pacienta po onkologickej liečbe (tzv. folow up) je:

 • sledovať a riešiť dlhodobé následky ochorenia a protinádorovej liečby, ak sa vyskytnú,
 • zlepšovať celkovú kvalitu života po liečbe,
 • edukovať a motivovať k zdravému životnému štýlu,
 • dohliadať na dlhodobé užívanie liečby, ak vám ju onkológ predpísal. Ostaňte svedomitá/svedomitý a pokračujte v zaisťovacej liečbe, aj keď sa cítite zdravá/zdravý. Je zodpovedné vnímať dlhodobú liečbu (napr. hormonálna liečba po karcinóme prsníka, hormonálna liečba pri karcinóme prostaty) ako pokračovanie predpísanej protinádorovej liečby. Táto liečba pomáha predchádzať návratu ochorenia.
 • V prvých mesiacoch/rokoch/či dlhodobo po liečbe môžu mať niektorí pacienti riziko recidívy (návratu) ochorenia. Cieľom kontrol onkológa je sledovať váš stav, so zámerom včasného odhalenia prípadného návratu ochorenia, aby mohlo dôjsť k jeho okamžitej liečbe čo najskôr a zlepšila sa tak ďalšia prognóza vývoja ochorenia.  
 • Niektoré druhy protinádorovej liečby so sebou prinášajú mierne zvýšené riziko pre vznik sekundárnych nádorových ochorení – takých, ktoré nesúvisia s vašou pôvodnou rakovinou. Aj tento fakt bude mať váš lekár na pamäti.  

 

Priebeh kontrol

Onkologická kontrola zahŕňa:

 • fyzikálne vyšetrenie (pohmatom, posluchom),
 • anamnézu: spomeňte lekárovi zdravotné problémy ale aj prípadné obavy, ktoré vás trápia, aby ste spoločne hľadali cestu na ich riešenie. Niekedy prispeje k zlepšeniu kvality života po liečbe viac citlivé vysvetlenie lekára ako samotné vyšetrenie;
 • krvný obraz a odber hladiny onkomarkerov, pri určitých typoch nádorov. Neupínajte sa zbytočne k zisťovaniu onkomarkerov, pri mnohých nádoroch nemajú dôležitú výpovednú hodnotu,
 • pri niektorých podtypoch nádorových ochorení budú súčasťou pravidelných kontrol aj zobrazovacie vyšetrenia ako sonografia, mamografia, CT vyšetrenie vnútorných orgánov, magnetická rezonancia (MRI), PET vyšetrenia, RTG, kolonoskopia a iné.
 • Pre kontrolné vyšetrenia každého podtypu nádorového ochorenia existujú medzinárodné odporúčania, podľa ktorých onkológ vykonáva predpísané vyšetrenia. Dôverujte onkológovi pri voľbe vyšetrení.
 • Niektorí pacienti majú po liečbe potrebu byť kontrolovaní častejšie, ako je z medicínskeho hľadiska potrebné. Vyšetrenia ich uisťujú, že sú v poriadku. Iných pacientov kontroly onkológa naopak zneisťujú a stresujú. Pýtajte sa vášho onkológa na ciele a interval kontrol, otvorene sa s ním pozhovárajte.
 • Pred kontrolou u lekára sa môžu vystupňovať pocity neistoty až úzkosti, čo je prirodzené. Po absolvovaní kontroly opäť odznejú. Budete odchádzať s uistením, že ste zdravá/zdravý.

 

 

Slovníček 

Onkomarkery

Onkomarkery sú špecifické ukazovatele typické tým, že ich vytvárajú nádorové bunky a nie zdravé bunky v tele (alebo iba v malom množstve). Ich hladiny sa dajú sledovať z krvi alebo moču. Hladina onkomarkerov môže napovedať o tom, ako choroba reaguje na liečbu (klesajú/stúpajú podľa účinnosti/neúčinnosti liečby). Po ukončení liečby môžu zvýšené hladiny onkomarkerov naznačovať návrat ochorenia. Lekári ich preto budú po skončení liečby pravidelne sledovať.

Onkomarkery sú rôzne pre rôzne typy nádorov. Ich hladiny sú v určitom množstve (norma) zistiteľné aj u zdravého človeka. Ani zvýšená hladina onkomarkera automaticky neznamená návrat rakoviny, môže byť príznakom aj iných, nezhubných, ochorení. Preto pri zistení zvýšenej hodnoty onkomarkera nepodliehajte okamžitému znepokojeniu.

Platí to aj naopak – nie každý nádor musí tvoriť zvýšenú hladinu onkomarkeru. To znamená že návrat nádorového ochorenia nemusí sprevádzať zvýšená hladina onkomarkerov. (2)

Z týchto dôvodov sa v súčasnej onkológii pri niektorých diagnózach prestáva využívať rutinné meranie hladiny onkomarkerov pre včasné zistenie návratu ochorenia.

https://www.linkos.cz/slovnicek/nadorove-markery-onkomarkery/

Interval kontrol

Kontroly u onkológa po ukončení protinádorovej liečby prebiehajú podľa medzinárodných odporúčaní a môžu sa odlišovať pre jednotlivé diagnózy, podtypy a štádiá ochorenia.

