Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Kardiotoxicita

Vysvetlenie pojmu

Problémy so srdcom sú málo častý ale závažný vedľajší účinok protinádorovej terapie. V rámci farmakologickej liečby bol pre tento nežiaduci efekt zaužívaný pojem kardiotoxicita (negatívny efekt liečiva na kardiovaskulárny systém). Zďaleka nie všetky chemoterapeutiká spôsobujú problémy so srdcom. Správna informovanosť pacienta je preto veľmi dôležitá, keďže je väčšinou možné správnou symptomatickou liečbou tieto nežiaduce vedľajšie účinky ovplyvniť. Nežiaduce účinky na kardiovaskulárny systém sa môžu prejaviť ako:

 • Palpitácie: sú definované ako rýchla pulzácia alebo nezvyčajne rýchle a nepravidelné búšenie srdca, prípadne pocit vynechávania srdca (1).
 • Tachykardia: znamená zvýšená srdcová frekvencia v pokoji na viac než 90 – 100 tepov (2).
 • Arytmie: vo všeobecnosti zmeny srdcového rytmu (bradyarytmie – spomalenie, tachyarytmie – zrýchlenie).

 

Pri akej liečbe sa dostavuje

Kardiotoxicky okrem farmakologickej terapie (niektorých druhov chemoterapie a cielenej liečby) pôsobí aj ožarovanie v oblasti srdca. Preto sa odborníci vždy snažia veľkosť žiarenia minimalizovať. Kombinácia radiačnej terapie v oblasti srdca a následnej kardiotoxickej farmakologickej liečby zvyšuje pravdepodobnosť negatívnych vedľajších účinkov. 

V prvých dňoch po chemoterapii sa môže vyskytnúť opuch rúk/nôh a zvýšený tep srdca. Obmedzte solenie a upozornite na stav lekára, ak neprechádza.

Pri niektorých druhoch protinádorovej liečby, ktorá môže spôsobiť kardiotoxicitu budete pravidelne pred každým podaním liečby podstupovať Echokardiografické vyšetrenie (EKG), prípadne vám bude pravidelne vykonané ECHO srdca. 

Medzi chemoterapeutiká pôsobiace kardiotoxicky patria najmä antracyklíny, sú to lieky ako (3):

 • Daunorubicin
 • Doxorubicin 
 • Epirubicin 
 • Idarubicin 
 • Mitoxantron.

Z iných skupín liečiv sú to ďalej aj (3):

 • Mitoxantrone 
 • Trastuzumab
 • Pertuzumab
 • tucatinib 
 • Axitinib 
 • Bevacizumab 
 • Dasatinib
 • Lapatinib
 • Pazopanib
 • Sorafenib 
 • Sunitinib 

Kardiotoxicita môže byť ireverzibilná (nezvratná) alebo reverzibilná (zvratná) . Ireverzibilná kardiotoxicita znamená definitívne poškodenie srdcových funkcií pri vysokej dávke niektorými cytostatikami (doxorubicin, epirubicin). Preto onkológovia dbajú na to, aby sa u pacienta neprekročila tzv. kumulatívna (teda celková) dávka na m² plochy tela. 

Reverzibilná kardiotoxicita býva spojená s podávaním biologickej liečby pri karcinóme prsníka (trastuzumab, pertuzumab) a ďalších preparátoch. V tomto prípade pri vynechaní dávky po nejakú dobu sa srdcové funkcie obvykle obnovia na stav, ako bol pred začatím biologickej liečby. Pacientky sú preto pravidelne sledované.

 

Kedy kontaktovať lekára?

V niektorých prípadoch môže chemoterapia spôsobovať závažné vedľajšie účinky, ktoré by ste mali okamžite konzultovať so svojim lekárom. Patria medzi ne (6):

 • tlak na hrudi, bolesť alebo silný diskomfort
 • bolesť vystreľujúca do ramien, sánky alebo chrbta
 • dýchavičnosť a dychové fenomény ako napríklad piskoty
 • strata vedomia
 • palpitácie: rýchla pulzácia alebo nezvyčajne rýchle a nepravidelné búšenie srdca.

