Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Retencia moču

Vysvetlenie pojmu

Močový mechúr je orgán, ktorý patrí do močového systému. Moč sa v ňom ukladá, pokým sa vylúči z tela (tento proces sa nazýva mikcia alebo tiež močenie/urinácia). Keď sa močový mechúr počas močenia nevyprázdni úplne, nastáva stav, ktorý sa volá močová retencia. Tento stav nastáva buď z dôvodu obštrukcie (zablokovanie) odvodných močových ciest (napr. benígna hyperplázia prostaty) alebo pri poruche svalstva zodpovedného za správne močenie. Časté dôvody močovej retencie sú: nádory v močovej oblasti, niektoré lieky, nežiaduci dôsledok rádioterapie v pelvickej (panvovej) oblasti, chirurgická intervencia, dehydratácia alebo zápcha.

Symptómy močovej retencie môžu byť nepríjemné a patria medzi ne:

– bolesť a pocit nafúknutia spodnej časti brucha

– časté nutkanie na močenie, avšak s neschopnosťou uspokojivo sa vymočiť

– bolesť pri močení

– konzistencia moču, ktorá je iná ako bežná

– prípadne aj horúčka.

Kedy sa nežiaduci účinok dostavuje? Kedy odznieva?

Močová retencia ako nežiaduci účinok rádioterapie nastáva až po niekoľkých týždňoch a rovnako môže niekoľko týždňov pretrvávať.

Pri medikamentóznej liečbe je časový faktor nástupu ťažkostí ťažšie kvantifikovateľný. 

Pri akej liečbe sa retencia moču dostavuje?

Tento nežiaduci účinok sa najčastejšie dostaví po rádioterapii pri rakovine prostaty, rakovine rekta a invazívneho karcinómu močového mechúra. 

Podľa niektorých štúdií až 20 % pacientov s konkomitantnou chemoterapiou (teda chemoterapiou, ktorá prebieha súbežne s rádioterapiou) sa počas liečby s týmto symptómom stretne (4). Močová retencia môže byť podľa National Cancer Institut (Národný onkologický inštitút) spôsobená aj imunoterapiou. V neposlednom rade treba zmieniť aj chirurgickú liečbu nádorov v panvovej oblasti, ktorej vedľajší nežiaduci dôsledok môže byť tiež močová retencia.

Čo môže pacient robiť?

Pre predchádzanie/tlmenie nežiaduceho účinku retencie moču dodržujte nasledujúce opatrenia:

 1. Pite dostatok tekutín (2 litre alebo 8 pohárov denne) – ideálne vody, vyhnite sa alkoholu, kofeínovým nápojom, sladenej sódy a tabakovým výrobkom. Cieľom je vyhnúť sa zvýšenému obsahu cukrov (glukózy) v moči a látkam, ktoré močový systém môžu priamo ovplyvňovať (alkohol, kofeín a nikotín).
 2. Vyhýbajte sa močovým infekciám. Infekcie močových ciest môžu byť v tomto prípade nebezpečnou komplikáciou. Medzi opatrenia, ktoré pacient môže ovplyvniť, patria:
  1. časté chodenie na toaletu
  2. správne praktiky domácej katetrizácie (po odporučení lekárom)
  3. konzultácia s ošetrujúcim lekárom pred použitím produktov ako krémy a gély v genitálnej oblasti.

Kedy kontaktovať lekára?

Pri liečbe nádorového ochorenia sú niektoré zmeny v močovom systéme normálne a očakávané, ako napríklad zmena farby a zápachu moču. Váš ošetrujúci lekár Vám tieto zmeny vopred vysvetlí. 

Pokiaľ zaznamenáte krv v moči (hematúriu) alebo horúčku, bolesť a pálenie pri močení, problémy so začatím mikcie/močenia, bolesti a tlaky v podbrušku, pocit úniku moču pri kašli a kýchaní, ak tieto prejavy pretrvávajú viac ako 24 hodín, kontaktujte svojho lekára. 

Aké sú prostriedky medicíny na zlepšenie stavu?

 1. vylúčiť funkčnú alebo anatomickú obštrukciu
 2. dekompresia močového mechúra (močovým katétrom)
  1. katetrizácia v nemocničnom prostredí
  2. katetrizácia v domácom prostredí
  3. urgentná punkcia močového mechúra
 3. liečivá zo skupiny alfa-blokátorov (tamsulosin)
 4. uretrálna dilatácia alebo ureterálny stent

Slovník pojmov

mikcia: nazýva sa tiež močenie alebo urinácia. Je to proces zbavovania sa moču z močového mechúra cez močovú trubicu von z tela. Proces močenia je obvykle ovládaný vôľou.

pelvická oblasť: panvová oblasť

Autor: MUDr. Lukáš Kunovský
Recenzoval: MUDr. Radovan Barila, PhD.
Zdroje
 1. Burns, Zachary R. et al.: Evaluation and Management of Urinary Retention after Pelvic Radiation Therapy: A Narrative Review. In AME Medical Journal, 2021, vol. 0, Jan. https://doi.org/10.21037/amj-20-170. Accessed 1 Nov. 2021.
 2. Cho, Ok-Hee, et al. Factors Influencing Lower Urinary Tract Symptoms in Advanced Cancer Patients with Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy. In International Neurourology Journal, 2018, vol. 22, no. 3.  pp. 192–199. Dátum zverejnenia: 1. 9. 2018. Dostupné na stránke National Cenetr for Biotechnology  Information ncbi.nlm.nih.gov 2018, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6177728/#, https://doi.org/10.5213/inj.1836084.042 Accessed 11 May 2020.
 3. Urinary and Bladder Problems and Cancer Treatment. Dátum zverejnenia: 29 Apr. 2015. Dostupné na stránke National Cancer Institute cancer.gov tu: www.cancer.gov/about-cancer/treatment/side-effects/urination-changes#:~:text=Radiation%20therapy%20to%20the%20 pelvis.
 4. Urine Retention | What Causes Urine Retention?. Dátum aktualizácie: 1. 2. 2020. Dostupné na stránke  American Cancer Society cancer.org tu: https://www.cancer.org/cancer/managing-cancer/side-effects/stool-or-urine-changes/urine-retention.html

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.