Pri väčšine diagnóz prebieha sledovanie po ukončení liečby obvykle takto:

 1. až 2. rok kontrola v intervale 4x ročne
 2. až 5. rok kontrola v intervale 2x ročne

po 5. roku od ukončenia liečby kontrola 1x ročne.

 

Ukončenie dlhodobého sledovania onkológom

Kedy ukončia vaše dlhodobé sledovanie onkológom bude závisieť od vášho individuálneho stavu a zvyklostí onkologického pracoviska, ktoré vykonáva kontroly.

Momentálne je podľa medzinárodných odporúčaní a v zhode so Slovenskou onkologickou spoločnosťou trendom, aby sledovanie onkologických pacientov prebiehalo počas prvých piatich rokov obvykle prostredníctvom onkológa a následne majú zdravotnú starostlivosť prebrať všeobecní lekári. Váš onkológ vypíše pre všeobecného lekára protokol – súhrn o diagnóze a liečbe, pretrvávajúcich následkoch a rizikách a určí plán následnej starostlivosti (druh a frekvenciu vyšetrení).

Preventívne prehliadky onkologických pacientov sa konajú v periodicite raz ročne.

Autor: Mgr. Žofia Lysá, PhD.
Recenzoval: doc. MUDr. Štefan Korec, PhD., MUDr. Radovan Barila, PhD., MUDr. Jaroslava Salman, FACLP
Odporúčame
 1. portál OnkoFit https://onkofit.cz/
 2. Hovormeotomsk https://www.youtube.com/channel/UCx1cfGqmLG7Tl8vfoNZeT2A
 3. MysliProtiRakovině https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/mysliprotirakovine/
 4. Onkoinfo na youtube videoséria MUDr. Jaroslavy Salman https://www.youtube.com/@onkoinfo6896
 5. Podcast Onkoinfo. Cesta do hĺbky duše onkopacienta. Odpovedá onkopsychologička Mária Andrášiová https://onkoinfo.sk/?p=16127
 6. Podcast Onkoinfo. Remisia. Čo ďalej. Odpovedá onkológ Miloš Drgoňa https://onkoinfo.sk/?p=16122
Zdroje
 1. Bednárová, Eva. Onkologický slovník. Diagnostika. Odpoveď na liečbu. Dostupné https://onkoinfo.sk/?page_id=16803
 2. Nádorové markery/Onkomarkery. Slovníček na stránke Českej onkologickej spoločnosti linkos.cz dostupné: https://www.linkos.cz/slovnicek/nadorove-markery-onkomarkery/
 3. Ľuboš Drgoňa. Remisia. A čo ďalej? (rozhovor) Podcast Onkoinfo. Dostupné na onkoinfo.sk
 4. Michal Mego. Metastatická rakovina prsníka. (rozhovor) Podcast Onkoinfo. Dostupné na onkoinfo.sk
 5. Survivorship. What does survivorship mean? Let us to explain it to you. Autor: Dr. Nikolaos Mitsimponas, Dr. Stefan Rauh (ESMO) v spolupráci s Dr. Francesco De Lorenzo a Kathi Apostolidis. ESMO 2017.
 6. Mladosievičová, Beata. Starostlivosť o onkologických pacientov po absolvovaní liečby (prednáška). Bratislavské onkologické dni dňa 19. 10. 2020.
 7. Mladosievičová, Beata. Život po onkologickej liečbe. In Onkológia, roč. 15, č. 3, 2020, s. 161-164.
 8. De Angelis R. – Demuru E. – Baili P., et al. on behalf of the EUROCARE-6 Working Group. Complete cancer prevalence in Europe in 2020 by disease duration and country (EUROCARE-6): a population-based study. The Lancet Oncology; Published online 30 January 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(23)00646-0
 9. High-Level Conference on Ending Financial Discrimination against Cancer Survivors. 15. 2. 2024. dostupné na endingdiscrimination-cancersurvivors.eu
 10. Kohútek, Filip a kol. Sledovanie pacientov po onkologickej liečbe. In Onkológia 2015, roč. 10, č. 3, s. 148-156.
 11. Mego, Michal – Špánik, Stanislav – Rečková, Mária. Pacient v remisii po onkologickej liečbe môže byť sledovaný všeobecným lekárom. In Onkológia 2023, roč. 18, č. 1. s. 75-76.
 12. Mladosievičová, Beata. Život po onkologickej liečbe. In Onkológia 2020, roč. 15, č. 3, s. 161-164.
 13. NCCN Guidelines For Patients. Survivorship Care for Healthy Living. National Comprehensive Cancer Network 2020. Dostupné na strínke nccn.org https://www.nccn.org/patients/guidelines/content/PDF/survivorship-hl-patient.pdf https://jnccn.org/view/journals/jnccn/21/8/article-p792.xml
 14. NCCN Guidelines Insights: Survivorspip. Version 1.2023.
 15. Andrášiová, Mária. Keď do života vstúpi rakovina. Bratislava 2009.
 16. Bošiaková, Stanislava. Dobrá onkorada nad zlato. Onkoinfo 2022.
 17. Jaroslava Salman – Viera Lipčáková Lacová. Nádej bez záruky. Bratislava 2023.
 18. Pospíchal, Martin. Psychoonkologie. Grada 2024.

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.