 

Čo môže pacient zlepšiť a urobiť pre tlmenie?

Pre čo najlepšie zvládnutie kardiotoxických účinkov je dobré správne kompenzovanie už existujúcich ochorení a to najmä kardiovaskulárnych (ako vysoký krvný tlak a arytmie). Patrí sem správna životospráva, z dlhodobého hľadiska po absolvovaní protinádorovej liečby vyvarovanie sa obezite, správna kompenzácia diabetu, ukončenie fajčenia.

Je dôležité zmieniť, že aj po prekonaní nádorového ochorenia je dôležité nasledovné kardiologické sledovanie a správna životospráva. Podľa Americkej spoločnosti pre klinickú onkológiu: “Klinické podozrenie na ochorenie srdca by malo byť vysoké, a prah pre diagnostiku  by mal byť nízky u každého pacienta, ktorý absolvoval potenciálne kardiotoxickú terapiu(5)

Kardiotoxicita sa môže dostaviť aj niekoľko rokov po absolvovaní liečby, preto je užitočné na jej riziko pamätať a v prípade výskytu ťažkostí upozorniť lekára na protinádorovú liečbu v anamnéze aj mnoho rokov dozadu.

 

Aké sú možnosti medicíny na zlepšenie stavu

V prvom rade treba zmieniť, že nie každý pacient má rovnaké riziko vzniku kardiotoxického vedľajšieho účinku. Sú skupiny pacientov, kde je riziko vyššie (riziko je vyššie u mladých pacientov a pacientov nad 65 rokov) (6). Toto riziko musí byť pred začiatkom terapie na základe rôznych parametrov zvážené. Pokiaľ má lekár podozrenie na poruchu kardiovaskulárneho systému, odporučí vás ešte pred liečbou na kardiologické vyšetrenie, kde okrem fyzikálneho vyšetrenia a EKG vyšetrenia môžete podstúpiť aj ECHO kardiografiu alebo MRI kardiografiu.

V prípade, že je kardiotoxický liek nevyhnutný, existujú rôzne prístupy k znižovaní vedľajších efektov:

 • zmena dávkovania/zmena liekovej formy
 • zmena samotného liečiva pri závažných vedľajších účinkoch
 • podanie kardioprotektívnych liekov (pri liečbe antracyklínmi) ako dexarazoxane
 • podávanie liekov ovplyvňujúce kardiovaskulárny systém podľa potreby (lieky ovplyvňujúce tlak, frekvenciu, diurézu (množstvo vytvoreného moču za jednotku času).
Autor: MUDr. Lukáš Kunovský
Recenzoval: MUDr. Radovan Barila, PhD.
Zdroje
 1. Heart Problems. Dostupné na stránke Canadian Cancer Society cancer.ca tu: cancer.ca/en/treatments/side-effects/heart-problems#:~:text=Chemotherapy%20and%20radiation%20therapy%20may. Accessed 26 Nov. 2023.
 2. Essa, Hani, and Gregory YH Lip. Palpitations in the Cancer Patient. In European Cardiology Review, vol. 16, 2021. https://doi.org/10.15420/ecr.2021.44.
 3. Heart Problems Caused by Cancer Treatment. Dátum zverejnenia: 5. 12. 2016 Dostupné na stránke spoločnosti ASCO cancer.net tu www.cancer.net/coping-with-cancer/physical-emotional-and-social-effects-cancer/managing-physical-side-effects/heart-problems-caused-cancer-treatment.
 4. Heart Problems Caused by Cancer Treatment. Posledná aktualizácia: 28. 2. 2022. Dostupné online na stránke Macmillan Cancer Support macmillan.org.uk tu: www.macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/impacts-of-cancer/treatment-on-the-heart.
 5. Jeon, Cathy, et al. Blueprints Cardiology. Philadelphia, Penn., Lippincott Williams & Wilkins, 2006.
 6. Patient and Survivor Care. Dostupné na stránke ASCO tu: old-prod.asco.org/practice-patients/guidelines/patient-and-survivor-care#/14726.

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.